Bevolkingsregisters
Kohieren
Volkstellingen

Volkstelling Willebroek 1830  (PDF)

Resultaat van de volkstelling in de gemeente Willebroek.

Stand per 1 januari 1830.

 

Volkstelling Tisselt 25 september 1800 (PDF)

De volkstelling werd gehouden tijdens de eerste Franse Republiek (aanvang in 1792) en de telling werd afgesloten op 3 vendémiaire van het jaar IX van de Franse Republiek. Ofwel ‘vertaald’ naar onze huidige kalender … de telling werd afgesloten op 25 september 1800.

De telling dateert dus van kort na de Boerenkrijg (1798), waarbij Tisselt ook zijn deel te verduren had.

De verantwoordelijken voor de telling waren:

- F. J. Hensmans, burgemeester

- B. ? Ceulemans, medewerker

Men noteerde hoeveel mensen er in een bepaald gezin leefden, of ze van oudsher in Tisselt woonden ofwel dat het inwijkelingen (nieuwkomers) waren op het ogenblik van de telling.

Verder: of het mannen of vrouwen waren, hoeveel kinderen van het mannelijk geslacht en hoeveel van het vrouwelijk geslacht, van gelijk welke leeftijd, er in het gezin woonden op het ogenblik van de telling.

U komt ook te weten of er knechten en/of meiden aanwezig waren, of het gezinshoofd weduwnaar of weduwe was, of dat enkel de erfgenamen (nakomelingen) er woonden op dat moment.

We weten dat er op 25 september 1800 in totaal 334 bewoonde huizen in Tisselt waren met 1.396 bewoners onder hun dak.

De bewerking werd gemaakt door Annie Van Dessel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging 08-01-2016 - Volkstelling Tisselt 25 september 1800
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl