Wereld-
tentoonstellingen
Graven, Bestuur & Koningshuizen
Denemarken
Duitse Heersers
Nobelprijzen
Pausen
Presidenten USA
Vaderlandse Geschiedenis (BE)
Zwitsers Kantons

Graaf van Vlaanderen | Graaf van Holland | Graaf van Leuven | Hertog van Brabant | Graaf / Hertog van Gelre | Hertogen van Bourgondië en hun opvolgers in de Zuidelijke Nederlanden | Landvoogden en Gouverneurs-Generaal in de Nederlanden | Vorsten van Oranje-Nassau | Vorsten van Saksen-Coburg | Kabinetten van België

 

 

Graven, bestuur en koningshuizen

 

Graven van
Vlaanderen
    Graven van
Holland
 
Boudewijn I met de IJzeren Arm 863 - 879   Gerulf 885 - 889
Boudewijn II 879 - 918   Dirk I 916 - 928
Arnulf I de Grote 918 - 965   Dirk II 970 - 988
Arnulf II 965 - 988   Arnulf 988 - 993
Boudewijn IV  988 - 1035   Dirk III  993 - 1039
Boudewijn V 1035 - 1067   Dirk IV 1039 - 1049
Boudewijn VI 1067 - 1070   Floris I 1049 - 1061
Arnulf III 1070 - 1071   Dirk V 1060 - 1091
Robrecht I de Fries 1071 - 1093   Floris II 1091 - 1121
Robrecht II van Jeruzalem 1093 - 1111   Dirk VI 1121 - 1157
Boudewijn VII 1111 - 1119   Floris III 1157 - 1190
Karel de Goede 1119 - 1127   Dirk VII 1190 - 1203
Willem Clito 1127 - 1128   Ada x Lodewijk van Loon 1203 - 1213
Diederik van de Elzas 1128 - 1168   troonstrijd  
Filips van de Elzas 1168 - 1191   Willem I 1203 - 1222
Boudewijn VIII van Henegouwen 1191 - 1194   Floris IV 1222 - 1234
Boudewijn IX van Constantinopel 1194 - 1205   Willem II 1234 - 1256
Johanna van Constantinopel 1205 - 1244   Floris V 1256 - 1296
Margaretha van Constantinopel 1244 - 1278   Jan I 1296 - 1299
Gwijde van Dampierre 1278 - 1305   Jan II 1299 - 1304
Robrecht III van Bethune 1305 - 1322   Willem III 1304 - 1337
Lodewijk I van Nevers 1322 - 1346   Willem IV 1337 - 1345
Lodewijk II van Male 1346 - 1384   Margareta 1345 - 1354
Margaretha van Male x Filips van Bourgondië 1384 - 1404   troonstrijd  
vervolgt bij de Bourgondiërs     Willem V 1349 - 1358 (1389)
      troonstrijd  
      Albrecht 1358 (1389) - 1404
      Willem VI 1404 - 1417
      Jacoba van Beieren 1417 - 1433
      troonstrijd  
      Jan van Beieren 1417 - 1425
      troonstrijd  
      Filips de Goede 1433 -        
      vervolgt bij de Bourgondiërs  

 

 

Graven van
Leuven / Hertogen van Brabant
    Graven / Hertogen van
Gelre
 
Lambert I van Leuven 1003 - 1015   Gerard I Flamens 1033 - 1053
Hendrik I 1015 - 1038   Dirk van de Veluwe ... - 1082
Otto 1038 - 1041   Gerard II 1082 - 1129
Lambert II 1041 - 1063   Gerard III 1129 - 1141
Hendrik II 1063 - 1079   Hendrik 1141 - 1182
Hendrik III 1079 - 1095   Otto I 1182 - 1207
Godfried I (hertog vanaf 1106) 1095 - 1139   Gerard IV 1207 - 1229
Godfried II 1139 - 1142   Otto II 1229 - 1271
Godfried III 1142 - 1190   Reinoud I 1271 - 1326
Hendrik I 1190 - 1235   Reinoud II (hertog vanaf 1339) 1326 - 1343
Hendrik II 1235 - 1248   Reinoud III 1343 - 1361
Hendrik III 1248 - 1261   Eduard 1361 - 1371
Hendrik IV 1261 - 1267   Reinoud III (opnieuw) 1371
Jan I 1267 - 1294   Machteld 1371 - 1379
Jan II 1294 - 1312   troonstrijd  
Jan III 1312 - 1355   Willem I 1371 - 1402
Johanna van Brabant 1355 - 1406   troonstrijd  
Anton van Bourgondië 1406 - 1415   Reinoud IV 1402 - 1423
Jan IV 1415 - 1427   Arnold 1423 - 1465
Filips van St. Pol 1427 - 1430   Adolf 1465 - 1471
Brabant komt aan de Bourgondiërs     Arnold (opnieuw) 1471 - 1473
      Karel de Stoute van Bourgondië 1473 - 1477
      Maria van Bourgondië 1477 - 1482
      Filips de Schone 1482 - 1492
      Karel van Egmond 1492 - 1538
      Willem II van Gulik 1538 - 1543
      afstand aan keizer Karel V  

 

 

Hertogen van Bourgondië en hun opvolgers in de Zuidelijke Nederlanden
Filips de Stoute 1384 - 1404   Albrecht en Isabella 1598 - 1621
Jan Zonder Vrees 1404 - 1419   Filips IV 1621 - 1665
Filips de Goede 1419 - 1467   Karel II 1665 - 1700
Karel de Stoute 1467 - 1477   Filips V van Bourbon 1700 - 1713
Maria en Maximiliaan 1477 - 1482   Karel VI van Habsburg 1713 - 1740
Filips de Schone 1482 - 1506   Maria Theresia 1740 - 1780
   Maximiliaan regent 1482 - 1494   Jozef II 1780 - 1790
Karel V 1506 - 1555   Leopold II 1790 - 1792
   Maximiliaan regent 1506 - 1515   Frans II 1792 - 1794
Filips II 1555 - 1598      
afzwering van het Noorden in 1581   de Nederlanden worden veroverd door Frankrijk

 

 

Landvoogden en Gouverneurs-Generaal in de Nederlanden
Margaretha van Savoye 1506 - 1530   Aartshertog Leopold van Oostenrijk 1647 - 1656
Maria van Hongarije 1531 - 1555   Don Juan van Oostenrijk 1656 - 1659
Emmanuel Philibert van Savoye 1555 - 1559   Luis van Caracena 1659 - 1664
Margaretha van Parma 1559 - 1567   Francisco van Castel-Rodrigo 1664 - 1668
Hertog Ferdinand van Alva 1567 - 1573   Inigo van Frias 1668 - 1670
Luis de Requesens 1573 - 1576   Juan van Monterey 1670 - 1675
Don Juan van Oostenrijk 1576 - 1578   Carlos van Villa-Hermosa 1675 - 1680
Aartshertog Mathias van Oostenrijk 1577 - 1578   Hertog Alexander Farnese van Parma 1680 - 1682
Hertog Frans van Anjou 1578 - 1584   Hendrik Otto van Grana 1682 - 1685
Hertog Alexander Farnese van Parma 1578 - 1592   Francisco van Castanaga 1685 - 1692
Graaf Peter Ernest van Mansfeld 1592 - 1594   Maximiliaan Emmanuel van Beieren 1692 - 1713
Aartshertog Ernest van Oostenrijk 1594 - 1595   Jozef van Königsegg 1714 - 1716
Graaf Pedro de Fuentes 1595   Eugenius van Savoye 1716 - 1724
Aartshertog Albrecht van Oostenrijk 1595 - 1598   Aartshertogin Maria Elisabeth 1724 - 1741
Aartshertogin Isabella van Oostenrijk 1621 - 1633   Karel van Lotharingen 1741 - 1780
Kardinaal-Infant don Ferdinand van Spanje 1634 - 1641   Maria van Oostenrijk en Albrecht van Saksen 1780 - 1792
Farncisco de Mello 1641 - 1644   Aartshertog Karel Lodewijk van Oostenrijk 1793 - 1794
Manuel van Castel Rodrigo 1644 - 1647      

 

Vorsten van
Oranje-Nassau
    Vorsten van
Saksen-Coburg
 
Willem I   (°1772 +1843)
x  Wilhelmina van Pruisen
xx  Henriette d'Oultremont
1813 - 1840   Leopold I   (°1790 +186)
x  Louise van Orléans
1831 - 1865
Willem II   (°1792 +1849)
x   Anna Paulowna van Rusland
1840 - 1849   Leopold II   (°1835 +1909)
x   aartshertogin Maria van Oostenrijk
1865 - 1909
Willem III  (°1817 +1890)
x   Sofia van Württemberg
xx   Emma van Waldeck-Pyrmont
1849 - 1890   Albert I   (°1875 +1934)
x   Elisabeth van Beieren
1909 - 1934
Emma (regentes) 1890 - 1898   Leopold III   (°1901 +1983)
x   Astrid van Zweden
xx   Mary Liliane Baels
1934 - 1951
Wilhelmina   (°1880 +1962)
x   hertog Hendrik van Mecklenburg
1898 - 1948   Karel (regent) 1944 - 1950
Juliana   (°1909)
x   Bernhard van Lippe-Biesterfeld
1948 - 1980   Boudewijn I   (°1930 - 1993)
x   Fabiola de Mora y Aragon
1950 - 1993
Beatrix   (°1938)
x   Claus van Amsberg
1980 - ....   Albert II   (°1934)
x   Paola Ruffo di Calabria
1993 - ....
Willem-Alexander  (°1967)
x   Maxima Zorregueta
    Filip   (°1960)
x   Mathilde Dudekem d'Acoz
 

 

 

Kabinetten van België
Goblet 1831   Paul Henri Spaak (katholiek, liberaal, socialist) 1938 - 1939
E. De Sauvage 1831   H. Pierlot (katholiek, socialist) 1939
F. De Muelenare (unionist) 1831 - 1832   H. Pierlot (katholiek, liberaal) 1939
Goblet - Lebeau - Rogier (unionist) 1832 - 1834   H. Pierlot (katholiek, liberaal, socialist) 1939 - 1944
B.T. De Theux (unionist) 1834 - 1840   H. Pierlot (katholiek, liberaal, socialist, communist) 1944 - 1945
J. Lebeau (unionist, liberaal) 1840 - 1841   Achiel Van Acker (katholiek, liberaal, socialist, communist) 1945
J.B. Nothomb (unionist) 1841 - 1845   Achiel Van Acker (liberaal, socialist, communist, UDR) 1945 - 1946
S. Van de Weyer (unionist) 1845 - 1846   Paul Henri Spaak (socialist) 1946
B.T. De Theux - Malou (unionist, katholiek) 1846 - 1847   Achiel Van Acker (liberaal, socialist, communist) 1946
Ch. Rogier (liberaal) 1847 - 1852   Camiel Huysmans (socialist, liberaal, communist) 1946 - 1947
Henri de Brouckère (liberaal) 1852 - 1855   Paul Henri Spaak (socialist, katholiek) 1947 - 1949
P. De Decker (unionist) 1855 - 1857   Gaston Eyskens (katholiek, liberaal) 1949 - 1950
Rogier - Frère-Orban (liberaal) 1857 - 1867   J. Duvieusart (katholiek) 1950
Frère-Orban (liberaal) 1868 - 1870   H. Pholien (katholiek) 1950 - 1952
J. d'Antehan (katholiek) 1870 - 1871   J. Van Houtte (katholiek) 1952 - 1954
B.T. De Theux - Malou (katholiek) 1871 - 1878   Achiel Van Acker (liberaal, socialist) 1954 - 1958
Frère-Orban - Van Humbeeck (liberaal) 1878 - 1884   Gaston Eyskens (katholiek) 1958
Malou - Jacobs - Woeste (liberaal) 1884   Gaston Eyskens (katholiek, liberaal) 1958 - 1961
Beernaert (katholiek) 1884 - 1894   Theo Lefèvre (katholiek, socialist) 1961 - 1965
J. De Burlet ((katholiek) 1894 - 1896   Harmel - Spinoy (katholiek, socialist) 1965 - 1966
P. de Smet de Naeyer (katholiek) 1896 - 1899   Vanden Boeynants - De Clercq (katholiek, liberaal) 1966 - 1968
J. Vandenpeereboom (katholiek) 1899   Eyskens - Merlot (katholiek, socialist) 1968 - 1972
P. de Smet de Naeyer (katholiek) 1899 - 1907   Eyskens (katholiek, socialist) 1972 - 1973
J. De Trooz (katholiek) 1907   Leburton (liberaal, socialist, katholiek) 1973 - 1974
F. Schollaert (katholiek) 1908 - 1911   Leo Tindemans (katholiek, liberaal, RW) 1974 - 1977
Charles De Broqueville (katholiek) 1911 - 1918   Leo Tindemans (katholiek, socialist, FDF, VU) 1977 - 1978
G. Cooreman (katholiek, liberaal, socialist) 1918   Paul Vanden Boeynants (katholiek, socialist, FDF, VU) 1978 - 1979
L. Delacroix (katholiek, liberaal, socialist) 1918 - 1919   Wilfried Martens I (katholiek, socialist, FDF) 1979 - 1980
L. Delacroix (katholiek, liberaal, socialist) 1919 - 1920   Wilfried Martens II (katholiek, socialist) 1980
H. Carton de Wiart (katoholiek, liberaal, socialist) 1920 - 1921   Wilfried Martens III (katholiek, socialist, liberaal) 1980
G. Theunis (katholiek, liberaal) 1921 - 1925   Wilfried Martens IV (katholiek, socialist) 1980 - 1981
A. Vande Vijvere (katholiek) 1925   Marc Eyskens (katholiek, socialist) 1981
Poullet - Vandervelde (katholiek, socialist) 1925 - 1926   Wilfried Martens V (katholiek, liberaal) 1981 - 1986
H. Jaspar (katholiek, liberaal, socialist) 1926 - 1927   Wilfried Martens VI (katholiek, liberaal) 1986 - 1987
H. Jaspar (katholiek, liberaal) 1927 - 1931   Wilfried Martens VII (katholiek, liberaal) 1987
J. Renkin (katholiek, liberaal) 1931 - 1932   Wilfried Martens VIII (katholiek, socialist, VU) 1988 - 1991
Charles de Broqueville (katholiek, liberaal) 1932 - 1934   Wilfried Marstens IX (katholiek, socialist) 1991
G. Theunis (katholiek, liberaal) 1934 - 1935   Jean Luc Dehaene (katholiek, socialist) 1992 - ....
P. Van Zeeland (katholiek, liberaal, socialist) 1935 - 1936      
P. Van Zeeland (katholiek, liberaal, socialist) 1936 - 1937      
Paul Emile Janson (socialist, liberaal, katholiek) 1937 - 1938      

 

Laatste wijziging 08-04-2007 - Aanpassing kleuren van menu vóór onze jaartelling