-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1801 1811 1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891

 

1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - St Annamolen

Frans Van Reeth - Cop overlijdt, waardoor zijn bezittingen overgaan op zijn weduwe Anna Maria Cop. Hierbij is ook de St Annamolen aan het Kapelleveld.

Boom - Onderwijs

Openen van de Middelbare Jongensschool, met kostschool.

Niel - Ziekenliedmolen

14 jun: toelating van de Bestendige Deputatie om de Ziekenliedenmolen uit Mechelen naar Niel overgebracht - deze wordt heropgericht in de Potaardestraat (dicht bij Boom). Bouwheer is Martin Verlinden, molenaar in Onze Lieve Vrouw Waver. Zo begint het bestaan van de Koekoeksmolen.

Puurs - Kimpelbergmolen

27 jan: de eigenaars van de Kimpelbergmolen verkopen de molen aan molenaar Jozef Peleman.

Rumst

De molen op de Lage Vosberg wordt eigendom van Pieter Van Hoeck, bediende op het politiebureau in de 6de wijk van Antwerpen.

Willebroek - Hof Termeere

31 aug: Gaston de Buisseret (+1888) huwt met Beatrix de Monbison. Hij heeft Kasteel Termeere als erfdeel in bezit.

België - Van Lerberghe - Horta

Charles Van Lerberghe (°Gent 1861 +Brussel 1907), Vlaams schrijver en dichter ("La Chanson d'Eve").

Victor Horta (°Gent 6 jan 1861 +Brussel 8 sep 1947), Belgisch bouwmeester en architect. Hij is een pionier van de moderne bouwkunst, en toont duidelijk de invloed van de "Jugendstil" in zijn werken. Hij is o.a. de bouwmeester van het "Hotel Solvay" en het "Paleis voor Schone Kunsten", beide in Brussel.

België - Antwerpen

In Antwerpen ontstaat onenigheid over de bouw van een vestinggordel rond de stad. Om één en ander uit te praten, worden tal van meetings georganiseerd.

Oprichting van de "Meetingpartij", in Antwerpen. De partij bestaat uit radicale liberalen, katholieken en flaminganten (o.a. Jan Van Rijswijck, J. De Laet en E. Coremans). Deze partij is de eerste die uiting geeft aan de Vlaamse Beweging. De partij bestaat tot in 1914.

België - Frankrijk

België tekent een vrijhandelsverdrag met Frankrijk.

België - Nederland

België koopt van de Nederlands het tolrecht op de beneden-Schelde af, waardoor een vrije doorgang naar de zee wordt verzekerd.

Nederland - Heimans - Kraus

Eduard Heimans (°28 feb 1861 Zwolle +22 jul 1914 Gerolstein DE), Nederlands natuurkenner. Hij sticht het tijdschrift "de Levende Natuur", waarin populaire artikels over de natuur.

Jakob Kraus (°1861 +1951), Nederlands ingenieur die zich vooral bezighoudt met de aanleg van havens in Nederlands Indië.

1861

Duitsland - Willem I - Reis

Willem I Friedrich Ludwig (°Berlijn 22 maart 1797 +Berlijn 9 maart 1888).

Philipp Reis (°1834 +1874), Duits natuurkundeleraar, maakt de eerste telefoonverbinding.

Frankrijk - Maillol

Aristide Maillol (°1861 +1944), Frans beeldhouwer. Hij creëert expressionistische werken, waaronder krachtige en beweeglijke naaktfiguren.

Groot Brittannië - Hopkins

Frederick Hopkins (°1861 +1947), Engels biochemicus die de vitaminen als studie neemt.

Wales - Eistedfodd

De eerste nationale "eistedfodd" wordt gehouden in Aberdare.

Italië - Victor Emanuel II

Italië wordt een koninkrijk onder koning Victor Emanuel II van Sardinië (°Turijn 14 maart 1820 +Rome 9 januari 1878). De hoofdstad van Italië is dan Turijn (tot 1865).

Rusland

Tsaar Alexander II van Rusland heft het lijfeigenschap van de landbouwers op.

USA - President Lincoln - Crookes

Abraham Lincoln (°12 feb 1809 Hodgenville KY +15 apr 1865 Washington DC), wordt president van de Verenigde Staten (tot 1865). Hij is een tegenstander van de slavenhandel. N.a.v. zijn verkiezing tot president, scheiden de zuidelijke staten zich af, tot de hervereniging na de Amerikaanse Burgeroorlog.

William Crookes (°1832 +1919) ontdekt de kathodestralen en het thallium.

USA - Amerikaanse Burgeroorlog

mar: (tot 1865) tussen de Geconfedereerde zuidelijke staten (Secessionisten) die de slavernij willen behouden, en de noordelijke staten (Unionisten) die de slavernij willen afschaffen. De eigenlijke Burgeroorlog begint met de beschieting van Fort Sumter in de haven van Charleston SC, door de geconfedereerde zuidelijke legers. De laatsten winnen uiteindelijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Telegraafkantoor

1 apr: Frans Van der Cruyssen - Peeters, molenaar, schenkt "het naakte eigendom van een grote en schone watermolen..."aan Gerard Van der Cruyssen - Van Reeth (molenaar). Schenker en zijn echtgenote blijven van het vruchtgebruik genieten tot 24 juli 1872.

Opening en ingebruiknemen van een telegraafkantoor.

Bornem

5 sep: de weduwe Marie De Vleeshouwer schenkt de stenen windmolen aan het Molenveld aan haar kinderen Joannes, Clara, Henrietta en Jan Hendrik.

Victor de Marnix volgt zijn broer Charles Gustave de Marnix op, en wordt 10de graaf van Bornem (tot 1891). Hij huwt met Hermine Desoer.

Liezele

Joannes Baptist Van Milders (°1820 Lippelo) wordt burgemeester van Liezele (tot 1882).

Rumst

Pastoor Puttemans in Rumst (tot 1868).

Willebroek - De Naeyer

14 aug: Van Keer wordt dienstdoend burgemeester.

23 sep: molenaar Victor Van den Broeck verkoopt de molen aan de Dendermondsesteenweg aan Louis en Marie Françoise Reyniers, landbouwers in Heindonk.

Louis De Naeyer sticht zijn papierfabriek aan het kanaal van Willebroek, onder een commanditaire vennootschap op aandelen. Louis De Naeyer wordt beheerder-zaakvoerder van de vennootschap.

België - Vrijhandelsverdrag

België tekent een vrijhandelsverdrag met Engeland.

België - Antwerpen

28 nov: in Antwerpen wordt een Meetingpartij opgericht. De partij is Vlaamsgezind en slaagt erin om meerdere volksvertegenwoordigers in het parlement te laten verkiezen. In de Kamer sluiten de vertegenwoordigers zich aan bij de katholieke afgevaardigden. Dit is de aanzet tot de Vlaamse Beweging.

België - De Laet - Denijn - Van Langendonck - Maeterlinck - Lagae

Jan Jacob De Laet (°1815 +1891 Antwerpen), letterkundige schrijver, en geneesheer, wordt volksvertegenwoordiger (tot 1891).

Jef Denijn (°19 mar 1862 +2 okt 1941), musicus en Mechels stadsbeiaardier.

Hubert Krains (1862 +1934), Begisch schrijver van realistische romans (o.a. "Le pain noir").

Prosper Van Langendonck (°15 mar 1862 Werchter +7 nov 1920 Brussel), Vlaams dichter en medestichter van "Van nu en straks". Hij schrijft zwaarmoedige verzen.

Maurice Maeterlinck (°1862 Gent +1949 Nice FR), Belgisch letterkundige. Zijn oeuvre neigt naar het symbolisme. Schrijver van dramatisch werk ("Pelléas et Mélisande") en wijsgerige essays ("Le Trésor des Humbles").

Julius Lagae (°1862 Roeselare +1931 Brugge), Vlaams beeldhouwer. Hij maakt o.a. beelden van "Gezelle", "Rodenbach" en ook het bekende "Vierspan" dat op de triomfboog van het Jubelpark in Brussel staat.

Nederland - Vrijhandelstarief

Een verdere verlaging van in- en uitvoerrechten leiden tot een algemeen vrijhandelstarief.

1862

Duitsland  Bismarck - Meinecke - Hilbert - Lenard

Vorst Otto von Bismarck-Schönhausen (°1 apr 1815 Schönhausen +30 jul 1898 Friedrichsruh) wordt eerste minister van Pruisen benoemd door Willem I van Pruisen.

Friedrich Meinecke (°1862 +1954), Duits geschiedkundige die "Die Deutsche Katastrophe" schrijft.

David Hilbert (°23 jan 1862 Koningsbergen +14 feb 1943 Göttingen), Duits wiskundige. Zijn studie van de wiskunde levert tal van nieuwe ideeën op.

Philipp Lenard (°7 jun 1862 Pressburg +20 mei 1947 Messelshausen, Baden), Duits natuurkundige die zijn onderzoek richt op kathodestralen.

Frankrijk - Debussy

Claude Achille Debussy (°22 aug 1862 St.-Germain-en-Laye +25 mar 1918 Parijs), musicus, impressionist.

Groot Brittannië - Grey

Sir Edward Grey (°1862 +1933), Engels staatsman. Hij zorgt voor de entente met de Fransen en de Russen, en doet in 1914 pogingen om de vrede te bewaren en WO I te vermijden.

President Jefferson-Davis

‘President’ Jefferson Davis van de uit de Confederatie van Amerika uitgetreden staten (tot 1865).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

Marie Henriette Octavie Ghislaine gravin van Maldegem overlijdt en laat twee kinderen na: Max graaf de Lalaing en een dochter die huwt met August Charles baron d'Overschie de Neeryssche.

Joannes Benedictus Pelgrims wordt pastoor van Blaasveld (tot 1876).

Bornem - Kouterveldmolen

5 mar: de Kouterveldmolen in Bornem in bezit van Louis Joseph De Marnix (Brussel) verkoopt de houten windmolen aan Modest Verbruggen (molenaar), gehuwd met Maria Dorothea Vergaelen (winkelierster in Sint Amands).

Het nieuwe verblijf van de paters en de keuken van de abdij van Bornem worden in gebruik genomen.

Breendonk

De Zusters van O.L.Vrouw van de Zeven Weeën uit Sint Genesius Rode, richten onderwijs in. Dit gebeurt in gebouwen die de familie Buisseret hiervoor had laten bouwen in 1862. De school blijft onder toezicht van de zusters tot 1965.

Liezele - Wolfmolen

18 jul: als Jan Van Heymbeek overlijdt komt de Wolfmolen per testamentaire beschikking toe aan zijn weduwe en zijn zoon Ferdinand.

Niel

4 mar: Josephina Lega, weduwe van Willem Verelst, en haar kinderen verkopen de molen in de Landbouwstraat aan Gerard Van der Cruyssen - Van Reeth, molenaar in Boom.

Puurs

Josephus Hubertus Van den Nieuwenhuyzen overlijdt kinderloos. Als erfgenaam duidt hij Eugène Van den Wiele aan, een zoon van Victoria, de zuster van Josephus Hubertus.

Sint Amands

César Riemslagh (°1824 Sint Amands) wordt gemeentesecretaris van Sint Amands (tot 1888).

Willebroek - Brandweerkorps - Louis De Naeyer

30 mar: Joannes Baptist Mertens wordt burgemeester tot 18 december 1871.

In Willebroek wordt de eerste brandweerkazerne opgericht in de Dorpstraat, ter hoogt van de kruising met de Stationsstraat. Ze blijft in dienst tot 1947. In hetzelfde gebouw bevindt zich de "Waag" en het "cachot".

De papierfabrieken van Louis De Naeyer draaien op volle toeren. Met als grondstof gedorst stro, dat uit Nederland wordt ingevoerd per schip, ligt de productie van papierdeeg op 8 ton per dag. Een werkdag duurde gemiddeld 12 tot 14 uur, zowel voor mannen als vrouwen. De lonen lagen gemiddeld lager dan in de andere bedrijven, en een strikte huishouding beteugelde het gedrag van de werknemers. Elke arbeider die tegen de regels zondigde kreeg een geldboete, zoals bv. afhoudingen van het loon.

Louis De Naeyer geeft opdracht om 6 woningen te bouwen langs de Vaart.

België - Scheldetol

12 mei: België koopt de Scheldetol af van Nederland. Hierdoor is de laatste belemmering uit de weg geruimd om Antwerpen tot wereldhaven om te vormen en te laten bloeien.

België - Antwerpen - Mechelen - de Lambermont

12 mei: Antwerpen haalt voordeel door bevrijd te zijn van het Nederlandse tolrechtop schepen die de Schelde opvaren.

18 aug: in Mechelen wordt het eerste katholieke congres gehouden. Toch is er nog voldoende katholicisme aanwezig in het unionistische beleid, en wordt er geen echte partij gesticht. Wel komt er een federatie van kiesverenigingen.

Auguste de Lambermont (°1819 +1905), Belgisch staatsman, zorgt ervoor dat de tolheffing door de Nederlanders op de Schelde wordt afgeschaft.

België - Zollverein

België tekent een vrijhandelsverdrag met de Duitse Zollverein.

Nederland - Thorbecke - Couperus - Mendes da Costa

Invoering van de wet Thorbecke voor het Middelbaar Onderwijs.

Het Kreekrak, een watergeul tussen Zuid Beveland en Noord Brabant, wordt afgesloten.

Louis Couperus (°10 jun 1864 ‘s Gravenhage +16 jul 1923 Rheden), romanschrijver, over situaties in de betere kringen.

Jozef Mendes da Costa (°1863 +1939), Nederlands beeldhouwer. Zijn werk is gestileerd expressionistisch, en het gaat hem vaak over kleine figuren zoals "Spinoza" en "Jan Steen".

1863

Denemarken - Christiaan IX

Koning Christiaan IX van Denemarken (tot 1906).

Frankrijk - Manet

Edouard Manet (°23 jan 1832 Parijs +30 apr 1883 Parijs), Frans schilder, toont zijn werk "Dejeuner sur l'herbe". Op de tentoonstelling in Parijs veroorzaakt dit werk een schandaal.

Griekenland - George I

Koning George I van Griekenland (tot 1913). Hij is een zoon van Christiaan IX van Denemarken.
Hij wordt later vermoord.

Groot Brittannië - Metro - Cram

In Londen wordt de Metropolitan Railway geopend - kortweg: metro genoemd.

Ralph Adams Cram (°1863 +1942), Brits architect. Hij is bekend voor talrijke gebouwen in "Amerikaanse gotiek", zoals de kathedraal van St. John-the-Divine in New York (1911).

Italië - Mascagni

Pietro Mascagni (°1863 +1945), Italiaans operacomponist van o.a. "Cavalleria rusticana".

Mexico

Napoleon III van Frankrijk zet aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk op de keizerstroon van Mexico (op dat moment in Frans bezit).

Oostenrijk - Frans Ferdinand

Aartshertog Frans Ferdinand (°1863 +1914). Hij is een neef en de troonopvolger van Frans Josef van Oostenrijk.

Suriname - Nederlandse Antillen

In heel West Indië wordt de slavernij afgeschaft.

Tot 1873 wordt door de staat toezicht gehouden op de vrijgelaten slaven in Suriname. Ze mogen vrijwillig op de plantages blijven werken, maar de meeste slaven trekken naar de steden.

Gevolg is dat een aantal plantages sluit.

USA - Ford

Henry Ford (°1863 +1947), Amerikaans industrieel, die in Detroit grote autofabrieken opricht.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - Kleidaalmolen

De Kleidaalmolen van Aartselaar komt in handen van Jan Van den Eynde - Beirlings. Bij zijn overlijden in 1892 erven zijn vrouw en zijn kinderen de molen.

Breendonk - Paepeheide

26 apr: Jan Hendrik Francx - Tersago wordt alleen-eigenaar van de graanwindmolen aan de Paepenheide.

Mechelen - Krankemolen

De Krankemolen op Pennepoel wordt gedemonteerd en verhuist naar Machelen bij Vilvoorde.

Niel

25 apr: de weduwe van Jacob Rens - Teullens laat haar goederen (ook de windmolen in de Molenstraat) na aan Frans Rens, handelaar in Boom.

Puurs

Jan De Dode (°Mechelen +1891) wordt vrederechter in het kanton Puurs (tot 1891). Aimé Van de Walle (°Puurs) blijft griffier van het kanton (tot 1885).

Ruisbroek

Laurentius De Pauw (°30 jan 1828 Ruisbroek +14 feb 1866 Ruisbroek) wordt burgemeester van Ruisbroek (tot 1866). Hij studeerde aan de gemeenteschool en later in het Klein Seminarie in Mechelen, gevolgd door studies aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Paulus Van Hemel wordt pastoor van Ruisbroek.

Weert - Weertsmolen

Jan De Smet - Michiels baat de Weertsmolen uit.

Willebroek

Cornelis Joannes De Weerdt wordt pastoor van de Sint Niklaasparochie in Willebroek (tot 1879).

België - Laermans

Eugeen Laermans (°1864 St Jans Molenbeek +1940 Brussel), Vlaams etser en schilder. Hij maakt sociaal geëngageerde werken over boeren en arbeiders.

België - Antwerpen

In Antwerpen wordt het Houtdok gegraven.

Nederland - Gorter - Heijermans

Door de pauselijke encycliek "Quanta Cura" van paus Pius IX en de toevoeging "Syllabus Errorum" wordt de politieke samenwerking tussen katholieken en liberalen stroever.

Herman Gorter (°26 nov 1864 Wormerveer +15 sep 1927 Brussel), Nederlands schrijver en dichter. Hij brengt lyrische verzen uit, maar ook Marxistische poëzie ("Klein Heldendicht", "Pan").

Herman Heijermans (°3 dec 1864 Rotterdam +22 nov 1924 Zandvoort), Nederlands letterkundige. Hij schrijft o.a. het drama "Op hoop van zegen" en de roman "Droomkoninkje".

Indische Compatibiliteitswet

Minister Isaac Dignus Fransen van de Putte (°Goes 22 maart 1822 +Den Haag 3 maart 1902) krijgt de Indische Compatibiliteitswet goedgekeurd, waardoor de jaarlijkse Indische begroting wordt vastgesteld. Door invoering van de wet wordt het mogelijk om meerdere keren een parlementair debat te houden over de koloniale aangelegenheden.

1864

Denemarken - Duitsland

Christiaan van Denemarken verliest door de 2de Duits-Deense oorlog Schleswig-Holstein. De hertogdommen worden bezet door de Pruisen en de Oostenrijkers.

Duitsland - Ludwig II

Koning Ludwig II van Beieren regeert (tot 1886).

Oostenrijk

Aartshertog Ferdinand van Oostenrijk (°1832) laat zich door Napoleon III verleiden om keizer Maximiliaan van Mexico te worden (tot 1867).

Rusland - Javlenski

Alexej Javlenski (°1864 +1941), Russisch expressionistisch schilder, medestichter van "der Blaue Reiter".

USA - Amerikaanse Burgeroorlog - Mensendieck

Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog slaagt de eerste aanval met een duikboot: het slagschip "Housatonic" wordt gekelderd, maar de duikboot zelf gaat ook verloren.

Bess Marguerite Mensendieck (°1864 +1957), Amerikaans heilgymnaste. Ze ontwerpt het "Mensendiecksysteem", een systeem van kamergymnastiekoefeningen, waarbij men zelf tracht het lichaam zo goed mogelijk waar te nemen, om op die manier op termijn een betere lichaamshouding aan te nemen.

Verdrag van Genève - Rode Kruis

22 aug: het Rode Kruis, opgericht door Henri Dunant (°8 mei 1828 Genève +3 okt 1910 Heiden Appenzell), krijgt algemene rechtsgeldigheid voor hulpverlening aan oorlogsgewonden.

Wereld - Eerste Internationale

Oprichting van de Eerste Internationale door Karl Marx, initiëel een socialistisch verbond van arbeiders.

Zweden - Karlfeldt

Erik Karlfeldt (°1864 +1931), Zweeds dichter. Hij schreef neoromantische poëzie, waarin de natuur of de volksgebruiken van zijn geboortestreek een grote rol spelen.

Zwitserland - Helman

25 feb: geboorte van Roger Armand Oscar Helman de Grimberghe (°25 feb 1864 Könitz - Bern +9 okt 1945 Parijs), natuurlijke zoon van Gerard Armand Roger Helman de Grimberghe (°28 feb 1830 Paris +27 nov 1879 Brussel) en dame Rose-Elise Kürz (+28 sep 1873 Bern). Per notariële akte erkend op 12 okt 1879.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

De kerk van Blaasveld wordt vergroot.

Hingene

Joannes Franciscus Teugels (°1831 Hingene +1896) wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1896).

Mariekerke - Heimolen

De Heimolen is eigendom van de kinderen van Jan Leemans - Van Doorslaer: Jozef, Maria, Barbara, Francisca en Delphina.

Niel

7 jun: door openbare verkoping komt de windmolen in de Molenstraat in eigendom van Jan Van den Bruel, priester in Antwerpen.

Rumst

7 jan: Pieter Van Hoeck verkoopt de molen op de lage Vosberg aan Karel Verlinden - Torfs, molenaar in Keerbergen.

Tisselt

21 okt: Pieter De Wit zijn weduwe, Jeanne De Boeck overlijdt. Hun kinderen delen in de erfgoederen. Daarbij komt de standaardmolen toe aan Isabella De Wit, gehuwd met Jan Vanhoomissen.

Willebroek - Louis De Naeyer

24 jun: Louis De Naeyer wordt in de gemeente Willebroek ingeschreven, op het adres Oostvaartdijk 39 bis, als hij uit Brussel verhuist.

Hij geeft opdracht om aan de oostelijke oever van het kanaal een "cité" te bouwen, later bekend als Faubourg Saint Antoine. 22 woningen worden opgericht, die worden bewoond door werknemers van de papierfabriek, met hun gezinnen. De gezinnen komen vooral uit het waasland, en zijn nogal kroostrijk met een gemiddelde van 5 kinderen per gezin.

België - Leopold II - ASLK

10 dec: koning Leopold I Joris Christiaan Frederik (°Coburg 16 december 1790 +Laken 10 december 1865) overlijdt.

17 dec: Leopold II (°Brussel 9 apr 1835 +Laken 17 dec 1909) wordt de 2de koning van België, en legt de eed af. Hij is een zoon van koning Leopold I x Louise Marie. Hij genoot een militarie opleiding. Hij was eerder hertog van Brabant.

Er wordt een Belgische afdeling opgericht van de Internationale van Marx. Dit is een voortzetting van de politieke vereniging "Le Peuple", waarin César De Paepe de leidinggevende figuur is.

Er wordt een algemeen vrijhandelstarief afgekondigd.

Walthère Frère-Orban (°1812 +1896) vormt de Algemene Lijfrentekas om tot Algemene Spaar- en Lijfrente Kas.

De zaak Coucke en Goethals: 2 Vlamingen die geen Frans spreken, moeten onschuldig voor moord terechtstaan. Ze worden ook effectief terechtgesteld, omdat ze zich niet terdege kunnen verdedigen, als gevolg van het feit dat ze geen Frans spreken.

Gilson - Meert

Paul Gilson (°Brussel 15 jun 1865 +Schaarbeek 3 apr 1942), Vlaams musicus. Hij schrijft composities voor koor, orkest en ook opera's.

Hippoliet Meert (°1 apr 1865 Aalst +20 nov 1924 Middelburg), Vlaams taalkundige. Hij speelt een belangrijke rol in de "Vlaamse Beweging". Van hem o.a. de werken "Distels" en "Onkruid onder de tarwe, proeve van taalzuivering".

Nederland - Van de Putte

4 dec: een nieuw Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië wordt door minister van Koloniën Isaäac van de Putte (°Goes 22 maart 1822 +Den Haag 3 maart 1902) aan koning Willem III voorgelegd om goed te keuren bij koninklijk besluit. Ondanks verzet van Thorbecke, steunt de ministerraad het voorstel. Thorbecke vraagt ontslag.

Nederland - Israëls

Isaäc Israëls (°1865 +1935), Nederlands schilder en tekenaar. Hij is bekend om een levendig en speels koloriet.

1865

Frankrijk - Larousse

Pierre Larousse (°1817 +1875), Frans lexicograaf, begint met het uitgeven van de "Grand Dictionnaire universel du 19ème Siècle" (tot aan zijn dood in 1875).

Groot Brittannië - Dodgson - Leger des Heils - Kipling

Charles Lutwidge Dodgson (°Daresbury 27 jan 1832 +Guildford 14 jan 1898), Brits wiskundige, schrijver en fotograaf, geeft onder het pseudoniem Lewis Carroll "Alice's adventures in Wonderland" uit.

Stichting van het Leger des Heils in Londen, door W. Booth. Het is een internationale religieuze en caritatieve vereniging, met als doel sociaal hulpbetoon. De structuur is geënt op het leger: er zijn commandanten, officieren en soldaten.

Rudyard Kipling (°1865 +1936), Brits schrijver. Zijn bron voor verhalen is het Engelse imperialisme, en dat zowel in zijn verzen als in zijn verhalen over het leven in India. Hij is o.a. bekend van het "Jungleboek".

Oostenrijk - Mendel

Gregor Mendel (doopnaam: Johann) (°Heinzendorf 22 jul 1822 +Brünn / Brno 6 jan 1884), Oostenrijks bioloog, ontdekt dat waarneembare erfelijke eigenschappen bepaald worden door factoren die zonder verandering en op voorspelbare wijze worden overgedragen van de ene generatie op de andere.

Rusland - Glazoenov - Meresjkovski

Alexander Glazoenov (°1865 +1936), Russisch musicus die liederen, orkest- en kamermuziek schrijft.

Dmitri Meresjkovski (°1865 +1941), Russisch schrijver van historische romans.

Suriname - Curaçao

Er komen reglementen van de regereing, waardoor Suriname volksvertegenwoordigers krijgt: de Koloniale Staten. De vertegenwoordigers worden gekozen op basis van het censuskiesrecht. Curaçao krijgt slechts een benoemde Koloniale Raad.

USA - President Johnson - Slavernij afgeschaft - Ku-Klux-Klan

President Abraham Lincoln (°1809 +1865), wordt vermoord (door een toneelspeler).

Andrew Johnson (°29 dec 1808 Raleigh NC +31 jul 1875 Carter Station TN) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1869).

Afschaffing van de slavernij (13de Amendement). Aanvaarding van dit amendement betekent tevens het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog.

In Amerika stichten de blanken van de zuidelijke staten de Ku-Klux-Klan, tegen de emancipatie van de negers, en tegen de macht van de overwinnaars in de noordelijke staten. De groep wordt in 1869 opgeheven.

USA - Cook - Noordpool

Frederick Cook (°1865 +1940), Amerikaans poolreiziger. Hij beweert in 1908 de Noordpool bereikt te hebben.

Zwitserland - Jacques-Dalcroze

Emile Jacques-Dalcroze (°1865 +1950), Zwitsers musicus. Hij is de grondlegger van de ritmische lichaamsoefeningen en schrijft liederen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant

Cholera-epidemie.

Aartselaar - St Anna-molen

19 mei: bij openbare verkoop wordt de St Annamolen aan het Kapelleveld ("...de windmolen op de Vlietmanshoek...") toegewezen aan Jan Spillemakers - Pauwels.

Boom - Gasverlichting

Door aanleg van de gasleidingen, wordt het mogelijk de straten te verlichten (met gas).

Bornem - Abdij

De nieuwe werkhuizen van de abdij van Bornem worden in gebruik genomen.

Hingene - d'Ursel

Hertog Léon d'Ursel wordt buitengewoon gezant van Oostenrijk.

Niel - Koekoeksmolen

13 jan: Martin verlinden verkoopt de Koekoeksmolen aan Jan Baptist Van Beneden - Segers, landbouwer in Blaasveld.

Puurs

Philip Maes (°1839 Puurs) wordt gemeentesecretaris van Puurs (tot 1903).

Ruisbroek

L. Van den Wijngaert (°1821 Hemiksem +1879) wordt gemeentesecretaris van Ruisbroek (tot 1879).

Franciscus Isidoor De Pauw (°1828 Onze Lieve Vrouw Waver) volgt zijn neef en voorganger op in notariaat De Pauw in Ruisbroek (tot 1870).

30 apr: Francisca Antonia Diercxens overlijdt in Mechelen. Haar echtgenoot, baron Duvivier (+16 jun 1878 Mechelen) heeft het vruchtgebruik over de goederen van zijn vrouw en zijn kinderen, alsook van zijn schoonbroer Josephus Antonius Diercxens.

Willebroek - Cleymans - De Naeyer

16 jan: Jos Cleymans - of "den Do" - wordt geboren in één van de huizen van de Faubourg Saint Antoine. Hij is het 6de kind van het gezin.

12 apr: Louis De Naeyer (°1827 +1902) huwt met Alida Julienne Jacobus Peeters (°4 dec 1843 Willebroek +11 jun 1923 Willebroek), dochter van notaris Eduard Jacobus Peeters en Maria Catharina Janssens. De huwelijksakte werd opgesteld door notaris Vermeulen uit Boom. Getuigen waren: Pieter Frans De Naeyer (oudste broer) uit Lebbeke, Jozef Van Langenhove (bankier in Aalst), Petrus Ludovicus Jacobus Peeters (notaris in Puurs) en Joannes Franciscus Janssens (brouwer in Willebroek). De twee laatste zijn tevens ooms van Alida Peeters.

3 sep: Louis De Naeyer en Alida Peeters krijgen een zoon Eduard De Naeyer. Het kind overlijdt echter op 30 okt 1875.

30 okt: Louis De Naeyer wordt tot raadslid gekozen in de gemeente Willebroek.

België - Hegenscheidt

7 jan: doordat het coalitieverbond wordt opgeheven, wordt de oprichting van vakverenigingen en de organisatie van stakingen mogelijk. De vereniging Le Peuple verbindt zich met het Eerste Internationale Werkliedenverbond (opgericht in Londen in 1864).

31 mei: het coalitieverbod wordt opgeheven - hierdoor is het verboden om vakverenigingen op te richten, en worden stakingen onmogelijk.

Alfred Hegenscheidt (°St Jans Molenbeek 6 apr 1866 +Menton FR 9 feb 1964), Vlaams letterkundige en hoogleraar in de aardrijkskunde in Brussel. Hij schrijft gedichten voor "Van Nu en Straks".

Luxemburg

Tijdens de Pruisisch-Oostenrijkse Bruderkrieg blijven Luxemburg en Limburg neutraal, ondanks het feit dat ze lid zijn van de Duitse Bond.

Nederland

17 sep: de minister van Koloniën Mijer treedt af, en wordt bijna onmiddellijk daarna benoemd tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.

27 sep: de motie Levinus Keuchenius (°Batavia  21 oktober 1822 +'s-Gravenhage 17 december 1893) wordt aangenomen. In deze motie wordt de gang van zaken aangeklaagd, de manier waarop minister van Koloniën Pieter Mijer (°Batavia 3 juni 1812 +Scheveningen 6 februari 1881) zichzelf in een begeerde betrekking heeft laten benoemen.

De Kamer wordt ontbonden.

10 okt: koning Willem III verzoekt zijn burgers om een volksvertegenwoordiging te kiezen in overeenstemming met de regering.

31 okt: er worden nieuwe verkiezingen gehouden. In de nieuw verkozen Kamer keren een aantal liberalen niet meer terug.

Eerste minister Thorbecke heeft een conflict met de minister van Financiën van de Putte. De laatste wil het cultuurstelsel in Nederlands-Indië afschaffen als zijnde in strijd met de liberale beginselen. Thorbecke beweert echter de opbrengsten nog niet te kunnen missen i.v.m. afbetaling van de staatsschuld, alsook vanwege de kosten die de aanleg van het spoorwegnet met zich meebrengen. Hij treedt af.

Het minderheidsministerie Van Zuylen Van Nijevelt wordt ingezworen (tot 1868). Gedurende deze legislatuur zal worden beslist over de vraag of een minister zijn ambt mag blijven bekleden, als dat tegen de wensen van de meerderheid in de Kamer indruist.

1866

Duitsland - Oostenrijk

Duits-Oostenrijkse Oorlog, waardoor de Duitse Statenbond wordt opgeheven. Frederik III van Pruisen onderscheidt zich als kroonprins.

Siemens legt het principe van de dynamo vast.

Frankrijk - Napoleon - Meillet

Napoleon vraagt aan Bismarck of hij België mag annexeren. In ruil daarvoor zal Napoleon zich neutraal houden in de Duits-Pruisische oorlog. Bismarck weigert echter.

Antoine Meillet (°1866 +1936), Frans taalkundige. Van hem is "Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes".

Groot Brittannië - Internationale

Karl Marx (°1818 +1883) sticht in Londen de "Internationale".

Italië

Met de hulp van de Pruisen, verovert Italië het gebied van Venetië op de Oostenrijkers.

Rusland - Dostojevski  - Kandinski

Fjodor Michailovitsj Dostojevski (°Moskou 30 okt 1821 +St. Petersburg 29 jan 1881), Russisch schrijver, geeft "Misdaad en Straf" of "Schuld en Boete" uit.

Vassili Kandinski (°1866 +1944), Russisch schilder, één der grondleggers van de abstracte kunst.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Spoorweg

23 jan: officiële ingebruikname van het spoortraject Antwerpen - Boom, als onderdeel van het totaaltraject Antwerpen - Douai.

16 aug: bij verdeling van de goederen komt de windmolen op den Brandt in bezit van Camille Willamé uit Irchonwelz.

20 aug: de weduwe van Jan Baptist Joos - De Corte overlijdt. Haar goederen -  waaronder de windmolen op het Kapelleveld - komen toe aan Jozef De Backer. Hij renteniert in Boom.

Hemiksem - St Bernaards

De Sint Bernaardsabdij van Hemiksem beantwoordt niet meer aan de eisen van een gevangenis, omdat de hechtelingen in cellen moeten worden ondergebracht. De gevangenis wordt bij KB van 28 sep afgeschaft.

Ruisbroek

Petrus Franciscus De Wachter (°11 feb 1817 Boom +6 sep 1883 Ruisbroek) wordt burgemeester van Ruisbroek (tot 1878).

Willebroek

15 jan: Jean Baptist Mertens (winkelier) wordt als burgemeester van Willebroek beëdigd (tot 1872).

15 sep: de  weduwe van Jan Baptist Van den Bogaertschenkt haar goederen aan haar zoon Modeste Van den Bogaert, brouwer in Willebroek. De laatste is gehuwd met een Van Overstraeten.

24 sep: plechtige uitreiking van de prijzen in de scholenwedstrijd van het kanton Mechelen-Puurs. 3 leerlingen van de gemeenteschool zullen een prijs ontvangen.

België - Luxemburg - Gille - Gilsoul

De Luxemburgse kwestie vormt voor België nog een grotere bedreiging dan voor Nederland.

Het faillissement van Langrand-Dumonceaux is voor de liberalen een reden om katholieke politici in een kwaad daglicht te stellen.

2 feb: de koolmijnen in het bekken van Charleroi liggen stil dank zij de stakende arbeiders. In Marchienne worden de graanmolens geplunderd door de woedende arbeiders.

Valère Gille (°1867 +1950), Belgisch dichter. Hij is redacteur van "La Jeune Belgique", schrijft lyrische werken en toneel.

Victor Gilsoul (°Brussel 9 okt 1867 +Brussel 5 dec 1939), Belgisch schilder. Hij maakt realistische landschappen, stillevens, zee- en stadsgezichten.

Nederland - Verdrag van Londen

Een poging van Willem III van Oranje om Luxemburg aan Napoleon III te verkopen wordt door Bismarck's ongenoegen gedwarsboomd. Het idee leidt tot een internationale crisis, en de kwestie zal worden geregeld in een conferentie in Londen.

11 mei - verdrag van Londen: Luxemburg en Limburg worden vrijgemaakt uit de Duitse Bond. De neutraliteit van Luxemburg wordt zowel door de grote mogendheden als door Nederland gewaarborgd.

26 nov: de 2de Kamer verwerpt de begroting van Buitenlandse Zaken, omdat ze ontnoegd is over de neutraliteit van Luxemburg. Als gevolg wordt de Kamer ontbonden, maar de koning weigert het ontslag van het Kabinet. Luxemburg wordt dus onafhankelijk van Nederland.

1867

Canada - British Dominion

Canada wordt een Brits Dominion.

Duitsland - Fibiger - Kollwitz

Johannes Fibiger (°1867 +1928), Duits geneeskundige die baanbrekende werk verricht in het kankeronderzoek.

Käthe Kollwitz (°1867 +1945), Duits schilderes en beeldhouwster. Haar werken zijn sociaal geëngageerd.

Frankrijk - Interkeltisch Congres

In Saint Brieuc in Bretagne wordt het eerste Interkeltische Congres gehouden.

Groot Brittannië - Galsworthy

Voor de eerste keer wordt in Londen, in het paleis Lambeth van de aartsbisschop van Canterbury de Conferentie van de Anglicaanse bisschoppen gehouden. Vanaf nu zal dat om de 10 jaar plaats vinden.

John Galsworthy (°1867 +1933), Engels schrijver. Hij schrijft o.a. "The Forsythe Saga".

Mexico

Aartshertog Ferdinand van Oostenrijk (°1832) kan wegens tweedracht tussen de liberalen en de klerikalen in Mexico, de toestand niet meester worden. Hij wordt op verraderlijke manier gevangengenomen en op bevel van president Benito Juarez doodgeschoten.

Italië - Garibaldi

Giuseppe Garibaldi (°1807 +1882) wordt door de pauselijke zouaven en een Frans legerkorps bij Mentana ten noorden van Rome verslagen.

Japanse Keizerrijk - Moetsoehito

Keizer Moetsoehito aan de macht (tot 1901), nadat de laatste shogun is afgetreden.

Oostenrijk - Hongarije

Dubbelmonarchie van Oostenrijk en Hongarije (tot 1918). Het gaat hem over één staat met twee afzonderlijke regeringen. Keizer Frans Josef wordt koning van Hongarije. Hij moet heel wat moeilijkheden het hoofd bieden: nationaliteitentwisten, de dood van zijn broer Ferdinand in Mexico, de dood van zijn enige zoon Rudolf (in 1889).

Spanje - Granados

Enrique Granados y Campina (°1867 +1916), Spaans componist van dansen, opera's ("Goyescas"), orkestwerken en pianomuziek.

USA - Alaska

30 mar: de Verenigde Staten kopen Alaska van Rusland. De onderhandelingen gebeuren door Eduard De Stoeckel (voor Rusland) en William H. Seward (USA). De uiteindelijke prijs bedraagt 7,2 miljoen USD, of minder dan 5 dollarcent per hectare.

De Russen schenken 200.000 USD aan de Amerikaanse politici om de stemming in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden gunstig te beïnvloeden.

18 okt: in Sitka AK wordt de Russische vlag vervangen door de Amerikaanse.

Zweden - Nobel

Alfred Bernhard Nobel (°Stockholm 21 okt 1833 +San Remo 10 dec 1896), Zweeds industriëel, vindt het dynamiet uit.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Ringoven

In Boom wordt de ringoven van het systeem Hofman in gebruik genomen. In deze oven kan men continu stoken, waardoor de productie niet alleen een grotere continuïteit heeft, maar ook meer stenen oplevert.

Niel

De olie-windmolen in de Molenstraat  wordt verbouwd tot tras-windmolen.

Rumst

Pastoor Franciscus De Wit in Rumst (tot 1883).

België - Frère-Orban - De Coster - Franck - Gevaert

Frère Orban (°1812 +1896) wordt eerste minister (tot 1870).

22 okt: de "Fédération des Sociétés Ouvrières Catholiques Belges" wordt opgericht. De vereniging heeft als doel om de patroons en de arbeiders te laten overeenkomen. Ook wil ze liefdadigheid en onderlinge hulp organiseren.

Van Charles de Coster (°München 20 aug 1827 +Elsene 7 mei 1879), Belgisch franstalig schrijver, verschijnt 'La légende d'Ulenspiegel". Uilenspiegel is de vlaamse vrijheidsheld die in de 16de eeuw strijdt tegen de Spaanse bezetter.

Louis Franck (°Antwerpen 28 nov 1868 +Wijnegem 31 dec 1937), Vlaams staatsman. Hij is minister van Koloniën van 1918 tot 1924.

Lieven Gevaert (°Antwerpen 28 mei 1868 +'s Gravenhage 2 feb 1935), Vlaams industriëel. Hij is medestichter van het Vlaams Economisch Verbond, en richt in 1894 de Gevaert fabrieken op.

Nederland

23 jan: de nieuwe verkiezingen versterken de oppositie in de Kamer.

23 mar: de motie van Pieter Blussé van Oud-Alblas (°Dordrecht 11 maart 1812 +Den Haag 19 mei 1887) wordt aangenomen. Deze motie zegt dat geen enkel landsbelang heeft gevoerd tot de eerdere ontbinding van de Kamer.

28 apr: de begroting van Buitenlandse Zaken wordt opnieuw verworpen, en als gevolg hiervan treedt enkele weken later (15 mei) het ministerie opnieuw af.

22 jul: een officiëel schrijven van de Nederlandse bisschoppen wijst de openbare scholen af. Hierdoor vergroot de politieke kloof tussen liberalen en katholieken.

1868

Cuba - de Céspedes

Carlos Manuel de Céspedes laat in Cuba als eerste zijn slaven vrij. Hiermee ontketent hij de eerste Cubaanse bevrijdingsoorlog tegen de Spaanse kolonisator (tot 1878).

Duitsland - Ludwig II - Marx - Haber - Lasker - Marx

Koning Ludwig II van Beieren geeft de opdracht om zijn "droomkasteel" Neuschwanstein te bouwen.

Karl (Heinrich) Marx (°Trier 5 mei 1818 +Londen 14 mar 1883), Duits econoom en filosoof, geeft het eerste deel van "Das Kapital" uit.

Fritz Haber (°1868 +1934), Duits scheikundige die een synthese maakt van ammoniak.

Emanuel Lasker (°1868 +1941), Duits filosoof en schaker. Hij wordt later wereldkampioen in deze sport). Hij schrijft o.a. "Die Philosophie des Unvollendbaren".

Filippijnen

Koning Leopold II van België (°Brussel 9 april 1835 +Laken 17 december 1909) probeert tevergeefs de Filippijnen af te kopen van Spanje.

Frankrijk - Maurras

Charles Maurras (°1868 +1952), Frans schrijver. Hij is één van de leiders van de "Action Française". Hij schrijft essays en gedichten.

Japan - Meiji-Dynastie

Aan het shogunaat van Tokugawa komt een einde. Vanaf nu komt de Meiji-dynastie aan de macht, met keizerlijke hoofdstad Edo (nu: Tokyo).

Oostenrijk - Landsteiner

Karl Landsteiner (°Wenen 14 juni 1868 +New York 26 juni 1943), Oostenrijks geneeskundige, die onderzoek doet naar de bloedgroepen en de rhesusfactor. Hij migreert in 1922 naar de USA.

Spanje

Revolutie (tot 1870) en Interregnum.

Rusland - Gorki

Maksim Gorki (°Nizjni Novgorod 16 maart 1868 +Moskou 18 juni 1936), pseudoniem voor Aleksej Pesjkov. Russisch schrijver die zowel toneelwerken ("Zonnekinderen") als romans ("De moeder") schrijft.

USA

14de Amendement, waarbij alle staten zich moeten voegen naar de wetten van de Federatie.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem

Robertus Van Ommeren (°1806 +1895) wordt benoemd benoemd tot Vicaris Generaal van de Belgische provincie.

Breendonk

Philip Maes (°1839 Puurs +1903) wordt gemeentesecretaris van Breendonk (tot 1903).

Heffen - Koutermolen

15 okt: bij de verdeling van de goederen van David Verlinden - Somers, wordt de Koutermolen toegewezen aan zijn zoon David, molenaar.

Hingene - Onderwijs

De Zusters van de Heilige Vincentius uit Gijzegem, richten in Hingene onderwijs in. Ze beheren de school tot 1976.

Liezele

Carolus Peeters volgt zijn voorganger op in notariaat De Decker in Liezele (tot 1879).

Mechelen

23 jun: Jeanne Vermeulen is hertrouwd met Peter Bleecky. Ze verkopen de Nieuwe Schorsmolen of de Molen van Meeusen aan Frans Van Swartenbroeck, molenaar in Duffel.

Niel

9 aug: Jan Van den Bruel verkoopt openbaar de windmolen aan de Molenstraat aan Nikolaas Josson (handelaar in Antwerpen) en Aimé de Langle (nijveraar in Niel).

Willebroek - Hoeve de Vleug

Marcel Joseph Frederic Haÿez (°1796 +1869) overlijdt. Zijn zoon Frédéric (°1845 +1895) volgt hem op in de drukkerij. Zijn zuster, Julie Haÿez (°4 sep 1840 Brussel +3 mar 1924 Brussel) krijgt per testament hoeve "De Vleug(de)" in bezit (tot 1924). In de periode dat Julie Haÿez "De Vleug" in bezit heeft, vindt men de namen van de volgende pachters terug: Moysoms, Van der Aa, Steenackers en Van den Brande. Julie laat zich op financiëel vlak meermaals bijstaan Marcel Haÿez (°1887 +1955), een zoon van haar zuster Delphine Haÿez.

België - Leopold - Spoorwegen - Boudewijn

22 jan: prins Leopold (°Laken 12 jun 1859 +Laken 22 jan 1869) overlijdt. Hij is de enige zoon van koning Leopold II. Door dit overlijden gaat het recht op troonopvolging over op Filips, de broer van Leopold II. Het is diens zoon Albert die de volgende koning van België zal worden.

apr: de eerste locomotief  met 14 wagons rijdt 12 maal per dag heen en weer tussen Bornem en de Schelde.

Boudewijn van België (°3 jun 1869 +23 jan 1891), zoon van graaf Filips van Vlaanderen.

België - Frankrijk

27 apr: de Belgische regering is radicaal tegen de plannen van Frankrijk om het Belgische spoorwegnet over te nemen, en toont duidelijk verzet.

Uiteindelijk tekent de regering Frère-Orban met de Fransen een protocol om de soevereniteit van België over de eigen spoorwegen te erkennen. Napoleon III beschouwt vanaf dan de Belgische regering als handlanger van de Pruisen.

Nederland

1 jul:  afschaffing van de dagbladzegel maakt een krant goedkoper, waardoor een groter lezerspubliek kan worden bereikt.

1869

Egypte - Suezkanaal

17 nov: het Suezkanaal wordt officiëel geopend. Het is 195 km lang, en verbindt de Middellandse Zee met de Rode Zee. De vaargeul is 180 m breed en wordt in de moderne tijden tot 20 m uitgediept. Er zijn geen sluizen.

Frankrijk - Gide - Matisse

Opening van de Folies Bergère, een beroemd variététheater in Parijs.

André Gide (°1869 +1951), Frans schrijver van romans, in strijd tegen het conformisme. O.a. "L'Immoraliste" en "Les Caves du Vatican".

Henri Matisse (°1869 +1954), Frans fauvistisch schilder. Hij maakt gebruik van een krachtig koloriet.

Indië - Gandhi

Mohandas Gandhi (°1869 +1948), Indisch volksleider. Hij is de leider van het geweldloze verzet tegen de Britse overheersing, en wordt daarmee de vader van de Indiase onafhankelijkheid.

Noorwegen - Lange

Christian Lange (°1869 +1938), Noors pacifist en schrijver van "Histoire de l'internationalisme".

Spanje - Pidal

Ramón Menéndez Pidal (°1869 +1968), Spaans filoloog. Hij geeft bibliografisch werk uit, literair-historische studies ("La España del Cid") en ook taalkundig werk ("Orígenes del Español").

USA - Grant - Transcontinentale spoorweg

Ulysses Simpson Grant (°Point Pleasant OH 27 apr 1822 +Mt. McGregor NY 23 jul 1885) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1877).

In de Verenigde Staten begint men de eerste trans-continentale spoorweg aan te leggen. Het zijn vnl. Chinese en Ierse immigranten die de werken uitvoeren.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Polderbestuur

Het polderbestuur wordt uitgebreid met 2 commissarissen. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt; een dijkgraaf, twee commissarissen, drie gezworenen en één secretaris.

Aartselaar - Heimolen

Door vererving komt de Heimolen van Aartselaar in bezit Hendrik De Heel - Van Brandt.

Bornem - Spoorweg

28 jul: de eerste reizigerstrein rijdt van Mechelen tot aan de brug van Temse. 5 maal per dag rijdt de trein heen en weer.

12 nov: de eerste goederentrein rijdt over het traject Mechelen - Bornem.

30 nov: plechtige inhuldiging van de brug van Temse, over de Schelde. De brug is 365 m lang en rust op 6 pijlers. Op de middag rijdt de eerste "officiële" trein over de brug.

1 dec: het traject Mechelen - Temse wordt officiëel ingebruikgenomen.

Emmanuel Cattersel (°1830 Mechelen) volgt zijn voorganger op in notariaat Cammaert in Bornem (tot 1896).

Mariekerke

19 mei: bij het overlijden van Jacques Demesmaker, olieslager in Bornem, komt de witte molen aan het Droogveld in bezit van Jeanne, Jan Hendrik en Henriette Demesmaecker.

Puurs - Kasteel Coolhem

31 mei: Eugène Van den Wiele neemt zijn intrek in het kasteel Coolhem, nadat er grote werken zijn uitgevoerd aan de voorste hoeve.

Willebroek - De Naeyer - Onderwijs

De molen in de Molenstraat wordt afgebroken en verplaatst naar de gemeente Beerzel (in de Kempen).

De papierfabrieken van Louis De Naeyer produceren 40 ton papierdeeg per dag. Als gevolg van stroschaarste (Frans-Duitse oorlog), experimenteert Louis De Naeyer om op basis van naaldhout papierdeeg te vervaardigen; de houtvezels worden daarvoor met soda bewerkt, en gekookt in een calcium-bisulfiet oplossing (Mitscherlich procédé).

In Willebroek wordt gratis onderwijs verleend aan 169 leerlingen (op 394) in de geemeenteschool (J. Waegemans) en 137 leerlingen (op 320) in de school van de Zusters van Liefde.

Louis De Naeyer geeft opdracht om 25 woningen te bouwen in de "Industriestraat".

België

Katholiek kabinet onder d'Anethan & Malou (tot 1878). Het kabinet neemt maatregelen voor de landsverdediging, in verband met de dreiging van de Frans-Duitse oorlog.

De Belgische industrie kent een grote bloei. Deze gunstige toestand zal in 1873 echter bruusk worden afgebroken door een economische wereldcrisis.

Guillaume Lekeu (°1870 +1894), Belgisch componist. Hij schrijft vooral kamermuziek en symfonische werken.

Louijs (°1870 +1925) (pseud. Pierre Louis), Belgisch schrijver van proza, verhalen en zedenromans.

In België is er nu 3136 km spoor, waarvan 869 km door de staat werd aangelegd.

Nederland - Cultuurwet - Suikerwet

Aletta Jacobs krijgt toegang tot de HBS, de eerste keer dat een vrouw in een dergelijk ambt wordt toegelaten (vrouwen emancipatie).

Oprichting van vrouwenplad "Onze Roeping" door Bestie Perk.

20 mei: afschaffing van de doodstraf - die blijft alleen beperkt voorbehouden voor militair strafrecht.

21 jul: in Nederlands-Indië wordt het cultuurstelsel afgeschaft, na 10 jaar debatteren in de 2de Kamer. Minister Engelbertus de Waal (°'s-Gravenhage 27 november 1821 +'s-Gravenhage 1 juli 1905) voert de Cultuurwet in, waardoor het voor particulieren mogelijk wordt om gouvernementsgrond in erfpacht te nemen.

De Suikerwet - van dezelfde minister - wil op een periode van 14 jaar een einde maken aan de verplichte suikercultuur.

Via mobilisatie worden soldaten geronseld om tijdens de Frans-Duitse oorlog de neutraliteit van Nederland te handhaven.

1870

Canada - Yukon

Canada koopt grond van de Hudson Bay Company, waartoe o.a. Yukon behoort.

Duitsland - Emser Depêche

13 jul: telegram waarin het onderhoud van de Franse gezant Benedetti met koning Willem I van Pruisen in Ems, wordt meegedeeld aan Bismarck. Deze laatste publiceert het telegram in verscherpte bewoordingen, om de Fransen tot een oorlogsverklaring te dwingen.

Slag bij Saarbrücken - Gambetta

6 aug: Frans-Duitse oorlog (tot 1871). Frederik III van Pruisen onderscheidt zich als kroonprins. Aanleiding tot de oorlog is de vacante Spaanse troon, en de wil van Napoleon III om zijn aanzien bij de Fransen te herwinnen. Tevergeefs.

Baron Edwin Theodor Von Manteuffel (°1809 +1885), verslaat als Duits veldmaarschalk het Noorderleger, en dwingt het Oosterleger zich over de Zwitserse grens terug te trekken.

Léon Gambetta (°1838 +1882), Frans staatsman, organiseert het verzet tegen de Duitsers.

Slag bij Sedan

2 sep: Mac Mahon (°1808 +1893) en de Franse keizer moeten zich overgeven. Keizer Napoleon III wordt gedwongen om af te treden.

19 sep: begin van het beleg van Parijs. Dit leidt tot een nederlaag van Frankrijk en het einde van het 2de Franse Keizerrijk. En ook tot het begin van de 3de Republiek.

Bismarck, de IJzeren Kanselier (tot 1890).

Michael von Faulhaber (°1870 +1952), Duits kardinaal en bisschop van München. Hij was fel anti-nationaal-socialistisch.

Duitsland - Polen

Rosa Luxemburg (°1870 +1919), Pools-Duitse politica en radicaal-socialistische theoretica.

Hongarije - Lehar

Franz Lehar (°1870 +1948), Hongaars componist van voornamelijk operettes, zoals "Die lustige Witwe" en "Das Land des Lächelns".

Italië - Vaticaan

Italiaanse legers bezetten op last van koning Victor Emmanuel de kerkelijke staat Rome binnen, en het gebied wordt bij Italië ingelijfd. De paus behoudt de soevereniteit over Vaticaanstad. Tegelijk wordt Rome tot hoofdstad van Italië uitgeroepen.

Oostenrijk - Loos

Adolf Loos (°1870 +1933), Oostenrijks architect, veroorzaakt de doorbraak van het functionalisme in de bouw.

Spanje - Amadeus van Aosta

Amadeus van Aosta op de troon (tot 1877).

Rusland - Lenin

22 apr: geboorte van Vladimir Iljitsch Lenin (°1870 + 2 jan 1924). Hij wordt leider van de Russische Bolsjewiki partij en radicaal revolutionair. Hij sticht ‘s werelds eerste communistische staat, na de Russische revolutie van 1917. Hij verspreidt de leer van Marx en Engels. Hij stelt zijn ideeën te boek in o.a. "Materialisme en empiriocriticisme" "Imperialisme, laatste stadium van het kaptialisme" en "Staat en Revolutie".

USA - Grondwet - ESSO - Hart

15de Amendement: garantie van kiesrecht, ongeacht, ras of huidskleur.

Stichting van de oliemaatschappij ESSO (S O = Standard Oil) in Cleveland.

William S. Hart (°1870 +1946), één van de eerste Amerikaanse filmacteurs, vnl. in cowboyrollen.

Laatste wijziging 03-06-2007 - Nieuwe iconen
18-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl