-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1801 1811 1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891

 

1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Breendonk

Petrus Joannes Van Ingelghem wordt gemeentesecretaris van Breendonk (tot 1869).

Lippelo

Jan Adriaensens (°1820 Lippelo) wordt burgemeester van Lippelo (tot 1854).

Rumst

27 dec: bij verdeling van de goederen van de weduwe Cornelis Verbruggen - Fierens komen zowel de molen van Rumst als het molenhuis toe aan Jan Baptist Verbruggen - De Koninck.

Willebroek (- Boom)

23 mei: Emmanuel Benedict Rollier (°3 dec 1769 Sint Amands +23 mei 1851 Willebroek) overlijdt in Willebroek.

21 jul: de goeverneur van de provincie Antwerpen legt de eerste steen om de Van Enschotbrug te bouwen. Daarbij stort de tribune - boven het slijk van de Rupel opgetrokken - in elkaar, waardoor alle prominenten in het slijk van de rivier vallen!

2 okt: Jan Baptist Joos stelt de "Houten Willebroekenaar" en afhankelijkheden te koop, en Joanna Ermens (weduwe van Jan Frans Slachmuylders) wordt de nieuwe eigenares - molenarin.

2 dec: Emmanuel Joos verkoopt de windmolen aan de Dendermondsesteenweg aan molenaar Victor Van den Broeck.

Eduard Jacobus Jan Peeters (°24 apr 1810 Willebroek +19 mar 1871 Willebroek) wordt notaris in Willebroek (tot 1871).

België - Willemsfonds

23 feb: oprichting van het Willemsfonds in Gent, ter versterking van de volksgeest. Het fonds wordt genoemd naar Jan Frans Willems, overleden in 1846 en "vader van de Vlaamse Beweging". Enkele liberale en enkele katholieke flaminganten leiden de beweging. De liberaal Vuylsteke is hierin een drijvende kracht.

Frère-Orban schaft de uitvoer- en transitorechten af (tot 1857).

Nederland - Alxander - Gemeentewet - Kapteyn

Prins Alexander wordt geboren (jongste zoon van koning Willem III.

Invoering van de Gemeentewet, en de Onteigeningswet. Deze laatste is nodig, i.v.m. de aanleg van het spoorwegnet).

Het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten in Amsterdam wordt hernoemd naar Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Jacobus Cornelis Kapteyn (°1851 +1922), Nederlands sterrenkundige en hoogleraar. Hij ontwerpt het schema voor de algemene sterrenstatistiek, en levert belangrijke bijdragen tot de kennis van de structuur van ons Melkwegstelsel.

1851

Australië - Goud

In de provincie New South Wales in Australië wordt goud gevonden. Ten gevolge van de goldrush begint een nieuwe golf van immigratie.

China - Tai-Ping opstand

De Tai-Ping opstand in China wordt genoemd naar "het Hemelse Rijk van de Grote Vrede".

Duitsland - Langbehn

Julius Langbehn (°1851 +1907), Duits pedagoog, die met "Rembrandt als Erzieher" kritiek levert op het Duitse geestesleven.

Frankrijk - de Lamorcière

Christophe Louis de Lamorcière (°1806 +1865), Frans generaal, wordt door Napoleon III bij een staatsgreep gevangen genomen, en verbannen.

Groot Brittannië - Expo - Evans

De wereldtentoonstelling van Londen toont de leidende rol van Groot Brittannië in handel en economie.

Arthur Evans (°1851 +1943), Engels oudheidkundige die de opgravingen leidt van het paleis van Cnossos op Kreta.

Rusland - Olie

De Russen vinden olie in de buurt van Cook Inlet.

Schotland

Livingstone ontdekt de Zambezi rivier.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Niel

19 nov: Jan Rens, houtkoopman in Boom vererft zijn goederen (waaronder de standmolen in de Molenstraat aan de weduwe van Jacob Rens - Teullens, rentenierster in Boom.

Willebroek - Louis De Naeyer

In de kantonale examens behalen meerdere leerlingen van de gemeenteschool een prijs, waaronder de 1ste prijs. De prijzen worden uitgereikt in aanwezigheid van de provinciegouverneur.

Louis De Naeyer (°1827 +1902) richt in Brussel een bedrijf op dat lompen verhandelt als basismateriaal voor fabricatie van papier.

België - Lambeaux

Coalitie-regering (tot 1857).

Jozef Lambeaux (°1852 Antwerpen +1908 Brussel), Vlaams beeldhouwer, o.a. bekend door "Brabo" vóór het stadhuis van Antwerpen.

Nederland - van 't Hoff

Jacobus Henricus van 't Hoff (°1852 +1911), Nederlands scheikundige en hoogleraar. Hij is de grondlegger van de stereochemie.

1852

Frankrijk - Napoleon III - Joffre

2 dec: Lodewijk Napoleon wordt tot keizer Napoleon III gekozen, van het 2de Franse Keizerrijk (tot 1871).

Joseph Jacques Césare Joffre (°1852 + 1931), Frans maarschalk. Hij is opperbevelhebber van het Franse leger in WO I.

Spanje - Gaudí

Antoni Gaudí (°1852 +1926), Spaans bouwmeester. Bekend van de natuurvormelijke elementen in zijn gebouwen en ontwerpen. Bekende woning o.a. "La Pedreira", "Casa Batllo", de "Sagrada Familia" en het "Parque Güell" in Barcelona.

Indonesië - Billiton / Belitung

Op het eiland wordt tin ontdekt. Snel wordt een maatschappij opgericht om het erts te exploiteren.

Soedan - Livingstone

Barth verkent Sudan (1852-1855).

David Livingstone (°19 mar 1813 Blantyre +1/4 mei 1873 Chitambo, Zambia), Brits ontdekkingsreiziger, verkent het gebied van de Zambezirivier en ontdekt de Victoria watervallen.

USA - Beecher-Stowe - Michelson

Harriet Elizabeth Beecher-Stowe (°14 jun 1811 Litchfield CT +1 jul 1896 Hartford), Amerikaans schrijfster, publiceert "Uncle Tom's Cabin or Life among the Lowly". Het werk beschrijft de ellendige omstandigheden waarin de slaven moeten leven in het zuiden van de USA.

Albert Michelson (°1852 +1931), Amerikaans natuurkundige. Zijn vakterrein is vooral gericht op de optica.

Zuid Afrika -

Conventie van Sandrivier

16 jan: Groot Brittannië erkent Transvaal als onfhankelijke Zuid-Afrikaanse Republiek.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Willebroek - Van Enschot

Voltooiing van de Van Enschotbrug, en openstelling voor het publiek. De brug is 235 m lang en 4,6 m breed. Er wordt een tol geheven voor alle gebruikers van de brug. Inwoners van Boom en Willebroek betalen 2 centen bij het oversteken, terwijl de overige voetgangers het dubbel betalen. Een geladen paard of muilezel kost 17 centen en de overtocht van een dier kost telkens 2 centen. Een geladen kar, getrokken door één of meerdere dieren levert 32 centen tol op, maar een wagen getrokken door 3 paarden kost al 74 centen. De Koning, zijn gevolg, de ministers sommige ambtenaars of kanonnen / kruitwagens moeten geen tol betalen.

Bornem - Gildenhuis

Josephus Van Breedam (°1830 Bornem) wordt gemeentesecretaris van Bornem (tot 1901).

In Bornem wordt het "Gildenhuis" gebouwd in

 opdracht van de abdijpaters. Het is bedoeld als congregatiehuis voor de jongens van de

 gemeente.

Hemiksem

8 feb: Joannes De Groof overlijdt en zijn goederen worden geërfd door molenaar Petrus Van Aelst x Joanna Van Boeckel.

Puurs

Jozef Moens (°1813 Puurs) wordt burgemeester van Puurs (tot 1858).

Willebroek - Helman

30 jun: het wapenschild van de familie Helman wordt per Koninklijk Besluit officiëel erkend als wapenschild van de gemeente Willebroek.

Verbouwingen aan de Sint Niklaaskerk, waarbij een nieuwe kruisbeuk wordt gemaakt. De organisatie van de kerk wordt omgekeerd, en in de loop van het volgende jaar wordt het altaar naar de andere kant verplaatst. Architect Jozef Schadde maakt de plannen.

België - Leopold II - de Flou

22 aug: Leopold II (°1835 +1909) huwt met aartshertogin Maria Henrica van Oostenrijk (°23 aug 1836 Boedapest +19 sep 1902 Spa). Ze hebben samen 4 kinderen: Louise, Leopold, Stéphanie en Clémentine.

Karel de Flou (°9 jul 1853 Brugge +27 jun 1931 Brugge), Vlaams taalkundige. Hij schrijft het 18-delige "Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen".

Coquilhat

Camille Coquilhat (°1853 +1891), Belgisch officier en ontdekkingsreiziger in Congo. Hij sticht Coquilhatstad, nu Mbandaka genoemd.

Nederland - Van Hall

mar: herstel van de kerkelijke hiërarchie op last van de paus. Er komen 5 bisdommen: Utrecht, Haarlem, 's Hertogenbosch, Roermond en Breda.

Protestants Nederland heeft hier bezwaren tegen.

15 apr - De Aprilbeweging: protestantse beweging in Nederland tegen het herstel van de katholieke hiërarchie. Zij vrezen voor inquisitie en Roomse overheersing. De koning sympathiseert met de protestanten, wat leidt tot het ontslag van Thorbecke (ondanks de goedkeuring van diens beleid door de Kamer).

Floris Adriaan van Hall (°Amsterdam 15 mei 1791 +'s Gravenhage 29 mar 1866), Nederlands liberaal staatsman. Hij wordt minister van Buitenlandse Zaken (tot 1856).

Van Gogh - Onnes - Lorentz

Vincent Van Gogh (°30 mar 1853 Zundert +29 jul 1890 Auvers-sur-Oise), Nederlands schilder. Hij werkt in Den Haag, Antwerpen, Parijs en Arles, en is een voorloper van het expressionisme. Van hem zijn vooral landschappen en portretten bekend, waaronder "De Aardappeleters" en "De Irissen".

Heike Kamerlingh Onnes (°1853 +1926), Nederlands natuurkundige en hoogleraar in Leiden. Hij maakt helium vloeibaar bij een temperatuur van -260°C.

Hendrik Antoon Lorentz (°1853 +1928), Nederlands fysicus en hoogleraar in Leiden. Hij is één van de grondleggers van de moderne natuurkunde.

1853

Frankrijk - Eugenie - Michelin

Keizerin Eugenie van Frankrijk (tot 1870) (°1826 +1920), gemalin van Napoleon III.

André Michelin (°1853 +1931), Frans industriëel. Hij vindt later de "pneu Michelin" (rubberbanden voor auto's) uit. Het succes van de auto zet hem bovendien aan om de "Guide Michelin" (toeristische gidsen) samen te stellen en uit te geven.

Rusland - Krimoorlog - Korolenko

(tot 1856) Strijd tussen de Russen en de Turken, die zich vooral in de Krim afspeelt. Turkije doet beroep op de bondgenoten Engeland en Frankrijk.

Vladimir Korolenko (°1853 +1921), Russisch schrijver. Hij schrijft novellen ("Schetsen en vertellingen") en een autobiografie ("De geschiedenis van mijn tijdgenoot"), waarbij gegevens uit zijn ballingschap in Siberië een dankbaar onderwerp vormen.

USA - Gadsden Purchase

De Verenigde Staten kopen het zuidelijk deel van de huidige staat Arizona, van de Mexicanen.

USA - President Pierce

Franklin Pierce (°Hillsboro NH 23 nov 1804 +Concord NH 8 okt 1869) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1857).

Zwitserland - Hodler

Ferdinand Hodler (°1853 +1918), Zwitsers schilder. Hij schildert krachtige, expressionistische berglandschappen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar

22 mei: bij openbare verkoop wordt de  getijdewatermolen op de Steilse Kil toegewezen aan Michel Van Heymbeeck - Verelst, molenaar in Boom.

Blaasveld

Joannes Everaerts (+Blaasveld) wordt pastoor van Blaasveld (tot 1863).

Breendonk

5 apr: Jeanne De Block, echtgenote van smid Tobias De Ridder, verkoopt haar helft in de molen aan molenaar Petrus Francx - Reyniers.

Mechelen

24 mei: de erfgenamen van de Bruynecruys molen verkopen het eigendom aan Frans Van Tongerloo - Van Looy, landbouwer in Lier.

De Huidevettersmolen wordt door de laatste eigenaar Jan Judocus Meys, afgebroken.

Oppuurs

C.L. Segers wordt gemeentesecretaris van Oppuurs (tot 1878). Zijn voorganger was Petrus Sandyck (°1803 Boom).

Puurs - Calfortmolen

6 feb: bij deling van de goederen van Jan Van den Broeck komt de Calfortmolen met molenhuis toe aan Alfons Van den Broeck - Van Cauwenbergh, molenaar in Kalfort.

Weert

Jacobus Van Breedam (°1838 Bornem) wordt gemeentesecretaris van Weert (tot 1891).

1 jun: na de wederopbouw van de stenen windmolen, verkoopt Louis Leemans de hele eigendom aan molenaarsknecht Jan De Smet - Michiels. Louis geniet het vruchtgebruik tot zijn dood op 5 januari 1864.

België - Janssens - Lafontaine

Jozef Janssens (°St. Niklaas 1854 +Antwerpen 1930), Vlaams schilder. Voor de O.L.V. kathedraal in Antwerpen maakt hij o.a. "De zeven smarten van Maria".

Henri Lafontaine (°1854 +1943), Belgisch staatsman en later voorzitter van het Permanent Hof voor Internationaal Recht.

Nederland - Lely

Cornelis Lely (°1854 Amsterdam +1929 's Gravenhage), Nederlands ingenieur en later ook minister van Waterstaat. Hij is de ontwerper van de drooglegging van de Zuiderzee.

Het regerings-reglement voor Oost-Indië wordt aanvaard.

1854

Duitsland - Ehrlich - Humperdinck

Paul Ehrlich (°1854 +1915), geneeskundige. Met zijn onderzoek legt hij de basis voor de serumtherapie.

Engelbert Humperdinck (°1854 +1921), Duits musicus. Hij is sterk beïnvloed door Wagner, en componeert vooral opera's (o.a. "Hänsel und Gretel").

Groot Brittannië - Slag van Inkerman - Frazer

5 nov: slag van Inkerman.

Sir James Frazer (°1854 +1941), Brits antropoloog. Hij bestudeert godsdienst en magie ("The Golden Bough").

Deshima

Het Nederlandse monopolie op Deshima (Desjima, Decima), een klein eilandje in de baai van Nagasaki wordt opgeheven. Meer partijen kunnen nu betrokken worden in de handel met Japan.

Rusland - Krimoorlog

In de Krimoorlog (tot 1856) begint de hoofdstrijd om Sebastopol. De stad wordt door de Engelsen en de Fransen veroverd. Alexander Sergejevitsj Mensjikov (°1787 +1869) is opperbevelhebber van het Russische leger.

Somaliland

Burton (°1821 +1890) en Speke verkennen Somaliland.

Tsjechoslovakije - Janacek

Leos Janacek (°1854 +1928), Tsjechisch musicus. Hij steunt op de volksmuziek en schrijft opera's ("Jenufa"), volksdansen en symfonische gedichten.

USA - Republikeinen

Stichting van de “Republikeinse Partij” zoals die vandaag nog bestaat.

Zuid-Afrika -

Conventie van Bloemfontein

Groot Brittannië erkent Oranje Vrijstaat als onafhankelijke republiek.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

3 sep: kardinaal Sterckx wijdt de nieuwe kerk van Boom in. Als patronen worden zowel de H. Rochus als de H. Maagd aangeduid.

Breendonk

Frans Tersago (°1815 Breendonk) wordt burgemeester van Breendonk (tot 1858).

Liezele - Hof Schemelbert

3 mar: de  watermolen op de Molenbeek of  Schemelbertmolen komt bij deling toe aan Louis De Meure - Terwe, eigenaar in Brussel. De molen wordt in erfpacht gegeven aan Lodewijk Dedecker, dienstknecht in Liezele.

Door vererving gaat hof Schemelbert van Jan Baptist Demeure over op zijn zoon Jules Louis François Demeure.

Lippelo

Arthur Alphonse de Beughem de Houtem (°1829 Brussel +1889 Lippelo) wordt burgemeester van Lippelo (tot 1889). Later wordt hij senator voor het arrondissement Mechelen (1886 - 1889).

Mariekerke - Koutermolen

2 okt: Gustaaf De Bock, olieslager in Sint Amands, verkoopt de Koutermolen aan Felix Heymans - Weymans, koster in Mariekerke.

Oppuurs

Tobias Hulsbosch (°1786 Malderen) wordt burgemeester van Oppuurs (tot 1872).

Sint Amands

Emile Verhaeren wordt geboren (°1855 Sint Amands +1916 Rouen FR). Zijn voorouders zijn afkomstig van Vilvoorde (meisseniers). In 1891 huwt hij met de Luikse schilderes Marthe Massin.

Weert

Frans De Maeyer (°1806 Bornem) wordt burgemeester van Weert (tot 1881).

Willebroek - Hoeve de Vleug

Petrus Joannes Steemans (°1814 Willebroek), zoon van Joannes Franciscus Steemans (°1781 Leest +1857 Willebroek) en Anna Maria De Keyser (°±1791 Hombeek +1848 Willebroek) neemt van zijn vader het pachterschap over hoeve De Vleug over. Hij trouwt in februari van dit jaar in Leest met Joanna Catharina De Laet.

België -Lippens

mar: er komt een nieuw kabinet onder eerste minister Pierre Jacques François (Pieter) de Decker (°Zele 25 januari 1812 +Brussel 4 januari 1891) (tot 1857). Onder druk van koning Leopold I is dit weer unionistisch. Dit leidt uiteraard tot reeds gekende moeilijkheden en twisten over het middelbaar onderwijs, de benoeming van de professoren van de universiteit, en de inrichting van liefdadigheid.

2 jul: de belangrijkste Vlaamse dichters weigeren om deel te nemen aan een wedstrijd voor poëzie voor de viering ven 25 jaar België; Dit als reactie tegen het on-Vlaamse beleid van de regering. Als gevolg van deze reactie steld de regering een "grievencommissie" in.

Jozef Lippens (°1855 +1892), Belgisch militair en officier. Hij streed tegen de Arabieren in Belgisch Congo.

1855

Ethiopië - Theodorus II

Ras Kassa roept zichzelf uit tot keizer Theodorus II (Tewodros). Hij probeert het centrale gezag in Ethiopië te herstellen.

Rusland - Alexander II

Tsaar Alexander II (tot 1881) (°1818). Hij schaft in 1861 het lijfeigenschap af. Hij wordt later vermoord.

Schotland - Livingstone

Livingstone ontdekt de Victoriawatervallen.

USA - Gillette

K.C. Gillette (°1855 +1932), vindt later een apparaat met veiligheidsscheermesjes uit.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - Getijdemolen

De getijdemolen in de Bassinstraat wordt afgebroken en veranderd in een magazijn.

Bornem

18 jun: superior Robertus Van Ommeren (°1806) wordt benoemd tot abt in Bornem, onder paus Pius IX.

Breendonk

15 jul: Melchior Nuten - Van den Broeck verkoopt zijn windmolen aan de Schaafstraat aan Jozef Antoine Franckx - Merckx.

Niel

De houten windmolen aan de Kattenberg wordt afgebroken.

25 mei: de Bestendige Deputatie verleent toelating aan Willem Verelst - Lega (molenaar) om een stenen windmolen te bouwen.

Puurs - Hof ten Berg - Kalfort

Joannes Baptist Verbelen (°1826 Relegem) volgt zijn voorganger op in het notariaat Van Cantelbeeck (tot 1884).

Desiderius Idesbaldus baron Snoy d'Oppuers (°1823 +1888) bewoont het Hof ten Berg tot aan zijn dood. Hij is een zoon van Alexander Albert Snoy d'Oppuers x Henriette van Leemputte de Bleesbeke, en een kleinzoon van Philip Ghislenus Snoy d'Oppuers. Hij is niet gehuwd.

In Kalfort wordt de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart kerk gebouwd, in neoromaanse stijl. Deze kerk wordt in 1977 afgebroken, en vervangen door een moderne kerk.

Ruisbroek

Laurentius De Pauw (°1828 Ruisbroek +1866) volgt zijn vader en voorganger op in notariaat De Pauw in Ruisbroek (tot 1866).

Schelle - Tolhuis

In Schelle, aan de Schelde wordt het Tolhuis gebouwd.

Willebroek - Hoeve de Vleug

Hoeve de Vleug wordt voor het eerst vermeld in de boekhouding van Marcel Joseph Frederic Haÿez (°1796 +1869). Hij is meester-drukker en grondeigenaar, afkomstig van Brussel, en is gehuwd met Clémentine Tiberghien, een dochter van bankier Emmanuel Tiberghien uit Brussel. Het echtpaar heeft 3 dochters (Laure, Delphine en Julie) en één zoon (Frédéric).

België - Vlaamse Beweging - Anseele

De Vlaamse Beweging begint een meer en meer politiek karakter te krijgen. Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van België, dreigt de beweging met acties. Om dit te voorkomen, stelt de regering De Decker een grievencommissie in.

Geboorte van Edward Anseele (°Gent 25 jul 1856 +Gent 18 feb 1938), grondlegger van de Socialistische Partij in België.

Nederland - Van Hall

Het ministerie van Van Hall komt ten val, ten gevolge van algemene verontwaardiging over het wetsontwerp voor het lager onderwijs (van Reenen).

Opmerkingen i.v.m. openbare gezindte-scholen worden echter niet gesteund, en het ministerie houdt vast aan neutrale openbare lagere scholen (v.w.b. godsdienst).

Het minderheidsministerie van Justinus van der Brugghen (°Nijmegen 6 augustus 1804 +Ubbergen 2 oktober 1863) wordt ingezworen (tot 1858). Ze nemen het wetsvoorstel van Van Reenen over.

1856

Duitsland - Kluge - Lamprecht

Friedrich Kluge (°1856 +1926), Duits taalkundige en schrijver van het "Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache".

Karl Lamprecht (°1856 +1915), Duits geschiedkundige en hoogleraar. Hij schrijft de 12-delige "Deutsche Geschichte".

Groot Brittannië - Bessemer

Sir Henry Bessemer (°Charlton 19 jan 1813 +Londen 15 mar 1898), Brit, ontwikkelt de methode om staal in grote massa te produceren: het bessemerproces. Het principe is gebaseerd op toevoeging van blaaslucht om koolstof uit het ruwijzer te verwijderen; daarbij wordt de koolstof zelf brandstof voor het proces.

Oostenrijk - Freud

Sigmund Freud (Freiberg, Moravië 6 mei 1856 +Londen 23 september 1939) , Joods Oostenrijks neuroloog. Hij migreert in 1938 naar Londen. Freud is de grondlegger van de psychoanalyse. Hij besteedt extra aandacht aan het onderbewustzijn, de droom, de kindertijd en de sexualiteit.

Rusland - Vrede van Parijs

Einde van de Krimoorlog, waarbij Rusland een deel van Bessarabië moet afstaan en afzien van een oorlogsvloot in de Zwarte Zee.

Spanje - Menéndez

Marcelino Menéndez y Peláyo (°1856 +1912), Spaans literair historicus. Hij schrijft historische en bibliografische studies, waaronder "La historia de las ideas estéticas en España".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Niel

Een stenen windmolen wordt opgebouwd in de Landbouwstraat. De grond waarop deze molen wordt gebouwd heeft Willem Verelst geërfd op 11 april 1844, uit nalatenschap van Michael Verelst.

Puurs - Kalfort

Oprichting van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart parochie in Kalfort, genoemd naar het beeld van Onze Lieve Vrouw ten Traan.

De Zusters Ursulinen van Tildonk stichten in Puurs een school.

Willebroek - Hoeve de Vleug

aug: Joannes Ferdinand Moysoms (°1826 Kraainem) en zijn echtgenote Sophia Van de Perre (°1832 Kester) vestigen zich als pachters op hoeve De Vleug (tot 1879). Ze hebben samen 5 kinderen.

België - Rogier

Anticlericale rellen leiden uiteindelijk tot de val van het kabinet De Decker.

nov: er komt een coalitie-regering onder Charles Latour Rogier (°Saint Quentin 17 aug 1800 +Brussel 24 mei 1885) & Walthère Frère-Orban (°Luik 24 apr 1812 +Brussel 2 jan 1896) (tot 1868). Dit beleid zorgt voor een economische bloei in het land.

Mac Leod

Julius Mac Leod (°1857 +1919), Vlaams plantkundige en hoogleraar in Gent. Hij schrijftde "Geïllustreerde Flora van België".

Nederland - Schoolwet - Kollewijn

De schoolwet van Van Rappard wordt van kracht.

Roeland Anthonie Kollewijn (°1857 Amersfoort +1942 Helmond), Nederlands leraar, die voorvechter wordt van een vereenvoudigde Nederlandse spelling.

1857

Denemarken - Gjellerup

Karl Gjellerup (°1857 +1919), Deens schrijver. Hij behandelt godsdienstige problemen in zijn romans en drama's, onder invloed van het Duitse idealisme en de Indische filosofie.

Frankrijk - Flaubert - Baudelaire

Gustave Flaubert (°Rouen 12 dec 1821 +Croisset 8 mei 1880), Frans schrijver, geeft "Madame Bovary" uit. Het gaat over de overspelige vrouw van een plattelandsarts.

Charles Baudelaire (°Parijs 9 apr 1821 +Parijs 31 aug 1867), Frans dichter, publiceert "Les fleurs du mal"

Groot Brittannië - Elgar

Edward Elgar (°1857 +1934), musicus. Hij is schrijft vooral oratoria. Bekend zijn o.a. "Pump & Circumstance" en "Land of Hope and Glory".

Indië - Sepoy opstand

Ruzie tussen inheemse hindoe- en moslimsoldaten, met grote impact op de hele bevolking. De Britten nemen daarop Delhi in en onderwerpen Hindoestan.

USA - President Buchanan

James Buchanan (°23 apr 1791 Cove Gap PA +1 jun 1868 Lancaster PA) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1861).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar

Aan de kerk van Aartselaar wordt en kruisbeuk en een koor toegevoegd. Bovendien wordt de toren 8 meter hoger opgetrokken, en de zoldering van het schip wordt verhoogd.

Boom

De Tuyaertstraat in Boom wordt aangelegd.

Breendonk

Maurice Louis Gaston De Buisseret Steenbecque de Blarenghien (°1831 Brussel +1888 Breendonk) wordt burgemeester van Breendonk (tot 1888). Later wordt hij senator voor het arrondissement Mechelen (van 1884 tot 1888).

Mariekerke

Philip Heymans (°1816 Mariekerke) wordt burgemeester van Mariekerke (tot 1878).

Puurs

Jacobus De Laet (°1811 Leest) wordt burgemeester van Puurs (tot 1872).

Adolf Lecocq (°Asse) wordt vrederechter in het kanton Puurs (tot 1864). Aimé Van de Walle (°Puurs) blijft griffier van het kanton (tot 1885).

Willebroek - Louis De Naeyer

Louis De Naeyer begint in Brussel een handel in lompen om de papierfabrieken in België van grondstof te voorzien. Hij bouwde zijn kennis over het maken van papier aanvankelijk op in de fabrieken van Olin, waar hij in zijn jonge carrière zijn weg naar de top wist te maken.

België - Gezelle - Gilkin

Guido Gezelle (°1 mei 1830 Brugge +27 nov 1899 Brugge), Vlaams schrijver en dichter, publiceert "Vlaemsche dichtoefeningen". Uit deze bundel komt het bekende "Schrijverke".

Ivan Gilkin (°1858 +1924), Belgisch dichter. Hij is één van de stichters van "La Jeune Belgique", en schrijft lyrische werken en drama's.

Nederland - Emma

Emma der Nederlanden, de latere koningin - moeder, wordt geboren (°2 aug 1858 Arolsen DE +20 mar 1934 's Gravenhage).

1858

Frankrijk - Foucauld

Charles de Foucauld (°1858 +1916), Frans ontdekkingsreiziger en geestelijke. In 1890 wordt hij trappist en vestigt zich na zijn priesterwijding als kluizenaar in Algerije.

Groot Brittannië - Darwin -Johnston

Charles Robert Darwin (°12 feb 1809 Shrewsbury +16 amr 1882 Down), Engels natuuronderzoeker en Alfred Russel Wallace (°8 jan 1823 Usk +7 nov 1913 Broadstone) publiceren "On the Tendency of Species to form Varieties - and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Selection", hun evolutieleer.

Sir Harry Johnston (°1858 +1927), Engels Afrikareiziger. Van 1891 tot 1897 is hij regeringscommissaris in Nyassaland, en van 1899 tot 1901 in Oeganda. Hij is de eerste persoon die de okapi vermeldt en beschrijft.

Indië - Victoria

Koningin Victoria van Engeland neemt het bestuur van India over van de Engelse Oostindische Compagnie.

Sumatra

De sultan van Siak (Sumatra) erkent het Nederlandse gezag. Een van de deelgebieden is Deli. Daar zal Jacob Nienhuys (°1836 +1928) later de tabaksteelt invoeren.

Italië - Leoncavallo

Ruggero Leoncavallo (°1858 +1929), Italiaans musicus, die o.a. "Pagliacci" componeert.

Mexico - President Juarez

President Benito Juarez (tot 1872) (°1806 +1872). Hij is een Mexicaans staatsman, die strijdt tegen keizer Maximiliaan.

Tanganyikameer

Richard Burton (°1821 +1890) en Speke ontdekken het Tanganyikameer.

Zweden - Lagerlöf

Selma Lagerlöf (°1858 +1940), Zweeds schrijfster van neoromantische verhalen en romans. Zowel de Scandinavische sagen en sprookjes, als haar eigen fantasie spelen een belangrijk rol als ze schrijft. Van haar zijn o.a. "Nils Holgersson's wonderbare reis" en "Jeruzalem".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

De Hospitaalstraat in Boom wordt verder doorgetrokken.

Hingene - Wintam - d'Ursel

7 apr: hertog Charles Joseph d'Ursel schenkt het domein van Hingene aan zijn oudste zoon Léon.

Zijn goederen (waaronder de getijdewatermolen an de Koutermolen)) aan graaf Jan d'Ursel van Hingene.

Léon d'Ursel is hertog, burgemeester van Hingene, en senator.

Antwerpen - Brialmont - Luyten

De Spaanse vestingen worden gesloopt. Op de plaats ervan worden de leien (of "den boulevard") aangelegd.

Onder toezicht van ingenieur H.A. Brialmont (°1821 +1903) wordt een nieuwe fortengordel rond Antwerpen aangelegd.

Hendrik Luyten (°1859 +1945), Zuid-Nederlands schilder van portretten, landschappen, marines en genreschilderijen. Hij maakt ook het "Gulden Doek van Vlaanderen", met meer dan 100 bekende Vlamingen. Het schilderij bevindt zich in de IJzertoren in Diksmuide.

Nederland - Spoorwegen - Kloos - Ligthart

De spoorwegwet van Van Hall wordt gestemd. Hierdoor zal de Staat het spoorwegnet aanleggen, maar de exploitatie zal een particulier initiatief worden. De aanleg van een spoorwegnet zal de economie ten goede komen.

Willem Kloos (°6 mei 1859 Amsterdam +31 mar 1938 's Gravenhage), Nederlands letterkundige. Hernieuwer van de literaire kunst, en mede-oprichter van de "Tachtigers" in 1885.

Gerard Jan Ligthart (°1859 Amsterdam +1916 Hoogsoeren), Nederlands pedagoog en schrijver van "Over Opvoeding" en "Jeugdherinneringen".

1859

Duitsland - Husserl

Edmund Husserl (°1859 +1938), Duits wijsgeer. Hij is de grondlegger van de fenomenologie, waarmee hij grote invloed heeft op de moderne filosofie.

Egypte - Suezkanaal - de Lesseps

Vicomte Ferdinand Marie de Lesseps (°19 nov 1805 Versailles +7 dec 1894 La Chesnaie), Frans diplomatiek ambtenaar, leidt de onderhandelingen en de werkzaamheden voor het Suezkanaal (tot 1869.

Frankrijk - Dreyfus - Jaurès

Alfred Dreyfus (°1859 +1935), Frans officier.

Jean Jaurès (°1859 +1914), Frans staatsman. Hij is één van de voorlopers van het socialisme in Frankrijk. In 1914 wordt hij vermoord.

Henri II koning van Frankrijk wordt dodelijk verwond in een tornooi met Gabriel de Montmorency.

Afschaffing slavernij

In Oost-Indië wordt de slavernij afgeschaft.

Italië - Oostenrijk

De Italiaans-Oostenrijkse oorlog tussen Victor Emmanuel II van Sardinië en keizer Frans Josef I van Oostenrijk. Victor Emmanuel is een voorstander van de Italiaanse eenheid, en wordt daarin gesteund door Napoleon III.

24 jun: Oostenrijk lijdt de nederlaag in de slag bij Solferino.

10 nov: de vrede tussen Oostenrijk en Italië wordt in Zürich betekend. Met de hulp van de Fransen kunnen de Piëmontezen de Oostenrijkers uit Lombardije verdrijven, dat nu toekomt aan Italië.

Stichting van het koninkrijk Italië (tot 1946).

Groot Brittannië - Conan Doyle

Sir Arthur Conan Doyle (°1859 +1930), letterkundige. Hij schrijft detectiveverhalen waaronder de "Sherlock Holmes" reeks.

Noorwegen - Hamson

Knut Hamson (°1859 +1952), Noors schrijver. Hij is vooral bekend om zijn romans met de nodige kritiek op de moderne beschaving en de verheerlijking van de natuur, o.a. "Hoe het groeide".

USA - Drake - Olie

Edwin Laurentine Drake (°29 mar 1819 Greenvill NY +8 nov 1880 Betlehem PA), boort in de Oil Creek Valley in Pennsylvania tot 21 meter diep, en stoot op petroleum. Hij pompt circa 1500 liter per dag op.

Zweden - Karel XV

Koning Karel XV van Zweden regeert (tot 1872). Tijdens zijn bewind komt de Zweedse grondwet tot stand. De Rijksdag wordt vanaf dan een democratisch gekozen instelling.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld - 14 Bunders kapel

Op de vindplaats van het Mariabeeld in het Broek, wordt een kapel gebouwd: de kapel van de Veertien Bunders.

Bornem - Hemelhof

29 feb: Emmanuel Eduardus Henricus Van Roie overlijdt. Het Hemelhof komt in bezit van zijn dochter Theresia Charlotta Van Roie (°1833 Bornem). Zij trouwt met Jean François Basso (°1801 Scherpenheuvel), belastingontvanger.

Breendonk - Graanwindmolen

26 apr: Pieter Peeters en Petrus Francx verkopen de graanwindmolen aan de Paepenheide aan Jacob Francx (1/3) en aan Jan Hendrik Francx - Tersago (2/3).

Hingene - d'Ursel

27 sep: Charles Joseph d'Ursel sterft.

Jean François d'Ursel (°1805 Hingene +1878 Brussel) wordt burgemeester van Hingene (tot 1878). Ook is hij senator voor het arrondissement Mechelen (tot 1878).

Tisselt - Concordia

Stichting van de Koninklijke Fanfare Concordia in herberg "In den Heiligen Geest" op de Oostdijk in Tisselt. Edmond Boelpaep - burgemeester van Tisselt - wordt voorzitter.

3 dec: Petrus Taelemans - Ceuppens, verkoopt zijn bezittingen een Carolina Taelemans, echtgenote van Louis Clijmans, eigenaar uit St Joost ten Node.

Willebroek - Louis De Naeyer

3 dec: Louis De Naeyer vraagt aan het gemeentebestuur van Willebroek om "overeenkomstig het koninklijk besluit van 12 november 1849 gemagtigt te worden tot het oprichten van een papierfabriek, met twee stoommachines, op een stuk land gelegen in de Kebbingen tegen den oostzijdschen vaertdijk Wijk B, nomber 474". Dit betekent de oprichting van de papierfabriek Louis De Naeyer, die papierdeeg zal maken met stro als grondstof. De eerste steen van de fabrieksgebouwen wordt gelegd. Mogelijk was Louis De Naeyer op de hoogte van de plannen voor aanleg van de spoorlijn Mechelen - Terneuzen (geopend in 1868), die langs zijn industrieterrein zou lopen.

Willebroek telt 3.520 inwoners, en 1185 huizen. Het is een eerder landelijke gemeente. Als industrie vindt men er 8 brouwerijen, en Klein-Willebroek is de thuisbasis van heel wat schippers.

België - Antwerpen

In Antwerpen wordt het Kattendijkdok gegraven.

België - Frère-Orban - Lenoir

In de Cockerill fabrieken wordt het Bessemerprincipe toegepast om een betere kwaliteit van staal de maken.

Walthère Frère-Orban (°1812 +1896) draagt bij aan de oprichting van het Gemeentekrediet.

Jean Joseph Etienne Lenoir (°12 jan Mussy-la-Ville 1822 +4 aug 1900 La Varenne-Saint-Hilaire), Belgisch-Frans ingenieur en constructeur, vindt de gasmotor uit en verwerft hiervoor een patent. Als praktische toepassing maakt hij de eerste auto die rijdt met een "verbrandingsmotor".

16 nov: nadat 2 Vlaamse arbeiders - Coucke en Goethals - door het Assisenhof in Henegouwen werden veroordeeld, worden ze geguillotineerd. Omdat het proces volledig in het Frans werd gevoerd, hebben ze niets van heel de bedoening begrepen.

Nederland - Douwes Dekker - van Hall - Van Eeden

apr: Floris Adriaan van Hall (°Amsterdam 15 mei 1791 +'s Gravenhage 29 mar 1866), Nederlands liberaal staatsman. Hij wordt minister van Financiën (tot 1861). Hij stelt aan de 2de Kamer een nieuw spoorwegnet voor. De Staat keurt het nieuwe netwerk goed, maar wel met de bedoeling dat het privaat uitgebaat wordt.

Eduard Douwes Dekker (°Amsterdam 3 mar 1820 +Nieder-Ingelheim 19 feb 1887), Nederlands auteur, geeft onder de naam Multatuli "Max Havelaar" uit, een roman die een aanklacht is tegen de koloniale onderdrukking van Indonesië door de Nederlanders.

Frederik Van Eeden (°Haarlem 3 apr 1860 +Bussum 16 jun 1932). Arts en letterkundige, o.a. bekend door "De kleine Johannes" en "Van de koele meren des doods". Hij wordt katholiek in 1922 en is mede oprichter van "De Nieuwe Gids".

1860

Australië - Burke & Wills

Burke en Wills trekken van zuid naar noord door Australie.

Frankrijk - de Lamorcière

Christophe Louis de Lamorcière (°1806 +1865), Frans generaal, is bevelhebber van de pauselijke zouaven. Hij wordt bij Castelfidardo verslagen.

Italië - Garibaldi

Frans II van de Beide Siciliën wordt door Giuseppe Garibaldi (°Nice 4 jul 1807 +Caprerea 2 jun 1882) verdreven door een leger van 1000 vrijwilligers. Dit gebeurt in naam van koning Victor Emmanuel van Sardinië-Piëmonte. Later komt ook Napels aan de beurt.

Groot Brittannië - Hughes

David Edward Hughes (°1831 +1900), Engels uitvinder, vindt een telegraaftoestel uit dat in heel Europa zal worden gebruikt.

Oostenrijk - Herzl - Mahler

Theodor Herzl (°1860 +1904), Oostenrijks schrijver en stichter van het Zionisme. Hij zet zijn ideeën hierover uiteen in "Der Judenstaat". Daarnaast schrijft hij ook toneel, novellen en romans.

Gustav Mahler (°Kaliště 7 juli 1860 +Wenen 18 mei 1911), Oostenrijks musicus. Hij schrijft symfonieën, vokaal-orkestrale werken en liederen ("Lied von der Erde", "Des Knaben Wunderhorn").

USA - Hollerith

Hermann Hollerith (°1860 +1929), Amerikaans statisticus, uitvinder van de ponskaart. Deze methode helpt om de volkstelling in de USA in 1890 te verwerken.

Laatste wijziging 03-06-2007 - Nieuwe iconen
18-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl