-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1511 1511 1521 1531 1541 1551 1561 1571 1581 1591

 

1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Van Mansfeld

Graaf Karel van Mansfeld trouwt met Maria Christina van Egmont, dochter van Lamoraal van Egmont. Het huwelijkscontract wordt opgesteld op 12 dec op het kasteel van Hoogstraten in Brussel. Door dit huwelijk komen de heerlijkheden van Temse, Buggenhout, Sint Amands en Baasrode in de gemeenschap. Maria Christina brengt een fortuin van bijna 270.000 pond Artesische munten mee. Zij heeft o.a. het Steen van Elewijt in bezit. Karel van Mansfeld is peter bij het doopsel van Pedro Coloma II.

Breendonk - Oppuurs - Puurs

In gebruik nemen van de parochieregisters van Breendonk, Oppuurs, Puurs.

Nederlanden - Spaans regime - Huis van Oranje

mei-okt: Maurits en Willem Lodewijk van Oranje behalen een aantal zeges in het noorden, en heroveren Zutphen, Deventer, Delfzijl, Hulst en Nijmegen.

Prins Maurits van Oranje, graaf van Nassau (°13 nov 1567 Dillenburg 23 april 1625 's Gravenhage) wordt stadhouder van Gelderland.

De Engelse legeroverste Norris, in dienst van de noordelijke Nederlanden, neemt Blankenberge in.

Hals

Dirk Hals (°19 mar 1591 Haarlem +mei 1656 Haarlem), Nederlands schilder en broer van Frans Hals. Hij schildert vooral feestelijke gezelschappen.

1591

Italië - Guercino

Guercino (de Schele) (°1591 +1666), pseud. Giovanni Francesco Barbieri. Italiaans barok schilder.

Rusland

Tsarenzoon Dimitri wordt vermoord!

Spanje - Frankrijk

nov - jun 1592: Alexander Farnese van Parma begint zijn tweede tocht naar Frankrijk. Parma wordt gewond in de slag bij Caudebec, maar tijdens het beleg van Rouan slaagt hij er toch in om koning Hendrik IV de stad te doen opgeven.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Coloma

Don Pedro Coloma, heer van Bobadilla en Bornem en 1ste baron van Bornem, laat het sas bouwen om het debiet te regelen op de Oude Schelde. Deze sluis is op één na het oudste waterbouwkundige waterwerk in België, en het oudste in Vlaanderen.

Graaf Karel van Mansfeld neemt deel aan de strijd tegen prins Maurits van Nassau, en strijdt als admiraal in de strijd van de Spanjaarden tegen de Fransen.

Willebroek- Helman

Ferdinand Helman (°±1557 +1 aug 1617 Antwerpen) is hoofdvertegenwoordiger van de Compagnie Peter Hellemans en Gebroeders, gespecialiseerd in de diamanthandel.

Rubens

Peter Paulus Rubens geboren (°1577 Siegen, Nassau +1640 Antwerpen) wordt leerling van Tobias Verhaect. Later ook van Adam Van Noort en Otto Van Veen.

Verenigde Provinciën - Spaans regime - Van Oranje

jul-sep: Maurits van Oranje herovert Steenwijk en Coevorden. Dit tot voldoening van Friesland en ongenoegen van de Zeeuwse Staten.

3 dec: Alexander Farnese van Parma overlijdt in Atrecht, nog voor Fuentes hem gevangen kan nemen. Hij wordt opgevolgd door graaf Peter Ernst von Mansfeld (°1517 +1604), die landvoogd wordt van de Nederlanden (tot 1594).

Het eigenlijke bestuur wordt door koning Filips II van Spanje eigenlijk in handen gegeven van graaf Pedro Henriquez d'Azevedo van Fuentes (°1535 +1610). Die had de opdracht om Alexander Farnese van Parma naar Spanje terug te brengen - indien nodig met geweld, of als gevangene.

1592

Frankrijk - Gassendi

Gassendi (°1592 +1655) (pseud. Pierre Gassend), Frans wijsgeer, priester, natuur- en wiskundige. Hij verzet zich tegen de scholastiek en tegen Descartes.

Japanse Keizerrijk

De Japanse vloot onder aanvoering van generaal Hideyoshi Toyotomi valt binnen in Korea. Het Koreaanse Ming-leger kan de aanval echter afslaan.

Spanje - Frankrijk

Peter Ernst van Mansfeld verovert Noyon.

Filips II wil met alle kracht zijn strijd in Frankrijk blijven verderzetten (tot 1594).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - van Mansfeld

Graaf Karel van Mansfeld neemt dienst in het keizerlijke leger dat in Hongarije optreedt tegen de Turken.

Nederlanden - Clusius

Carolus Clusius (eigenlijk: Charles de L'Escluse) (°19 feb 1526 Atrecht +4 apr 1609 Leiden), Nederlands botanicus, beschrijft als eerste de tulp. Hij plant de eerste tulpenbollen die uit Turkije afkomstig zijn in de Hortus Botanicus.

Jordaens

Jacob Jordaens (°19 mei 1593 Antwerpen +18 okt 1678 Antwerpen), Vlaams schilder. Hij is een leerling van Peter Paul Rubens. Hij schilder altaarstukken en voorstellingen van het dagelijkse leven als kermissen en drinkgelagen. Ook portretten, zoals "Diogenes".

Verengide Provinciën - Spaans regime

mar-jun: Maurits van Oranje herovert Geertruidenberg op verzoek van Zeeland. Friesland is hierover ontnoegd omdat ze liever Groningen hadden teruggekregen. Om die reden verbieden ze Willem Lodewijk van Nassau om te helpen.

aJn Huygen van Linschoten (°1563 +1611) keert terug naar het vaderland, na lange tijd in Portugese dienst te zijn geweest in Indië. Een aantal expedities worden gepland om de noordelijke route naar Indië te ontdekken, vooral onder impuls van ds. Plancius.

Janssens

Cornelis Janssens (°1593 London +1664 Utrecht), Nederlands schilder van vooral portretten, in de stijl van Van Dyck.

1593

Engeland - Shakespeare

William Shakespeare (°23 apr 1564 Stratford-on-Avon +23 apr 1616 Stratford-on-Avon) stuurt aan zijn patroon graaf Henry Wriothesley van Southampton het erotisch gedicht "Venus and Adonis", 1194 regels lang.

Frankrijk

jun: koning Hendrik IV van Frankrijk gaat in Paris-St.-Denis naar de mis. Door deze positieve houding naar het katholicisme toe worden de kansen van de Spaanse Filips II in Frankrijk tot nul herleid.

Ierland - 9-jarige Oorlog

Begin van de negenjarige oorlog in Ierland (tot 1603).

Zweden - Sigismund III

Koning Sigismund III van Zweden probeert het katholieke geloof opnieuw in te voeren - uiteindelijk blijft men lutheriaans.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Willebroek - Helman

20 jul: Pieter Helman (°20 jul 1594 Antwerpen +16 okt 1644 NL), zoon van Ferdinand Helman (°±1557 +1 aug 1617 Antwerpen) en Anna Hellemans. Hij wordt heer van Dussen en Muylkerke.

Nederlanden - Verenigde Provinciën - Spaans regime - Oostenrijkers

4 jan: Ernst van Oostenrijk wordt naar de Nederlanden gestuurd als de nieuwe landvoogd. Het is de bedoeling dat hij later zal trouwen met Isabella, de dochter van Filips II. Bij dat huwelijk zou hij de Nederlanden als bruidsschat in bezit krijgen. Zijn onderhandelingen met de noordelijke Nederlanden mislukken echter.

23 jul: Maurits van Oranje belegert Groningen. De stad valt en door het Traktaat van Reductie wordt ze weer officiëel in de Unie opgenomen. Lodewijk Willem van Nassau wordt als stadhouder aangesteld, met gelijke rechten als de overige gewesten.

Hartius en Coomans worden als gezanten van de zuidelijke Nederlanden naar Holland gestuurd, om de mogelijkheid te onderzoeken voor een terugkeer van de opstandige gewesten bij de Nederlanden, op basis van de Pacificatie van Gent.

De Staten Generaal worden door geldgebrek gedwongen om een deel van de soldaten af te danken. Gevolg is dat Maurits van Oranje minder op hun steun kan rekenen, waardoor zijn beste tijden achter de rug zijn.

25 dec: in Brussel worden de Staten-Generaal bijeen geroepen. Op last van Ernst van Oostenrijk wordt de prins van Chimay afgevaardigd om beklag te doen over de muiterij van de Spaanse troepen in onze gewesten.

Gomarus (°1563 +1641) uit Brugge wordt benoemd tot hoogleraar in Leiden.

Noordelijke Nederlanden

Jan Huygen van Linschoten (°1563 Haarlem +1611 Enkhuizen), Nederlands schrijver van reisverhalen. Hij neemt deel aan tochten naar de Noordelijke IJszee (tot 1595).

Samen met ds. Plancius richten 9 Amsterdammers de "Compagnie van Verre" op, om een reis naar Indië te financieren. Ze brengen voor dit doel een kapitaal van 300.000 florijnen bijeen.

1594

Engeland - Shakespeare

William Shakespeare (°23 apr 1564 Stratford-on-Avon +23 apr 1616 Stratford-on-Avon) stuurt aan zijn patroon graaf Henry Wriothesley van Southampton het erotisch gedicht "Rape of Lucrece", 1855 regels lang. Hij treedt als acteur toe tot de toneelgroep Lord Chamberlain's Men (onder leiding van Richard Burbage).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

Rudolphus Muyden, pastoor van Willebroek, wordt deservitor van Blaasveld (tot 1598).

Bornem

Graaf Karel van Mansfeld sneuvelt in de strijd in Comore (14 aug). Kolonel la Bourlotte wordt de nieuwe eigenaar van Barelsteyn. Na hem komt Jan Brasseliers in bezit van het goed.

Het sas van Bornem wordt gebouwd onder impuls van Don Pedro Coloma, heer van Bobadilla, 1ste baron van Bornem. Het is de 2de oudste waterbouwkundige sluis van België.

Liezele

De parochieregisters van Liezele worden in gebruik genomen.

Mechelen - Begijnhof

Het Groot Begijnhof van Mechelen vestigt zich binnen de stadsmuren.

Oppuurs

Jan Vandermeeren koopt het gebied van Oppuurs.

Ruisbroek

Gillis Steylaerts is meier van Ruisbroek (tot 1597).

Nederlanden - Spaans regime - Oostenrijkers

In een vergadering van de Staten Generaal in Brussel uit hertog Van Aarschot zijn ongenoegen over de nederlagen in de oorlog en de invloed van de Spanjaarden.

20 feb: aartshertog Ernst van Oostenrijk overlijdt. Graaf Pedro Henriquez d'Azevedo van Fuentes (°1535 +1610), neemt het ambt van landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden over, als gevolg van een geheime opdracht van koning Filips II van Spanje.

Aan de Botermarkt, links van de gotische Schepenbank aan het Stadhuis van Gent, wordt de Schepenbank van Gedhele gebouwd (tot 1620).

Verenigde Provinciën -

De Keyser - Van Laer - De Houtman

Cornelis de Houtman (°±1565 +1598) voert het bewind over de eerste vier schepen die een Nederlandse tocht naar Oost-Indië ondernemen. In juni 1596 komen ze aan op de rede van Bantam, en voelen de concurrentie van de Portugezen.

Peter de Keyser (°1595 +1664), Nederlands beeldhouwer. Hij maakt o.a. het grafmonument van Piet Hein in Delft.

Pieter van Laer (°±1595 +1642), Nederlands schilder. In Italië noemt men hem "bamboccio" (dikzak). Hji schildert volkstaferelen ("bamocciaden").

1595

Duitsland - Carpzov

Benedikt Carpzov (°1595 +1666), Duits rechtsgeleerde, grondlegger van de Duitse strafrechtswetenschap.

Frankrijk - Spanje

17 jan: koning Hendrik IV van Frankrijk verklaart aan Spanje de oorlog. Hij bedreigt de Zuideljike Nederlanden en doet een aanval op Luxemburg.

Graaf Pedro Henriquez d'Azevedo van Fuentes begint een offensief in het noorden van Frankrijk.

Osmaanse rijk - Mehmed III

Mehmed III (°1566 Manisa +1603 Constantinopel) wordt sultan van het Osmaanse Rijk (tot 1603). Hij volgt zijn vader Moerad III op, maar het eigenlijke bewind wordt gevoerd door zijn moeder.

Engeland - Zuid Amerika

Walter Raleigh (°±1552 Budleigh, Devon +29 okt 1618 London) verkent de Orinoco rivier.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Willem de Berghes (°1551 +1609) wordt op 25 jan tot bisschop van Antwerpen benoemd. Hij neemt pas in maart 1598 bezit van het bisdom en de Sint Bernaardsabdij in Hemiksem.

Lippelo - Hof ter Moortere

Jan Tackx x Barbara Billot worden eigenaar van het Hof ter Moortere.

Rumst

Pastoor Dillen in de parochie Rumst.

Nederlanden - Verenigde Provinciën - Oostenrijkers

feb: Albrecht van Oostenrijk wordt de nieuwe landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. Hij doet zijn intrede in Brussel. Hij is kardinaal en aartsbisschop van Toledo geweest, en neemt nu de taken van zijn overleden broer Ernst over.

Filips II van Spanje schenkt de Nederlanden aan zijn dochter Isabella, die later huwt met Albrecht van Oostenrijk. Voorwaarde is wel dat zij kinderen krijgen, want anders worden de gewesten weer met Spanje herenigd.

apr: Albrecht van Oostenrijk verovert Calais. Koningin Elisabeth van Engeland geeft er de voorkeur aan dat de stad in bevriende handen blijft, en herovert de stad met de hulp van de Fransen en de Rebupliek der Nederlanden (noordelijk).

jun: een Nederlands-Engelse vloot verbrandt handelsschepen in de haven van Cadiz. Jammer genoeg blijken tal van deze schepen eigendom te zijn van eigenaars in de Nederlanden! Koning Filips II moet de betalingen van de schatkist opschorten. Deze toestand wordt ook wel "het 4de staatsbankroet" genoemd.

31 okt: het Drievoudig Verbond wordt in 's Gravenhage getekend tussen Engeland (koningin Elisabeth I), Frankrijk (koning Hendrik IV) en de Republiek, een alliantie die zich richt tegen de Spanje. De twee eersten erkennen hierbij de soevereniteit van de Republiek.

Prins Filips Willem (°1554 +1618) komt terug naar de Nederlanden.

Christoffel Jegher (°1596 Antwerpen +±1652 Antwerpen), plaatsnijder. Zijn werk is vooral gebaseerd op schilderijen van Rubens.

Johannes Bollandus (°1596 Julémont +1665), Belgisch jezuïet. Hij begint met de uitwerking van de "Acta Sanctorum", een ontwerp van Rosweyde. Zijn volgellingen worden de Bollandisten genoemd. Aan de "Acta Sanctorum" wordt nu nog steeds gewerkt.

Verenigde Provinciën

Cornelis de Houtman (°±1565 Gouda +1599 Atjeh), Nederlands ontdekkingsreiziger. In juni 1596 landt hij op zijn zoektocht door Oost-Indië op Bantam (Java). Op een tweede tocht voor de kust van Atjeh wordt hij vermoord.

Op zijn expeditietocht om langs noordelijke weg Indië te bereiken, ontdekt Willem Barentsz (+20 jun 1597) Spitsbergen, met zijn schip "het Behouden Huys". Zowel Barentsz als Jacob van Heemskerk overwinteren op Nova Zembla. Schipper De Rijp overwintert op het schiereiland Kola.

In het noorden wordt Joan Blaeu geboren (°1596 Amsterdam + 28 dec 1673), uitgever en aardrijkskundige.

Constantijn Huygens (°1596 +1687), Nederlands dichter en staatsman. Hij studeert rechten in Leiden en wordt lid van de Muiderkring. Van hem satirisch en moraliserende werken, zoals "Korenbloemen" en "Trijntje Cornelis".

Thomas de Keyser (°1596/1597 +1669), Nederlands portretschilder.

Jan van Goyen (°13 jan 1596 Leiden +27 apr 1656 's Gravenhage), Nederlands landschaps- en zeeschilder, waaronder "Riviermonding".

1596

Engeland - Shakespeare

William Shakespeare (°23 apr 1564 Stratford-on-Avon +23 apr 1616 Stratford-on-Avon) verhuist naar de zuid-oever van de Theems in Londen. Het Lord Chamberlain's Men heeft daar namelijk het nieuwe Swan Theatre geopend.

Frankrijk - Descartes

René Descartes (°31 mar 1596 La Haye +11 feb 1650 Stockholm), wijsgeer. Hij verblijft van 1629 tot 1649 in Nederland. Zijn methodistische twijfel leidt tot de werkelijkheid van het denkende ik:”cogito, ergo sum”.

Osmaanse Rijk - Oostenrijk

Sultan Mehmed III (°1566 Manisa +1603 Constantinopel) neemt deel aan de veldtocht tegen Oostenrijk. Ze veroveren Erlau.

Nunziatura di Fiandria

Paus Clemens VIII stelt de "Nunziatura di Fiandria" in te Brussel. Deze nunciatuur is bestemd voor de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. De eerste nuntius in ambt is Frangipani.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - Buerstede

De Oude Molen (of de Molen te Buerstede) brandt af.

Hemiksem - Sint Bernaards

Livinus De Smit wordt administrator aangesteld van de Sint Bernaardsabdij van Hemiksem, door de bisschop van Antwerpen.

Verenigde Provinciën - Oostenrijkers

jan: Prins Maurits van Oranje, graaf van Nassau (°13 nov 1567 Dillenburg 23 april 1625 's Gravenhage) verslaagt de Spanjaarden in een slag bij Turnhout. Hij zet met musketten bewapende ruiters in, een tactiek die tot dan toe nog niet werd gevolgd.

Albrecht van Oostenrijk heeft een aantal successen in Frankrijk.

In Brussel wordt voor de laatste keer een ketter terechtgesteld in de Zuidelijke Nederlanden.

1597

Engeland - Shakespeare - Fletcher

John Fletcher (°1597 +1625), Engels toneelschrijver die samenwerkt met Beaumont.

William Shakespeare (°23 apr 1564 Stratford-on-Avon +23 apr 1616 Stratford-on-Avon) koopt een groot huis in Stratford-on-Avon.

Frankrijk - Spanje

Koning Hendrik IV van Frankrijk wint een aantal veldslagen in Noord Frankrijk, maar ziet meer nut in vredesonderhandelingen met Spanje. In Amiens worden besprekingen gestart tussen de Franse Villeroy en de voorzitter van de privé-raad van Albrecht van Oostenrijk, Richardot.

Japanse keizerrijk - Korea

De Japanse vloot voor de 2de keer onder aanvoering van generaal Hideyoshi Toyotomi valt binnen in Korea. Andermaal kan het Koreaanse Ming-leger de aanval afslaan.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Coloma

Don Pedro Coloma is bevriend met pater Sedulius van het Minderbroederklooster in Antwerpen. Het is pater Sedulius die de heer van Bornem aanspoort om er een klooster te stichten. Pedro Coloma en pater Sedulius krijgen de toelaging om in Bornem een klooster te bouwen voor de Fraciscanen-Recollecten orde. Het project wordt gesteund door de inwoners die arbeid en materiaal te beschikking stellen voor de bouw, en voor het vervoer van het materiaal.

Lippelo

De parochieregisters van Lippelo worden in gebruik genomen.

Willebroek

Rudolphus Nuyden wordt pastoor van de Sint Niklaasparochie in Willebroek (tot 1601). Dan gaat hij naar Buggenhout, om er pastoor te worden.

Nederlanden - Oostenrijkers

Het huwelijk van Albrecht en Isabella (dochter van Filips II van Spanje). Het eigenlijke kerkelijke huwelijk wordt pas op 18 april 1599 in Valencia voltrokken. Albrecht (°1559 als zoon van keizer Maximiliaan II +1621 Brussel) is aartshertog en landsheer van Nederland (tot 1661). Isabella Clara Eugenia (°1566 +1633) vorstin der Nederlanden, is een dochter van koning Filips II.

6 mei: Isabella krijgt dit jaar van haar vader koning Filips II van Spanje de Nederlanden als huwelijksgeschenk. Er wordt een akte van afstand opgesteld:

1. als één van beide echtgenoten sterft en het huwelijk is kinderloos, dan gaan de Nederlanden naar Spanje terug.

2. als een prinses troonopvolger is, moet ze trouwen met de koning van Spanje of diens zoon.

3. alle huwelijken in de regerende Nederlandse familie moeten worden gesloten in overleg met de koning van Spanje.

4. de belangrijkste militaire vestingen in de Nederlanden moeten worden bezet met Spaanse troepen.

5. de aartshertogen moeten katholiek blijven; één van hun taken is de vervolging van de ketters.

Isabella en Albrecht regeren samen als landvoogden over de zuidelijke Nederlanden.

jun: voor de Staten Generaal brengt advocaat Oldenbarneveldt verslag uit van zijn diplomatieke reis naar Frankrijk en Engeland. Het Drievoudig Verbond bestaat niet meer: koning Hendrik IV van Frankrijk heeft in Vervins vrede gesloten met Spanje, dit als herhaling van de vrede van Le Cateay Cambrésis van 1559.

aug: tijdens een bijeenkomst van de Staten Generaal in Brussel blijft de verhoopte hereniging met de Noordelijke Nederlanden in de Unie uit.

Peter Paulus Rubens (°1577 Siegen, Nassau +1640 Antwerpen) wordt vrijmeester in Antwerpen. In deze tijd schildert hij o.a. "Adam en Eva".

Verenigde Provinciën - Van Neck - Van Noort

Tweede tocht naar Indië onder leiding van Jacob Corneliszoon van Neck (°1564 +1638) (tot 1599). De tocht blijkt een groot commerciëel succes te zijn. Van Neck neemt het eiland Mauritius in (zo genoemd naar prins Maurits). Door het grote succes van de tochten naar Indië, worden meerdere "Compagnieën van Verre" opgericht. De Staten-Generaal roept vertegenwoordigers van elke compagnie op, om samen te werken.

Olivier van Noort (°1558 Utrecht +Schoonhoven 22 feb 1627) maakt een reis rond de wereld (tot 1604), om concurrentiëel proberen te zijn tegen de Spaanse zilverschepen.

1598

Engeland

In Londen wordt het Staalhof gesloten, waardoor de handel met de Duitse Hanze stopt.

Frankrijk - Edict van Nantes

Door koning Hendrik IV van Frankrijk afgekondigd, waarbij de Hugenoten onder zekere beperkingen godsdienstvrijheid verkrijgen. Gevolg is een godsdienstvrede. Het edict wordt in 1685 herroepen.

Koning Hendrik IV van Frankrijk sluit in Vervins vrede met Spanje. Deze overeenkomst bevestigt in grote lijnen de vrede die in 1559 in Le Cateau-Cambrésis werd gesloten.

Italië - Longhena

Baldassare Longhena (°1598 +1682), Italiaans barokarchitect. Hij ontwerpt de kerk van Santa Maria della Salute in Venetië.

Rusland - Godoenov

Boris Godoenov wordt tsaar (tot 1605) nadat de laatste afstammeling van Rurik gestorven is.

Spanje - Filips III

13 sep: koning Filips II van Spanje overlijdt in het door hem gebouwde Escoriaal. Hij wordt op de troon opgevolgd door zijn zoon Filips III, die zich echter zelf niet zo veel met staatszaken bezighoudt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Leest

De parochieregisters van Leest worden in gebruik genomen.

Ruisbroek

Hoffnaghel is drossaard van Ruisbroek.

Willebroek - St. Sebastiaansgilde

Oprichting van de handbooggilde "De Sint Sebastiaansgilde".

Nederlanden - Verenigde Provinciën - Oostenrijkers

Albrecht en Isabella vestigen zich in de Nederlanden. Met hen komt Filips Willem, de oudste zoon van Willem de Zwijger.

De noordelijke Staten-Generaal verbieden de handel met de vijand (Spanje) als gevolg van de inbeslagname van de Noordnederlandse koopvaardijschepen door koning Filips III van Spanje en zijn aartshertogen. Vlootvoogd van der Does slaagt er niet in om de Spaanse blokkade voor de kust op te heffen.

Van Dyck - Berchmans

Anton Van Dyck (°22 mar 1599 Antwerpen +9 dec 1641 Londen), schilder en etser. Leerling van Rubens. Hij wordt hofschilder van Karel I in Londen, en schildert meer dan 1500 werken.

Johannes Berchmans (°13 mar 1599 Diest +13 aug 1621). In 1616 wordt hij jezuïet. Omwille van zijn filosofische studie wordt hij naar Rome gestuurd.

1599

Engeland - Cromwell

Olivier lord Cromwell (°1599 +1658). Staatsman, puritein, opperbevelhebber in de Burgeroorlog van 1642. Hij verslaagt de koningsgezinden in 1644 en Karel I in 1645 (Naseby).

Spanje

18 apr: kerkelijk huwelijk van Albrecht en Isabella in Valencia.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Pastoor Dillen

Rond deze tijd wordt Jan Dillen pastoor van Boom, Niel, Schelle, Aartselaar en Hemiksem.

Bornem - Tisselt - Willebroek

De parochieregisters van Bornem, Tisselt en Willebroek worden in gebruik genomen.

Liezele -Hof Schemelbert

31 aug: Jean de Bourgogne-Falaix, gehuwd met Catherina Strickaert (Strickhaers), koopt hof Schemelbert in Liezele. Hij is gouverneur in Herentals.

Rond deze tijd wordt het Hof ter Bollen eigendom van jonker Ferdinand de Suero de Oude, militair en heer van Werchter. Hij is gehuwd met Susanna Van de Leugenhaeghe, en samen hebben ze twee kinderen: Ferdinando de Suero de Jonge en Maria Francisca de Suero.

Lippelo - Hof te Melis

3 nov: door deling komt Hof te Melis toe aan de broer van Philips Hoffman, nl. Willem Hoffman. Willem heeft geen kinderen en zijn bezittingen gaan over op zijn zuster Charlotte Hoffman de Ranshuizen x Willem (don Juan) d'Alvaredo y Bracamonte. Het eigendom gaat daarna over op hun zoon Don Andreas d'Alvarado.

Rumst

Victor Lafranchi / Lafranqui is schout van Rumst.

Willebroek

De Sint Niklaas kerk is helemaal verwoest. Enkel de toren en een paar resterende muren getuigen van het bestaan van de kerk.

Nederlanden - Rubens

Peter Paulus Rubens (°1577 Siegen, Nassau +1640 Antwerpen) reist met zijn broer Filips naar Italië. Hij blijft 8 jaar in dienst van hertog Vincenzo Gonzaga in Mantua. Hji bezoekt Venetië, Florence, Genua en Rome.

Verenigde Provinciën -Oostenrijkers

jun-jul: prins Maurits van Oranje, graaf van Nassau (°13 nov 1567 Dillenburg 23 april 1625 's Gravenhage) onderneemt een grootscheepse expeditie in Vlaanderen.

2 jul: hij roeit een kapersnest uit, dat zich in Duinkerken heeft gevestigd, en dat het de Noordnederlandse handelsvloot blijft moeilijk maken. Hij slaagt er niet in om de Vlamingen te overtuigen, dat ze bevrijd dienen te worden van het Spaanse juk. Hij verslaagt de legers van Albrecht en de Spanjaarden in een slag op het strand bij Nieuwpoort. Hij neemt de Spaanse onderbevelhebber Mendoza gevangen. Om de muiterij onder zijn troepen te beëindigen, verpandt Albrecht van Oostenrijk de juwelen van zijn vrouw Isabella.

1600

Engeland - East India Company

31 dec: stichting van de Engelse "East India Company". Het is een vereniging van Londense kooplui, die van koningin Elisabeth I het handelsmonopolie krijgt voor de zeehandel.

Italië - Pompeo Leoni

Rond deze tijd weet beeldhouwer Pompeo Leoni een tiental manuscriptenbundels van Leonardo da Vinci te bemachtigen. Hij laat deze bundelen in de "Codex Atlanticus". Ook elders in Europa zullen geschriften en nota's van da Vinci opduiken en gebundeld worden.

Laatste wijziging 17-08-2013 - Toevoegingen
28-05-2007 - Nieuwe iconen
05-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl