-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1301 1311  1321 1331 1341 1351 1361 1371 1381 1391

 

1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Hertogin Johanna neemt de abdij van Sint Bernaards in Hemiksem in bescherming.

  1391

Byzantium - Ma,uel II

Manuel II, de zoon van Andronicos III, wordt de belangrijkste keizer uit de dynastie van de Paleologen. Hij blijft in Byzantium aan de macht tot 1425. Hij krijgt twee zonen, Johannes VIII en Constantijn XI, die later zullen regeren.

Spanje - Jodenvervolging

Vanaf deze tijd wordt in Spanje door de katholieke kerk strijd gevoerd tegen de Joden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Puurs - Van Oyenbrugge

Henrick V van Oyenbrugge, de enige zoon van Henric IV van Oyenbrugge (+1392) x Margareta Van der Elst wordt na de dood van zijn vader opvolger als heer van Coolhem. Hij wordt geridderd en is leenman van de hertog van Bourgondië. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Henric VI en later door zijn kleinzoon Henric VII.

Heer van Coolhem wordt echter Joannes, de oudste zoon van Henric VI van Oyenbrugge.

Holland - Hoeken / Kabeljauwen

22 sep: moord op Aleid van Poelgeest (de maîtresse van graaf Albrecht van Beieren) en haar hofmeester Willem Cuser in Den Haag. De strijd tussen de Hoeken en de Kabeljauwen laait weer op. De eersten staan onder leiding van stadhouder Willem van Oostervant van Henegouwen - de anderen worden aangevoerd door Albrecht van Beieren.

1392

Duitsland - Denemarken

De Vitaliënbroeders (zeeroversbende) plunderen Visby.

Frankrijk - Bourgondië

Filips de Stoute (hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen) wordt regent van Frankrijk, op het ogenblik dat koning Karel VI van Frankrijk krankzinnig wordt. Hij wordt al vlug door Lodewijk van Orléans verdrongen.

Litauen -

Verdrag van Ostrow

In Litauen komt Witold aan de macht (tot 1430). Met het verdrag van Ostrow blijft Litauen een zelfstandig vorstendom onder Poolse souvereniteit.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Kouterveldmolen - Barelsteyn

Vermelding van de Kouterveldmolen, en de windmolen op de Grote Bornhemheide. Barelsteyn is eigendom van Jan Van Wijnegem. Zijn zoon verkoopt later alle goederen aan de familie Van Tannerien, die het goed tot in de 2de helft van de 16de eeuw bewonen.

  1393

Bulgarije - Osmaanse Rijk

De stad Tirnowo wordt door de Turken vernietigd. Hierdoor wordt Bulgarije een Osmaanse provincie (tot 1878).

Duitlsland - Pruisen

Koenraad van Jungingen komt aan de macht in de Pruisische gebieden (tot 1407).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Albrecht van Beieren

Albrecht van Beieren wordt graaf van Holland (tot 1404), wegens krankzinnigheid van zijn broer Willem V.

1394

Duitsland - Bohemen

Koning Wenzel van Bohemen wordt door zijn neef Joost van Moravië voor een eerste keer gevangen gezet.

Engeland - Westminster Hall

In de Westminster Hall in Londen - een gebouw dat oorspronkelijk dateert uit de tijd van de Noormannen - zorgt de timmerman van koning Richard III (Hugh Herland) voor een mooi houten balkenplafond.

Frankrijk - Jodenvervolging

Er wordt opnieuw werk van gemaakt om alle Joden uit Frankrijk te verdrijven (met uitzondering van de Provence, Dauphiné en Avignon).

IJsland - Denemarken

IJsland komt onder de Deense kroon.

Portugal - Hendrik de Zeevaarder

Hendrik van Portugal de Zeevaarder (°1394 +1460). Hij is een zoon van Johan I van Portugal. Hij legt zich toe op aardrijkskunde, sterrenkunde en zeevaartkunde, en is eigenlijk de eerste die het zeevaartkundig onderzoek op wetenschappelijke manier leidt. Ieder jaar rust hij een schip uit voor een ontdekkingstocht langs de kusten van Afrika. Hij ontdekt Madeira en de Kaapverdische Eilanden, die hij bij Portugal inlijft, voor zijn vader Jan I van Portugal.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - de Bar

Robert de Bar, zoon van Yolande van Vlaanderen x Henri de Bar, wordt heer van Bornem. Hij huwt met Marie, dochter van de Franse koning. Tussen 1395 en 1415, neemt zijn zoon Robert II de titel van heer van Bornem over (tot 1415). Deze trouwt met Jeanne de Béthune.

Holland - Utrecht - Coevorden

14 aug: bisschop Frederik van Blankenheim van Utrecht verovert Coevorden. Hij onderwerpt de opstandige burggraaf Reinold IV van Coevorden en Borculo. Gevolg is dat de bisschop zijn gezag vestigt in Drenthe.

1395

Frankrijk - Johannes van Gerson

Johannes van Gerson (°1363 Ardennen +1429 Lyon), wordt kanselier van de Notre Dame en de Universiteit in Parijs.

Italië - Milaan

De republiek Milaan wordt een hertogdom.

Spanje - Aragón - Martinus I

Koning Martinus I van Aragón regeert (tot 1410).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Petrus van Zandvliet (+29 okt 1426) wordt vermeld als prior van de abdij van Hemiksem.

Brabant

19 mar: hertogin Johanna van Brabant staat Limburg en de landen van Overmaze af aan hertog Filips de Stoute, als een voorschot op de erfenis. Dit is echter in strijd met de "Blijde inkomst", waar ze beloofd had om de landen nooit van elkaar te scheiden. Anton, de tweede zoon van Filips de Stoute, neemt de opvolging in Brabant voor zich. Hij vestigt zich prompt in de streek.

Holland

Hertog Albrecht van Holland en zijn zoon Willem van Holland ondernemen twee veldtochten om Friesland te onderwerpen. Ze worden hierbij gesteund door de Hollandse steden, omdat die hopen om bij welslagen van de veldtocht een einde te maken aan de piratenplunderingen.

Vlaanderen - Jan zonder Vrees

25 sep: graaf Jan zonder Vrees van Vlaanderen neemt deel aan een kruistocht tegen de Turken, en wordt gevangen genomen in de slag van Nicopolis. Om hem te los te kopen, wordt geld ingebracht door de Vlaamse steden.

1396

Bourgondië - Filips de Goede

Filips de Goede van Bourgondië (°1396 Dijon +1467 Brugge).

Engeland - Jan van Gent

Na de dood van zijn tweede vrouw Constance van Castilië, hertrouwt hertog Jan van Gent van Lancaster (°1340 Gent +1399) met zijn maîtresse Catherine Swynford. Bij dit huwelijk wettigt hij de zoons uit zijn buitenechtelijke verhouding. Ze krijgen aan hun naam "de Beaufort" toegevoegd.

Osmaanse Rijk

De laatste kruistocht (van keizer Sigismund van Luxemburg) wordt georganiseerd. De Turks Osmanen verslaan de christenen, die Byzantium willen bevrijden, in de slag bij Nicopolis (Bulgarije).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1397

Denemarken -

Unie van Kalmar - Scandinavië

Koningin Margareta van Denemarken verenigt de drie Scandinavische rijken, onder heerschappij van haar achterneef Erik Van Pommeren. Mettertijd wordt deze unie sterker en sterker, en zal tot gevolg hebben dat in de 15de / 16de eeuw de Duitse Hanzen aan macht inboeten.

Italië - Paolo Toscanelli

Paolo Toscanelli (°1397 +1482) wordt geboren in Florence. Hij tekent een kaart, die later voor Christophorus Colombus de aanzet wordt om een westelijke zeeroute naar Indië te ontdekken.

Zweden - Erik XIII

Koning Erik XIII van Zweden regeert (tot 1439). Hij is ook koning van Noorwegen en Denemarken (dan als Erik VIII). Later wordt hij onttroond.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1398

Duitsland - Pruisen

Koenraad van Jungingen verdrijft de Vitaliënbroeders uit de Pruisische gebieden, wat de beveiliging van de Oostzeehandel ten goede komt.

Mongoolse Rijk - Indië

Timur Lenk (°1336 Kisj, Samarkand +1405 Otrar) trekt ten strijde naar Indië (tot 1399) en valt de stad Delhi aan. De stad wordt geplunderd en grondig vernield, en het hele grondgebied van de Pundsjab wordt geannexeerd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Brandbestrijding

Oprichting van de eerste "brandbestrijdingsorganisatie" in de lage landen, met name in Amsterdam. Ze beschikken over emmers (koper, leer, hout), houten vaten en brandhaken.

Vlaanderen -

Rogier Van der Weyden

Rogier Van der Weyden (of Roger de la Pasture) (°±1399 Doornik +1464 Brussel). Hij is een leerling van Robert Campin. Van hem is vooral de "Kruisafneming" bekend. Hij maakt dit werk voor de kapel van de schuttersgilde van Notre-Dame-hors-Ville in Leuven.

1399

Afrika - Verlorenwas techniek

In West-Afrika doet de techniek van de verloren-was zijn intrede, voor het gieten van brons.

Byzantium - Osmaanse Rijk

Manuel II trekt rond in Europa (tot 1402) om steun te zoeken voor het Byzantijnse Rijk tegen de Osmanen. Hij reist langs Rome, Parijs en Londen.

Engeland - Hendrik IV

Hertog Jan van Gent van Lancaster (°1340 Gent +1399 Londen) overlijdt. Koning Hendrik IV van Engeland (°1367 Bolingbroke +1413 Westminster) regeert (tot 1413). Hij is een kleinzoon van koning Edward III van Engeland. Hij is de eerste koning uit het huis Lancaster, en begint daarmee de gelijknamige dynastie. Hij dwingt Richard II tot troonsafstand, en bedwingt opstanden in Engeland en Schotland.

Litauen - Slag bij Worskla

De Tataren overwinnen in de slag bij Worskla. Toch wordt de macht van Litauen versterkt, in de gebieden rond de Zwarte Zee. Nog voor Witold tot koning van Litauen gekroond wordt, zal hij sterven.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Mechelen - Nekkerspoel

Bij de Nieuwendijkmolen - vermeld als  Scerniersmolen - wordt Nekkerspoel als locatie vermeld.

Holland - Willem Dufay

Willem of Guillaume Dufay (°±1400 waarschijnlijk in Chimay +27 nov 1474 Kamerijk), Bourgondisch / Zuid-Nederlands musicus. Zanger bij de pauselijke kapel. Hij werkte aan het hof van Philips de Goede en werd beïnvloed door muziek uit Engeland, Frankrijk en Italië. Hij werd vooral bekend om de missen en andere religieuze stukken die hij componeert.

1400

Duitsland - Ruprecht

Ruprecht van de Palts regeert (tot 1410).

Gutenberg - Boekdrukkunst

Johannes Gutenberg (°±1400 Mainz +1468), pionier van de boekdrukkunst. Hij stamt af van een patriciërsfamilie uit Mainz. Eigenlijk werd hij opgeleid tot goudsmid. Hij leeft in Straatsburg van ±1430 tot ±1449, en leert daar drukken met losse letters (monotype). Van hem bekend is vooral de "Gutenberg-bijbel" (1453-1455).

Spanje - Sevilla

Alfonso de Fonseca, aartsbisschop van Sevilla, laat rond deze tijd het kasteel van Coca bouwen.

Wales

Owain Glyn Dwr is een afstammeling van de vroegere vorsten van Wales. Hij begint een opstand tegen Engeland, die al gauw meer aanhang krijgt. De opkomst van Hendrik VII in Engeland en de uitbreiding van diens macht, zet echter een domper op het machtsherstel van de Welshmen. De opstanden zullen 10 jaar duren.

Laatste wijziging 27-05-2007 - Nieuwe iconen
29-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl