-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1301 1311  1321 1331 1341 1351 1361 1371 1381 1391

 

1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Londerzeel - Coevoetmolen

Jan van Marselaere bouwt de Coevoetmolen op de kleine Molenbeek, op de grens van Malderen en Londerzeel.

Mechelen - Nieuwendijkmolen

De Nieuwendijkmolen wordt vermeld als de Scerniersmolen (ook in 1380), waarschijnlijk vanwege molenaar Johannes Scerniers. Ook in 1384 wordt deze naam gebruikt.

Vlaanderen - Jan van Ruusbroec - Filips van Artevelde

Overlijden van Jan van Ruusbroec. Filips van Artevelde (zoon van Jacob) neemt de leiding van Gent op zich.

1381

Schwabische & Rijnstedenbond

De Schwabische en de Rijnstedenbond sluiten bijeen.

Engeland - 10-jarige Oorlog - Boerenopstand

De strijd in Frankrijk (100-jarige oorlog) loopt niet zoals verwacht. In Engeland wordt "hoofdgeld" ingevoerd (een belasting, geheven per gezinshoofd). Jan Van Lancaster roept op tot weerstand tegen de corrupte regering. Dit alles leidt tot de "Boerenopstand" van Wat Tyler en John Ball.

Koning Richard II wordt door het parlement afgezet, omdat hij te despotisch regeert. Het voorstel van Wat Tyler (in Smithfield) om de horigheid af te schaffen, vrijheidsbeperkingen van arbeid op te heffen, en amnestie te verlenen aan de rebellen, wordt van de hand gewezen door Richard II.

Hertog Jan van Gent van Lancaster (tot 1399) (į1340 Gent +1399) zorgt er mee voor dat de Boerenopstand gebroken wordt. Wat Tyler overleeft de opstand niet - hij wordt gedood door William Walworth, de burgemeester van Londen.

VenetiŽ - Genua

In de Honderdjarige Oorlog lijdt Genua de nederlaag tegen VenetiŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Gent

Filips van Artevelde wordt tot hoofdman van de Gentenaren gekozen, die tegen Lodewijk van Male opstaan.

3 mei: de Gentenaren zegevieren op het Berthoutsveld voor Brugge, en nemen de stad in.

27 nov: Slag van Westrozebeke

de legers van koning Karel VI van Frankrijk, Filips de Stoute van BourgondiŽ en van graaf Lodewijk van Male verslaan bij Westrozebeke de Gentenaren. Filips van Artevelde sneuvelt in deze slag. Toch is de opstand niet definitief bedwongen.

1382

Mongoolse rijk - Rusland

De Mongolen onder leiding van Khan Takhtamish plunderen met hun Gouden Horde de stad Moskou.

Polen - Hedwig / Jadwiga

Koningin Hedwig (of Jadwiga) komt aan de macht (tot 1399). Ze wordt gedwongen haar verloving met een Habsburger te verbreken, en zich te verloven met Jagello van Litauen.

Spanje - Hospitaalridder

Hospitaalridder Bernard de Faixa overlijdt in Faixa (buurt Gerona in Spanje).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Mechelen - Stadhuis

Bouwen van het Stadhuis op de Grote Markt in Mechelen (tot 1474).

Brabant - Johanna van Brabant

7 of 8 dec: hertog Wenceslas van Brabant overlijdt. Zijn weduwe Johanna zal zich vanaf dan met de Vlaamse politiek bezig houden, en voert een toenaderingspolitiek met BourgondiŽ.

Holland - Gelre - Willem

Hertog Willem van Gulik van Gelre (tot 1402). Hij is een neef van Reinoud III.

Lier - Sint Annakapel

Op de Grote Markt van Lier wordt de gotische Sint Annakapel in gebruik genomen. In 1479 zal de kapel door een brand zwaar beschadigd worden, maar bijna onmiddellijk wordt het gebouw hersteld. Het gebouw wordt ook de "Spaanse kapel" genoemd.

1383

Frankrijk - Jean Froissart

Jean Froissart (įĪ1334 Valenciennes +Ī1405 Chimay) wordt kanunnik in Chimay, tot zijn dood in 1405.

Rijkslandvrede van NŁrenberg

Wenzel (de Luie) van Luxemburg beveelt de Rijkslandvrede van NŁrenberg. De ridders en de stedenbonden negeren echter zijn oproep tot vrede.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen -

Margaretha van Male

Graaf Lodewijk van Male (į1330 Brugge +1384 Sint Omaars) overlijdt. Brabant komt door huwelijk van Filips de Stoute met Margareta van Male (dochter van Lodewijk van Male) in handen van de BourgondiŽrs (tot 1477). Ook van het Beierse huis Wittelsbach en van de families van Luxemburg, erven ze. Margaretha volgt haar vader op, en staat aan het hoofd van ArtesiŽ, Vlaanderen, Franche-Comtť, Nevers en Rethel. Uiteindelijk zal haar echtgenoot, hertog Filips de Stoute van BourgondiŽ, daardoor Graaf van Vlaanderen worden als eigenlijke bestuurder van de gebieden.

1384

Frankrijk - Petrus de Alico

Pierre Ailly of Petrus de Alico of Petrus de Cameracensis (įĪ1350 CompiŤgne +1420) wordt aangesteld als rector van het college van Navarre.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

BourgondiŽ

Door bemiddeling van Johanna van Brabant komt er een dubbelhuwelijk BourgondiŽ - Wittelsbach:

- Jan Zonder Vrees van BourgondiŽ - oudste zoon van Filips de Stoute - trouwt met Margaretha van Beieren, dochter van Albrecht van Holland & Henegouwen.

- Willem van Oostervant, oudste zoon van Albrecht van Holland, trouwt met Margaretha, dochter van Filips de Stoute.

Vlaanderen - vrede van Doornik

18 dec: Filips de Stoute en de stad Gent komen tot een akkoord, dat bovendien gunstige voorwaarden oplevert aan Gent, op voorwaarde dat ze het verbond met Engeland opgeeft.

1385

Duitsland

De verenigde Schwabische en Rijnstedenbond gaan een verbinding aan met de Eedgenoten.

Engeland -

John Dunstable

John Dunstable (įĪ1385 +1453), musicus, groot vernieuwer van de polyfonie. Hij schrijft vooral kerkelijke muziek.

Portugal - Johan I

Koning Johan I van Portugal de Onechte (tot 1433). Hij is een buitenechtelijke zoon van Peter I. Hij zal een uitbreiding van het rijk nastreven in de richting van Ceuta.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Schelle - Sint Bernaards

De windmolen in de Hollestraat wordt eigendom van de abdij van Sint Bernaards, door een gift van Margriet en Katelijne Van Damme, eigenaars van de molen.

Gelre - Brabant

Hertog Willem I van Gelre en Gulik begint een oorlog tegen Brabant. Het gaat hem in de eerste plaats om het bezit van een aantal kastelen in Opper-Gelre en de verovering van de stad Grave aan de Maas.

Vlaanderen -

Kamer van de Raad van Vlaanderen

15 feb: Filips de Stoute richt in Rijsel de Kamer van de Raad van Vlaanderen op. Het is een hooggerechtshof en een rekenkamer die van uit de stad zullen optreden.

1386

ItaliŽ - Donatello

Donatello (Donato di NiccolÚ di Betto dei Bardi) (įĪ1386 Florence +13 dec 1466 Florence), beeldhouwer. Hij leert de stiel bij Lorenzo Ghiberti, en maakt baanbrekende sculpturen van de vroeg-renaissance (David).

Osmaanse Rijk - Moerad I

Sultan Moerad I (įĪ1326 Bursa? +1389 Kosovo Polje) richt een veldtocht in tegen de Karamanogloe van Konya, AnatoliŽ.

Polen

Koning Wladislaw II Jagello van Litauen legt de basis voor een unie met Litauen. Hij bekeert zich tot het katholicisme en laat zich dopen, wat bij de Litauers niet in goede dank aanvaard wordt. Hij blijft aan de macht tot 1434. Hij huwt met koningin Hedwig van Polen, en gevolg is dat Polen en Litauen ťťn worden. De verenigde landen hebben aan het Duitse Rijk een gemeenschappelijke vijand.

Zwitserland - Oostenrijk

Zwitserse troepen verslaan de Oostenrijkse troepen in de slag bij Sempach.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Ruisbroek - Sint Bernaards

De Sint Bernaardsabdij koopt in Pullaar het gebied met de naam "Wilaerts".

Rumst - de Ligne - van Bethune

Michel de Ligne (+1387) overlijdt. Hij is weduwenaar van Eleonora van Coucy (+1371). Zijn bezittingen (waaronder het land van Rumst) gaan over op heer Robrecht van Bethune. Robrecht is een zoon van heer Jan van Bethune van Lokeren, die gehuwd is met Joanna van Coucy, de zuster van Filips van Coucy. Robrecht huwt met Joanna de Ch‚tillon, met Joanna de Barbanson, en met Isabella van Gistel. Uit het laatste huwelijk heeft Robrecht een dochter: Joanna van Bethune.

Brabant

Hertogin Johanna van Brabant krijgt de steun van hertog Filips de Stoute van BourgondiŽ, door afstand te doen van een aantal rechten op Limburg en het land van Overmaze.

Holland - Gelre

Hertog Willem I van Gelre en Gulik, verbonden met koning Richard II van Engeland, stuurt een onbeschofte en uitdagende brief aan koning Karel VI van Frankrijk. Deze laatste is een neef van Filips de Stoute.

1387

Denemarken

Koningin Margareta van Denemarken (į1353 SÝborg +1412 Flensborg) komt aan de macht (tot 1412), na de dood van Olav (zoon van de vroegere koning Waldemar IV Atterdag). Ook is ze koningin van Noorwegen en Zweden door haar huwelijk met Haakon van Noorwegen. Ze werd geboren in 1353 als dochter van Waldemar IV van Denemarken.

Engeland - Geoffrey Chaucer

Geoffrey Chaucer (į1343? London +25 okt 1400 Westminster), Engels dichter, begint te schrijven aan de "Canterbury Tales" tot aan zijn dood (1400). Het zijn pittige vertellingen van 30 pelgrims die op weg zijn naar Canterbury.

Hongarije - Sigismund

Sigismund van Luxemburg, aan de macht tot 1437, streeft naar een Slavisch rijk dat bestuurd wordt door zijn eigen familie.

ItaliŽ - Dom van Milaan

In Milaan wordt gestart met de bouw van de kathedraal.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Gelre - Frankrijk

Als antwoord stuurt koning Karel VI van Frankrijk een leger naar Gelre en Gulik. Het leger wordt echter gedwongen de optocht te stoppen vanwege de overvloedige regen. Toch wordt hertog Willem I gedwongen om de Brabantse leenheerschappij over Grave te erkennen.

1388

Duitsland - Slag bij DŲffingen

Het Duitse vorstenleger verslaagt de verenigde stedenbond en de Eedgenoten in de slag bij DŲffingen.

Zwitserland - Slag bij Nšfels

Zwitserse troepen verslaan de Oostenrijkse troepen in de slag bij Nšfels.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Lippelo - Hof te Melis - Hof te Marselaer

Eerste vermelding van het Hof te Melis in Lippelo. In dezelfde melding wordt gesproken over Everaert 's Leeuws Coniers, als eigenaar van het kasteel. hij is ťťn van de 7 geslachten die het bestuur van Brussel in handen hebben. In 1401 is Everaert Coniers "uit Liploe" schepene in Brussel.

Gielis van Marselaer woont op het Hof te Marselaer.

Holland - Henegouwen

mar: Willem V van Holland en Henegouwen overlijdt. Hierdoor krijgt Albrecht van Beieren de titel van graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. Sinds 1358 was hij al ruwaard van het gebied. Zijn oudste zoon Willem van Oostervant wordt nu stadhouder van Henegouwen.

1389

Denemarken

Koningin Margareta van Denemarken verovert Zweden. Ze laat de Zweedse koning Aasle gevangen nemen. De stad Stockholm blijft zich nog verdedigen (tot 1395) met de steun van de VitaliŽnbroeders.

Duistland -

Landvrede van Eger

De verenigde stedenbonden ontbinden zich. De verenigde Hanzen leveren een strijd tegen de zeeroversbende van de VitaliŽnbroeders die het belegerde Stockholm (tot 1395) van levensmiddelen voorzien.

ItaliŽ - de Medici

Corimo de Oude (de Medici) (į27 sep 1389 Florence +1 aug 1464 Careggi) is de zoon van Giovanni di Bicci.

Rusland - Wasili I

Wasili I (tot 1425).

Osmaanse Rijk - ServiŽ -

Slag op het Veld van de Zwarte Vogels

Nabij Kosovo-Polje - de zuid-Slavische volkeren, onder leiding van koning Lazarus van ServiŽ, lijden een nederlaag, en de legers van de Servische adel worden daarbij vernietigd. Het rijk wordt schatplichtig aan de Turkse sultan. Zowel sultan Moerad I als koning Lazarus sneuvelen in de strijd. Het Osmaanse Rijk breidt zich bij deze uit van de Donau tot aan de Eufraat.

Stefan Lazarević wordt aan het hoofd van de staat geplaatst (tot 1429), en in 1396 wordt ServiŽ een vazalstaat van Turkije.

Paus Bonifacius IX

Paus Bonifacius IX (tot 1404).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Johannes Van Turnhout (+5 okt of 8 nov 1397) wordt door de paus bevestigd als abt van de abdij Sint Bernaards. Hij voert een slechte administratie.

Liezele - Hof ten Broek

Hof ten Broek kom in bezit van Jan van Coolhem (bewijs van leengoed), dit nadat Gillis Vandenbroke (alias Vandevoirde) het had overgemaakt aan zijn nicht Catharina 't Seraerts. Later wordt Jan Van Messenbroeck de eigenaar.

Brabant - BourgondiŽ

Johanna Van Brabant (į1322 +1406) roept de hulp in van Filips de Stoute van BourgondiŽ om zich te handhaven tegen de steden en tegen hertog Willem van Gelre. In het geheim belooft ze de opvolging in haar land aan Filips de Stoute en zijn vrouw Margaretha.

Jan van Eyck

Jan Van Eyck (įĪ1390 Maaseik of Arendonk +9 jul 1441 Brugge), vlaams schilder. Hij werkt in Den Haag (1422-1424) als hofschilder van hertog Jan van Beieren; later ook in Rijsel (1425-1428) als hofschilder van Filips de Goede. Hij reist naar Portugal en Spanje (1428-1429), en vestigt zich ten slotte in Brugge. Bekend voor "de Aanbidding van het Lam Gods", dat hij schilder in de periode van 1429 tot 1433.

1390

Hongarije

Janos Hunyadi (įĪ1390 +1456), Hongaars krijgsman. Hij strijdt op heldhaftige wijze tegen de Turken.

PerziŽ - Hafiz

Hafiz (Sjems ed-din-Mohammed) overlijdt (įĪ1320 +1390). Hij is een Perzisch dichter en schrijver, bekend om de ghazelen (liefdesgedichten) en elegieŽn.

Spanje - Leůn en CastiliŽ - Hendrik III

Koning Hendrik III de Lijder / el Doliente van Leůn en CastiliŽ (į1379 Burgos +1406 Toledo) regeert (tot 1406).

Laatste wijziging 27-05-2007 - Nieuwe iconen
29-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl