-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1301 1311  1321 1331 1341 1351 1361 1371 1381 1391

 

1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein Brabant -Joanna van Châtillon

Joanna van Châtillon overlijdt. Ze is gehuwd met Robert van Bethune (+1408), die hertrouwt met Joanna van Barbanson en later met Isabella van Gistel (+1438). Hij sticht een erfrente van 8 gulden jaargetijden. Deze moeten worden gelezen in de kerk van elk van de 5 parochies (Rumst, Boom, Willebroek, Heindonk en Ruisbroek).

Rumst

Eleonora van Coucy (+1371), gehuwd met Michel de Ligne (+1387), overlijdt.

Brabant - Holland -

Slag bij Bäsweiler

Hertog Wenceslas van Brabant heeft zich aangesloten bij Frankrijk, en komt in conflict met hertog Eduard I van Gelre. In de slag bij Bäsweiler (Aken) wordt Wenceslas gevangengenomen. Eduard wordt getroffen door een pijl uit eigen gelederen, en overlijdt kort nadien. Zijn broer Reinoud III komt terug aan de macht, maar heeft in de gevangenis oedeem opgelopen. Ook hij sterft korte tijd later. Om de kosten van de slag te dekken, moeten alle Brabantse inwoners inleveren.

Holland - Gelre

Noch Reinoud III noch Eduard I van Gelre hebben kinderen. Hun twee zussen beginnen een strijd om de macht over Gelre. Machteld, de oudste, neemt het bewind in handen en trouwt met Jan van Blois, een Hollandse heer. Hertogin Maria van Gulik komt op voor de belangen van haar zoon Willem, en wint uiteindelijk de strijd met het huis van Gelre (in 1386).

1371

China -

Maritiem Edict van de Ming Dynastie

Het verbiedt Chinezen om naar het buitenland te reizen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1372  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Antwerpen - Appelmans

Pieter Appelmans (°1373 +16 mei 1434), bouwkundige die wordt aangeduid als de architect van de O.L. Vrouwekathedraal in Antwerpen.

Overlijden van Pieter Coutereel, leider van de ambachten in Leuven, vnl in hun opstand tegen de patriciërs. Hij wordt ook wel de "Brabantse Artevelde" genoemd.

1373

Bohemen - Johannes Hus

Johannes Hus (°±1373 Husinec, Bohemen +1415). Afkomstig uit een boerenfamilie, studeert hij later aan de universiteit van Praag. Hij toont zich een duidelijk voorstander van de oorspronkelijke idealen van het geloof, nl. armoede en vroomheid. In 1412 geeft hij zijn werk "De Ecclesia" uit.

Duitsland -

Verdrag van Fürstenwalde

Karel IV van Duitsland koopt Brandenburg (dat tot dan in handen was van de Wittelsbach familie.

Frankrijk - Jean Froissart

Jean Froissart (°±1334 Valenciennes +±1405) wordt geestelijke. Kort daarna wordt hij rector van Les Estinnes in de buurt van Mons (tot 1382).

Italië - Boccaccio

Giovanni Boccaccio (°1313 Certaldo, Florence +1375 Certaldo), wordt gevraagd om een lezing te houden over de "Divina Comedia" van Dante.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Ruisbroek - Merchtem

Ruisbroek behoort tot de meierij van Merchtem.

Mechelen - IJzerenleen

Aan het begin van de IJzerenleen in Mechelen wordt het schepenhuis opgetrokken in witte zandsteen (tot 1375).

Bourgondië

Margareta van Bourgondië (°1374 +1441) wordt geboren als dochter van Filips de Stoute. Ze wordt later de vrouw van Willem IV van Henegouwen (of Willem VI van Holland en Zeeland). Uit hun huwelijk volgt Jacoba van Beieren.

1374

Frankrijk - Engeland

Karel V van Valois (regerend van 1364 tot 1380) slaagt erin om de Engelsen bijna volledig van Franse bodem te verjagen.

Italië - Petrarca

Francesco Petrarca (°1304 Arezzo +1374 Arquá) overlijdt.

Polen - Privilege van Kaschau

De adel krijgt politieke voorrechten, en stemt in voor een vrouwelijke troonopvolgster, nl. de dochter van koning Lodewijk de Grote.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1375  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1376

Byzantium - Andronicus IV

Andronicus IV, de zoon van Johannes V, wordt tegenkeizer in Byzantium (tot 1379).

Duitsland -

Schwabische stedenbond

Ondanks de Gouden Bul (1356) sluiten 14 steden de Schwabische Stedenbond, gericht tegen graaf Eberhard van Würtemberg.

Engeland

Koning Edward III van Engeland wordt door het Lagerhuis in Engeland aangeklaagd voor de financiële incompetentie en de corruptie van het hof.

Hertog Jan van Gent van Lancaster (tot 1399) (°1340 Gent +1399) maakt zich gehaat door de hervormer John Wycliffe te steunen. De nieuwe koning Richard II maakt hem hertog van Aquitanië, en slaagt er op die manier in een wapenstilstand met Frankrijk te forceren.

Venetië - Genua

Venetië schakelt het rivaliserende Genua uit in de Chioggia oorlog (tot 1381).

Wales - Edward

Prins Edward van Wales (°1330 Woodstock +1376 Spanje), de Zwarte Prins, overlijdt in Spanje aan de gevolgen van dysenterie.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Lippelo - Van Marselaer

Renier Van den Broecke en Joanna Van den Broecke komen in bezit van het Hof ter Moortere in Lippelo. Jan van Marselaer woont op het Hof te Marselaer.

Vlaanderen - Gent - Belforttoren

De Belforttoren van Gent wordt bekroond met het beeld van een vergulde koperen draak (3,5 m lang) die als windwijzer dienst doet. Het beeld weegt ongeveer 400 kg. De toren bergt de stadsbeiaard, met 53 klokken. Klokke Roeland is de grootste, en weegt meer dan 6.000 kg.

1377

Bosnië - Turtko I

Stephan Turtko I wordt koning van Bosnië en regeert verder (tot 1391).

Duitsland - Stedenoorlog - Fugger

In Zuid Duitsland breekt een stedenoorlog uit (tot 1389). Een overwinning op Karel IV in de buurt van Ulm en op Eberhard van Würtemberg in de buurt van Reutlingen spelen in het voordeel van de Schwabische Stedenbond.

Hans Fugger (+1409) vestigt zich als hoofd van de bombazijnindustrie (vervaardiging van zijden weefsel) in Augsburg. Later zullen zijn zoons Andreas Fugger  (°1388 +1457) en Jacob Fugger (°1412 +1469) zich toeleggen op de verhandeling van de goederen. De zonen van Andreas Fugger - Ulrich Fugger (°1441 +1510), Georg Fugger (°1453 +1506) en Jacob II Fugger (°1459 +1525) - zorgen ervoor dat het bedrijf financiëel een grootmacht wordt.

Engeland - Richard II

Koning Richard II van Engeland (°6 jan 1367 Bordeaux +1400 Pontefract Castle, York) regeert (tot 1399). Hij is een zoon van prins Edward de Zwarte, en een kleinzoon van koning Edward III. Tijdens zijn regering begint de strijd om de Engelse troon.

Frankrijk - Engeland

De Fransen veroveren het kasteel van Mortagne in de buurt van Bordeaux. Het kasteel is in handen van de Engelsen - De Fransen worden aangevoerd door een Welshman: Owen van Wales, die zelf in de strijd sneuvelt.

Nicolaas van Oresme (°±1325 +1382) wordt bisschop van Lisieux. Hij studeerde theologie in Parijs, en bereidde de weg voor van de moderne wetenschap.

Polen - Jagello

In Polen komt koning Jagello aan de macht (tot 1434). Hij bekeert zich tot het katholieke geloof.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lier - Sint Gummaruskerk

Begin van de bouwwerken aan de toren van de Sint Gummaruskerk, aanvankelijke onder toezicht van Hendrik Mijs.

1378

Duitsland - Wenceslas

Keizer Karel IV van Duitsland (°1316 +1378) van het Heilige Roomse Rijk overlijdt, maar zorgde ervoor dat zijn zoon Wenceslas op de troon zou komen.

Wenceslas (Wenzel de Luie) van Luxemburg volgt zijn vader keizer Karl IV op en regeert (tot 1400). Hij heeft ook Bohemen en Silezië. Sigismund moet het stellen met Brandenburg.

Groot Westers Schisma

Na de dood van paus Gregorius XII begint het Groot Westers Schisma (1378 - 1417): de pauselijke zetel verhuist van Rome naar Avignon. Het gevolg is dat er zowel in Rome als in Avignon een paus zetelt. Door deze verdeeldheid wordt het pauselijk gezag danig aangetast (tot 1417)

Italië - Lorenzo Ghiberti

Lorenzo Ghiberti (°1378 +1455), Italiaans beeldhouwer en bronsgieter. Hij maakt o.a. de bronzen deuren van de doopkapel bij de dom van Firenze.

In Florence komen de wolkaarders in opstand.

Paus Urbanus VI

Paus Urbanus VI (tot 1389).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Petrus Boute wordt door de tegenpaus van Avignon tot abt benoemd van de Sint Bernaardsabdij in Hemiksem. Zijn medemonniken zijn echter voorstander van paus Urbanus VI, en erkennen Petrus Boute niet als abt. Gelijktijdig wordt Jordanus Van Aarschot (+5 okt 1390) als abt van de abdij aangeduid. Hij laat het beheer van de abdijgoederen over aan "vrienden" die echter misbruik maken van zijn vertrouwen.

Schelle

1 aug: Catharina Daems en haar man Geerd Van Coppenbosch verkopen een erfrente van 50 goudgulden, en verpanden daarvoor de windmolen in de Hollestraat.

Holland - Gelre

24 mar: gravin Machteld van Gelre doet troonsafstand ten voordele van haar neef, Willem van Gulik - ze behoudt wel haar grafelijke titel. Hiermee komt een einde aan de ruzie tussen de Heekersen en de Bronkhorsten.

Geert Groote geeft zijn werk op om al zijn tijd te besteden aan preken. Hij sticht de Moderne Devotie, en zijn religieuze opvattingen hebben vooral in Deventer en de Rijnstreek invloed.

Vlaanderen - Opstand van Gent

Begin van de Opstand van Gent (tot 1385) tegen de tendens om het grafelijk gezag te centralizeren. De opstand wordt geleid door Jan Yoens, Filips Van Artevelde en Frans Ackerman. Aanleiding van de opstand is de moord op de baljuw van de graaf, omdat hij de Gentse privileges onvoldoende heeft gerespecteerd. De opstand begint omdat de grafelijke baljuw wordt vermoord, omdat hij de Gentse privileges onvoldoende heeft gerespecteerd. Bovendien verbreidt de opstand zich makkelijk naar andere Vlaamse steden (Brugge en Ieper), en beheerst al vlug het hele graafschap Vlaanderen.

1379

Bohemen - Wenzel

Wenzel wordt koning van Bohemen (tot 1419). Tegen hem bestaat een oppositie, die geleid wordt door zijn neef Joost van Moravië (regeert van 1375 tot 1411).

Duitsland -

Thomas a Kempis

Thomas a Kempis (Thomas van Kempen) (°1379/1380 Kempen, Keulen +1471 Zwolle). Hij wordt beschouwd als één van de belangrijkste leden van een spirituele beweging die de "moderne devotie" prediken. Hij schrijft o.a. "De Imitatione Christi". Uiteindelijk treedt hij toe tot de reguliere kanunniken van de priorij van Sint Agnietenberg (in de buurt van Zwolle).

Spanje - León en Castilië - Johan I

Koning Johan I van León en Castilië (°1358 Epila +1390 Alcalá de Henares) regeert (tot 1390).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Gent

Gent is met 50.000 inwoners één van de grootste steden van de 14de eeuw. Brugge telt op dat moment bijna 40.000 inwoners.

1380

Duitsland - Hans Fugger - Bank

Hans Fugger (+1409 Augsburg), een Duits wever uit Graben, sticht in Augsburg een bank, waar hij zich in 1367 vestigde. De bank groeit uit tot de grootste van Europa in 1500. De familie Fugger domineert in de 15de en 16de eeuw de wereld van industriële ondernemingen, internationale handel en bankzaken.

Engeland - bijbelvertaling

De eerste engelse bijbelvertaling verschijnt (bewerking van John Wycliffe).

Frankrijk - Karel VI

Koning Karel VI de Krankzinnige / de Dwaze / le Fou (°1368 Parijs +1422 Parijs) regeert (tot 1422). Hij is een zoon van Karel V de Wijze. Zijn rijk wordt verzwakt door de partijstrijd der Armagnacs en Bourgondiërs.

Italië - Bernardino van Siena

Bernardino van Siena (°1380 Siena +1444), populaire priester, geliefd om zijn levendige preken. Hij treedt in 1402 toe tot de orde van de Franciscanen, en trekt te voet rond in Italië.

Rusland -

Slag in het Snippenveld

Nabij Koelikovo aan de Don. Grootvorst Dimitri Ivanovitsh verslaat het leger van de khan (de Gouden Horde) en de Tataren.

Laatste wijziging 27-05-2007 - Nieuwe iconen
29-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl