-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1301 1311  1321 1331 1341 1351 1361 1371 1381 1391

 

1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Henegouwen - slag bij Zwarte Waal

Graaf Willem V van Holland vlucht weg uit Henegouwen (naar het Kabeljauwse Delft) en strijdt tegen zijn moeder Margaretha van Beieren en de Hoeken.

4 aug: graaf Willem V verslaat met de Kabeljauwen de partij van zijn moeder (de Hoeken). Hierdoor komen Holland en Zeeland grotendeels onder zijn macht.

1351

Statute of Provisors

De paus verleent een lening op de kerkelijke goederen, maar men mag niet langer beroep doen op de de paus of zijn afgevaardigden.

John Wicliffe is hoogleraar in Oxford, en bestrijdt de verwereldlijking van de kerk.

Duitsland - Pruisen

Winrich von Kniprode weet in de Pruisische gebieden een vergevorderde staat van orde in te voeren. Hij blijft aan de macht tot 1382.

Indië - Firuz III

Onder sultan Firuz III begint de eigenlijke ondergang van het sultanaat van Delhi. De sultans die hem opvolgen hebben telkens minder en minder macht.

Italië - Petrarca

Francesco Petrarca (eigenlijk Petracco) (°20 jul 1304 Arrezzo +19 jul 1374 Arquá Petrarca), Italiaans dichter en prozaschrijver, voltooit de "rime", een in volkstaal geschreven serie lyrische gedichten. Pas in 1470 wordt het werk uitgegeven, onder de naam "Il Canzoniere".

Zwitserland - Zürich

Zürich (ZH) sluit aan bij het Zwitsers eedgenootschap (Confederatio Helvetica - CH).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Willem Van Mortere, afkomstig uit een ridderfamilie wordt dit jaar (of 1353?) abt van de Sint Bernaardsabdij in Hemiksem. Hij is een beschermeling van Jan III van Brabant, waardoor de vorige abt Gosuinus Dreyman bijna verplicht wordt om af te treden.

Puurs

Henrick IV van Oyenbrugge, oudste zoon van Boudewijn, volgt zijn vader op als heer van Coolhem. Hij huwt met Margareta Van der Elst.

Antwerpen - O.L.Vrouwkerk

Begin van de bouwwerken aan de Onze Lieve Vrouwekathedraal in Antwerpen. De werken zullen uiteindelijk pas voltooid zijn in 1533. Men begint met het bouwen van de gotische toren, tot de werken in 1536 stilvallen. Vanaf 1378 worden de werken hervat (tot 1518).

1352

Afrika - Ibn Battoeta

Sjeik Aboe Abdallah Mohammed al-Lawati, beter bekend als de wereldreiziger Ibn Battoeta (°1304 Tanger +1377 Marrakech) reist door de Sahara tot in Niger en Mali.

Zwitserland - Glarus & Zug

Glarnerland (of Glarus) (GL) en Zug (ZG) sluiten aan bij het Zwitsers eedgenootschap (Confederatio Helvetica - CH).

Paus Innocentius VI

Paus Innocentius VI (tot 1362).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Gelre -Reinoud III

Hertog Reinoud III van Gelre wordt gedwongen zijn broer Eduard te erkennen als meester en berechter van Gelre, en dat voor een periode van 7 jaar.

1353

Bosnië - Turtko I

Stephan Turtko I regeert over Bosnië (tot 1391). Hij maakt Bosnië vrij van Hongarije.

Denemarken

Geboorte van prinses Margareta van Denemarken, en is een dochter van Waldemar IV van Denemarken.

Duitsland - Ober-Pfalz

Het Duitse Rijk verwerft Ober-Pfalz.

Italië - Boccacio - Decamerone

Giovanni Boccacio (°1313? Florence +21 dec 1375 Certaldo, Toscane), Italiaans dichter, voltooit te "Decamerone". Het werk bevat 100 verhalen die door 10 gasten op een landgoed bij Florence worden verteld, in de periode van de zwarte pest (1348). Het werk verschijnt pas in gedrukte vorm in 1470.

Kardinaal Albornoz herovert Rome voor de curie.

Osmaanse Rijk - Süleyman

Met Süleyman, de zoon van sultan Orhan (of Orchan) van het Osmaanse Rijk, begint de eigenlijke vestiging van de Turkse macht op de Balkan.

Rusland i Iwan II

Iwan II (tot 1359).

Zwitserland - Bern

Bern (BE) sluit aan bij het Zwitsers eedgenootschap (Confederatio Helvetica - CH). Hierdoor ontstaat de "Achtörtige Bund" of de bond van de 8 oudste kantons.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Rumst

Pastoor Bertrand Majori in de parochie Rumst.

Luxemburg - Hertogdom

Luxemburg wordt tot hertogdom verheven, door de Duitse koning Karel IV. Het hertogdom geldt bijna als geschenk voor het huwelijk van Wenceslas (halfbroer van Karel IV) met Johanna van Brabant.

Holland - Henegouwen

Graaf Albrecht van Beieren, regeert (tot 1404). Hij is een zoon van graaf Willem V.

7 dec: graaf Willem V van Holland en Margaretha van Beieren (zijn moeder) sluiten vrede. Hij krijgt zijn graafschappen, en zelf behoudt ze Henegouwen.

1354

Engeland - Lord of Isles

John of Islay krijgt de titel "Lord of the Isles".

Osmaanse Rijk - Byzantium

De Osmanen bezetten Galipoli (nu: Gelibolu), de eerste Osmaanse stad op Europees grondgebied, aan de kust van de Dardanellen.

Johannes VI Kantakoezenos wordt in Byzantium van de troon gezet - hij trekt zich terug in een klooster. Zijn zoon Matthaeus weet zich nog tot 1382 op de Peloponnesos te handhaven.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Dulft

Vermelding op een akte tussen de eigenaar van het Dulftdomein en de abdij van Sint Bernaards aan de Schelde.

Brabant - Blijde Inkomst - Johanna van Brabant

Hertog Jan III van Brabant overlijdt kinderloos.

Johanna Van Brabant (°1322 +1406) wordt hertogin. Ze huwde in 1354 met Wenceslaus van Luxemburg (halfbroer van Karel IV van Duitsland), en schenkt de Blijde Inkomst in 1356. Door dit huwelijk wordt Luxemburg met Brabant verenigd.Hierdoor worden tal van toegevingen gedaan aan de Brabantse standen, en wordt beloofd om het gebied van Brabant en Luxemburg één te houden.

1355

Chinese Rijk

In China breekt een opstand uit van het volk tegen de Mongoolse bezetting, onder leiding van Tsjoe-Joean Tsjeng.

Duitsland - Karel IV

Karel IV van Duitsland (°1316 +1378) wordt in Rome tot Heilig Rooms Keizer gekroond, en vervult dit ambt tot 1378. Hij is een kleinzoon van keizer Hendrik VII. Hij zorgt ervoor dat zijn macht in Bohemen aanvaard wordt.

Noorwegen - Haakon VI

Haakon VI komt aan de macht in Noorwegen (tot 1380).

Servië - Oerosj V

Oerosj V wordt koning van Servië (tot 1367). Mede als gevolg van Turkse invallen, verbrokkelt het Servische rijk, en valt uiteen in feodale vorstendommen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Lippelo - Hof ter Moortere

Floris Van den Moertere geeft zijn naam aan het Hof ter Moortere in Lippelo. Het is gelegen op de Wipheide. In de volksmond wordt dit goed ook vermeld als "Hof metten Wallen", "Taxenshof", "Kasteelken van Diaz" of "Vermeirenshof".

Mechelen

Mechelen maakt deel uit van het graafschap Vlaanderen.

Ruisbroek - Merchtem

Ruisbroek behoort tot de meierij van Merchtem.

Antwerpen

Antwerpen wordt geannexeerd door Lodewijk van Male (tot 1384).

Brabant - Blijde Inkomst (Charter)

3 jan: hertogin Joanna van Brabant en haar echtgenoot Wenceslaus van Luxemburg verlenen met hun Brabants Charter de "Blijde Inkomst". Belangrijkste artikelen:

- waarborgen van de integriteit van het Brabantse grondgebied

- onverbreekbare band tussen Brabant en Limburg

- toezicht van de steden op de vorstelijke archieven, het grootzegel, de muntslag en de buitenlandse politiek

- handelsvrijheid

Brabantse Successieoorlog

Margaretha van Beieren overlijdt. Brabantse Successie-Oorlog (tot 1357): graaf Lodewijk van Male van Vlaanderen is gehuwd met een jongere dochter van hertog Jan III van Brabant, en wil ook een deel van de erfenis van hertog Jan II.

Graaf Willem III van Beieren / Willem V van Holland en Zeeland regeert (tot 1358). Het Beierse huis neemt Henegouwen over.

Nog in hetzelfde jaar, krijgt hij Heusden van Brabant, om zich neutraal op te stellen in de Brabantse successieoorlog.

1356

Frankrijk - Slag van Poitiers

Koning Jan II van Frankrijk de Goede wordt in Poitiers door de Engelsen verslagen en gevangengenomen. Hij blijft in hechtenis tot de Vrede van Brétigny (1360). Prins Edward van Wales, bijgenaamd de Zwarte Prins, wordt geloofd om zijn militaire verdienste.

Slag van Poitiers - Bourgondië

Filips van Bourgondië haalt succes in de slag en krijgt daardoor de bijnaam "de Stoute" (de dappere) en krijgt van zijn vader het hertogdom Bourgondië.

Frankrijk - Rijksdag van Metz

Op de Rijksdag in Metz reikt Karel IV de "Gouden Bul" uit (met gouden zegel). Het is een rijkswet, die bepaalt dat het kiezen van een keizer bij de 7 Duitse keurvorsten ligt. Hiermee wordt de macht van de paus beknot, bij het bepalen wie keizer wordt. Met de "Gouden Bul" komt ook het verbod dat steden een verbond sluiten. De "Gouden Bul" blijft geldig tot 1806.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vrede van Ath

4 jun: de vrede wordt bemiddeld door Willem V van Holland en Henegouwen. Bij dit verdrag sluiten graaf Lodewijk van Male van Vlaanderen en zijn vrouw Margaretha vrede met de Luxemburgse hertog Wenceslas en diens vrouw Johanna. Dit betekent het einde van de Brabantse successie-oorlog. Mechelen en Antwerpen worden bij Vlaanderen ingelijfd.

Leuven - Tweede ringmuur

De bevolking van de stad Leuven neemt toe en de stad breidt uit. Om die reden wordt begonnen aan een tweede ringmuur rond de stad, voorzien van 8 stadspoorten. Tot 1363 wordt hieraan gebouwd.

1357

Frankrijk - Opstand van de gilden

Opstand van de gilden in Parijs (tot 1358), en ook van de "Jacquerie", een opstand van Franse boeren na de verwoestingen van het platteland tijdens de 100-jarige oorlog.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Mechelen - Nieuwendijkmolen

De Nieuwendijkmolen wordt vermeld als de Sc(h)erniersmolen (ook in 1380).

Ruisbroek - Schepenbank

Als gevolg van een goedenissenbrief, krijgt Ruisbroek een eigen schepenbank met 7 schepenen en 1 meier (hulp van de drossaard). De leden worden aangesteld door de heer van Rumst. Ze krijgen bevoegdheid voor het "laagrecht" (lichte boetes en straffen) en het "middelrecht" (gevangennemen, van vrijheid beroven door boeien of ketenen, geselen maar zonder dat er bloedende wonden ontstaan).

Henegouwen - Holland

2 feb: graaf Albrecht van Beieren regeert als ruwaard over de graafschappen Henegouwen en Holland-Zeeland (tot 1404). Dit is een gevolg van het feit dat zijn broer Willem V krankzinnig geworden is, en geïnterneerd moet worden.

Holland - Vlaanderen

De Hanzen, gevestigd in Dordrecht, boycotten Vlaanderen (tot 1360).

1358

Duitsland - Hanzen

De Duitse Hanzen verenigen zich in "der Düdeschen Hanse". Ze beveiligen op die manier een aantal verworven handelsvoordelen, zoals het stapelrecht voor eigen waren, de stapeldwang, en nog een aantal andere verkregen privileges. In de bloeitijd zijn meer dan 200 steden bij de bond aangesloten. Er wordt buiten het hanzegebied zelf handel gedreven met Nowgorod, Londen, Bergen, Skåne, ... Denemarken is echter niet zo gelukkig met de Hanze!

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Jan van Gent

Jan van Gent van Lancaster (tot 1399) (°1340 Gent +1399) huwt met zijn nicht Blanche, een dochter van hertog Hendrik I van Lancaster. Hij krijgt de hertogelijke titel in 1362.

1359

Rusland - Dunskoj

Dimitri Dunskoj komt aan de macht (tot 1389).

Wales - Edward

Prins Edward van Wales (°1330 Woodstock +1376 Spanje), de Zwarte Prins, draagt de titel (tot 1376).

Owain Glun Dwr (Glendower) (°±1359 +±1416), de laatste heerser van Wales. Hij is een rijk grondbezitter, en stamt af van de vorsten van Powys in Noordoost Wales.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Leuven - Gilden - Coutereel

Pieter Coutereel uit Leuven brengt de ambachtsgilden in het stadsbestuur na een opstand. Hierdoor neemt de macht van de patriciërs af. Dit voorbeeld wordt ook in andere steden gevolgd. Hertog Wenceslas is niet langer in staat de patriciërs te geven, wat ze van de voorganger van Wenceslas kregen.

1360

Engeland - Vrede van Brétigny

Koning Edward III verkrijgt bij de Vrede van Brétigny nagenoeg heel West Frankrijk (Aquitanië, Calais en Ponthieu). Hij moet het later echter weer prijs geven. Door deze vrede komt koning Jan II van Frankrijk vrij. Uiteindelijk wordt hiermee het conflict tussen Engeland en Frankrijk opgelost.

Engeland - John Wycliffe

John Wycliffe (°±1330 Richmond, Yorkshire +1384 Lutterworth, Leicestershire), geleerde en theoloog, wordt "master of Balliol". Hij doceert er later filosofie. Hij verwerpt het gezag van de paus, en erkent enkel het gezag van de Heilige Schrift. Een pauselijk bul zal hem in 1377 brandmerken als ketter. In 1380 neemt hertog Jan van Gent van Lancaster hem niet langer in bescherming, en trekt John Wycliffe zich terug in zijn pastorie.

Italië - de Medici - di Bicci

Giovanni di Bicci (°1360 Florence +20 feb 1429 Florence). Hij herstelt het fortuin van de Medici, en zorgt ervoor dat de familie politieke macht krijgt.

Mongoolse Rijk - Timur Lenk

Timur Lenk (de lamme) of Tamerlan (°1336 +1405) beweert een nakomeling van Dzjengis-Khan te zijn. Met hem begint het tweede Mongolenrijk, onder invloed van de Koran - de Jasa-wet blijft nog altijd van kracht. Hij wordt in beide rijken Tsjagatai en Kiptsjak erkend als Groot-Khan.

Osmaanse Rijk - Moerad I

Moerad I (°±1326 Bursa? +1389 Kosovo Polje), volgt zijn vader Orhan op, en voert het bewind over het Osmaanse Rijk tot 1389.

Laatste wijziging 27-05-2007 - Nieuwe iconen
28-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl