-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1301 1311  1321 1331 1341 1351 1361 1371 1381 1391

 

1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld - Pipenpoy

Margaretha Pipenpoy - dochter van Rudolf Pipenpoy - geeft het domein Blaasveld als huwelijksgeschenk en haar goederen in Merchtem als bruidsgeschenk aan Joannes van Wytfliet. Deze is een zoon van Jan II van Brabant.

Vlaanderen - Engeland

Koning Edward III en zijn vrouw Philipina verblijven in de Sint Baafsabdij van Gent. Van hier keren ze terug naar Engeland.

1341

Byzantium - Johannes V

Johannes V, de zoon van Andronicos III komt aan de macht (tot 1391). Hij voert een halve eeuw de strijd om de macht met zijn eigen schoonvader Johannes VI Cantacuzenus.

ItaliŽ - Petrarca

Francesco Petrarca (į1304 Arezzo +18-7-1374 Arquŗ) wordt met Pasen in Rome gekroond tot "magnus poeta et historicus".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

BourgondiŽ - Filips de Stoute

Hertog Filips de Stoute van BourgondiŽ (į1342 +1404 Halle), zoon van Jan II van Frankrijk.

Mechelen - Sint Rombouts

Een felle brand beschadigt de Sint Romboutskerk in Mechelen. De schade wordt hersteld en het schip wordt vergroot en voorzien van een balustrade. De verdere afwerking van de kerk voorziet in het bouwen van de zijkapellen, en duurt tot 1375

1342

Engeland - Chaucer

Geoffrey Chaucer (įĪ1342 +okt 1400), Engels dichter. Hij is een zoon van een wijnhandelaar, en komt vaak en ongedwongen aan het koninklijk hof. John of Gaunt - de latere hertog van Lancaster - fungeert als zijn beschermheer. Chaucer reist vaak, vnl. naar ItaliŽ waar hij kennismaakt met Boccaccio en Petrarca. Zijn meest bekende werk schreef hij in de periode van 1386 tot 1400: de "Canterbury Tales". Het is een verzameling verhalen van pelgrims, die op weg zijn naar het graf van Thomas Becket in Canterbury. Hij werd op 25 okt 1400 begraven in de abdij van Westminster.

Hongarije - Lodewijk I

Lodewijk I de Grote van Hongarije komt op de troon (tot 1382). Hij is lid van de familie van Anjou. Hij zal de macht van Hongarije flink uitbreiden, door op te treden tegen de grote machthebbers. Onder zijn beleid bloeien de steden terug op.

Rusland - Simeon

Simeon (tot 1353).

Paus Clemens VI

Paus Clemens VI (tot 1352).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Gelre - Reinoud III

Reinoud II van Gelre overlijdt.

Hertog Reinoud III van Gelre (tot 1361). Hij is een minderjarige zoon van Reinoud II, en zal het bewind voeren onder voogdij van zijn moeder Eleonora. Maar ook anderen willen zich graag mengen in het bewind over Gelre.

Holland - Henegouwen

Graaf Willem IV van Holland & Henegouwen maakt een reis naar Palestina en Pruisen. Deze trip kost de schatkist veel geld (tot 1345).

Vlaanderen

Jan Van Steenbeke wil Lodewijk van Nevers terug halen uit Frankrijk, wat leidt tot een conflict met Jan Van Artevelde. Van Artevelde en de Mirabello krijgen nog meer kritiek overal in Vlaanderen. De twee steunen vooral op de militaire macht van de wevers in Gent, Brugge en Ieper.

1343

Duitse Orde - Vrede van Kalisz

Polen sluit met de Duitse Orde de Vrede van Kalisz.

De Duitse Hanze wordt voor een eerste keer in een oorkonde vernoemd. Het handelsverbond is ontstaan in LŁbeck en groepeert kooplui uit noord-Duitse steden.

Noorwegen - HŚkon VI

Koning HŚkon VI van Noorwegen regeert (tot 1380). Hij huwt met Margareta van Denemarken. Zij sticht de Unie van Kalmar.

Wales - Edward de Zwarte

Prins Edward de Zwarte van Wales (tot 1376).

Zweden - Brigitta

Na het overlijden van haar echtgenoot, treedt Brigitta van Zweden (į1303 +1373) als boetelinge toe tot de orde van de CisterciŽnzers van Alvastra. Enkele jaren later sticht ze in Vadstena de orde van Brigitta, een communiteit van 60 nonnen en 25 monniken. De abdis vervult de hoogste macht in de communiteit. Enkele jaren later gaat ze naar Rome om de pauselijke zegen voor haar orde te verkrijgen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Brabant - Rumst - Van Coucy

Enquerrand van Coucy (+1344), de burggraaf van Meaux en heer van Condť overlijdt. Hij is getrouwd met Maria van Vianden (een dochter van Filips II van Vianden en Sofie van Schoorisse). Ze hebben drie kinderen, waaronder een zoon Filips.

Filips van Coucy volgt zijn vader op en wordt heer van Rumst tot 1355. Hij trouwt met Joanna van Canny, en krijgen twee dochters: Eleonora en Joanna.

Holland - Dordrechts Stapelrecht

Uitbreiding van het Dordrechtse stapelrecht, waardoor alle schepen die van de zee komen, hun waren op de Dordrechtse markt moeten aanbieden.

Holland - Pruisen

Graaf Willem IV van Holland en Henegouwen trekt met 400 ruiters ten strijde naar Pruisen, om daar de ketterse Litouwers te bestrijden.

1344

Osmaanse Rijk - Smyrna

Smyrna wordt veroverd van de Turken.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Tichelgeleeg

7 mar: Willem is pastoor van Boom (vermeld in twee oorkonden van het archief van St. Bernard in Hemiksem) tot 1364.

Eerste melding van een "tichelgeleeg" in Boom.

Vlaanderen - Holland

17 jul: Jacob Van Artevelde wordt vermoord op de binnenplaats van zijn huis op de Kalanderberg door Gerard Denijs (deken van de wevers), als hij terugkomt van onderhandelingen in Damme. Het verbond tussen Vlaanderen en Engeland wordt nog niet direct opgeblazen, maar de Nederlandse vorsten keren Eduard III de rug toe.

Slag van Warns

26 sep: graaf Willem IV van Holland (= graaf Willem II de Stoute van Henegouwen) wordt bij Stavoren door de Friezen verslagen. Graaf Willem IV sneuvelt en laat geen kinderen achter. Zijn zuster Margaretha van Beieren volgt hem op en regeert tot 1354.

1345

Litauen - Olgerd

Olgerd komt in Litauen aan de macht (tot 1377).

VenetiŽ - Dogenpaleis

In VenetiŽ begint men met het bouwen van het Dogenpaleis (tot 1438).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Slag bij Crťcy

26 aug: de Fransen lijden de nederlaag tegen het Engelse leger. Hier sneuvelen o.a. graaf Lodewijk van Nevers (de vroegere graaf van Vlaanderen), en graaf Jan de Blinde van Luxemburg. Graaf Lodewijk van Male volgt op (tot 1384) (į1330 Brugge).

Karel IV van Luxemburg volgt zijn vader op.

Duitsland - Vlaanderen

Keizer Lodewijk van Beieren beleent zijn oudste zuster Margaretha met de graafschappen van de Lage Landen. Margaretha is niet alleen zijn zuster, maar ook zijn echtgenote! Hun 13-jarige zoon Wilem V wordt aangesteld tot "verbreider van de grafelijkheid in Holland, Zeeland en Henegouwen".

straatgevechten in Utrecht

22 nov: Hollandsgezinde Gunterlingen delven het onderspit en worden later verbannen.

1346

Duitsland - Karel IV

Lodewijk IV van Beieren uit het huis van Wittelsbach overlijdt. Zijn eerdere inlijvingspolitiek (Tirol, KarinthiŽ en het gebied van de Beneden-Rijn) leidde tot tegenstemming van o.a. Karel IV van Luxemburg van Bohemen.

Keizer Karel IV van Luxemburg (į1316 Praag +1378 Praag) regeert in opvolging van zijn van Jan van Bohemen (tot 1378) en maakt het goedbestuurde Bohemen tot centrum van zijn macht. Hij is een kleinzoon van Hendrik VII van Luxemburg.

De Duitse Orde verwerft Estland van de Denen. De residentie van de vorst in Praag en de St. Vitusdom in Hradsjin worden verfraaid.

ServiŽ - Stefan IX

16 apr: Stefan IX Doesjan (įĪ1308 +1355) wordt tsaar van ServiŽ tot hij overlijdt in 1355.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Johannes Van Wesele is portuarius van de abdij Sint Bernaards in Hemiksem.

Brabant - Vlaanderen

In St. Quentin sluit hertog Jan III van Brabant vrede met Vlaanderen en met koning Filips IV van Frankrijk.

Europa - Pest

De Zwarte Dood bereikt Europa via VenetiŽ, Marseille en Genua, en eist veel slachtoffers in Europa (tot 1354). Het gaat hem vooral om builenpest en aanverwante epidemieŽn. De bevolking is bovendien verzwakt door honger als gevolg van slechte oogsten - in sommige streken sterft wel tot 50% van de bevolking. Uiteindelijk zal in 1351 ťťn derde van de Europese bevolking (Ī 20.000.000 inwoners) overlijden aan de ziekte.

1347

Byzantium - Johannes VI

Met hulp van de Osmaanse sultan wint Johannes VI Kantakoezenos de troon.

Duitsland - Jodenvervolging

In de tijd van de eerste grote pestepidemie worden in Duitsland 350 Joodse gemeenschappen door pogroms (razzia's) vernietigd.

GŁnther van Schwartzburg wordt tegenkoning (voor minder dan 1 jaar).

IndiŽ - Bahmanide

De islamitische Bahmaniden-dynastie maakt zich onafhankelijk van het sultanaat van Delhi. Ze regeren over het noordelijk deel van het Deccan-plateau.

ItaliŽ - Catharina van SiŽna

(į1347 Siena +1380 Rome), dochter van een verfmenger. Mystica die het huwelijk zal verwerpen en zich wijden aan een leven vol gebed en boetedoening en goede werken. Zij zal later paus Gregorius IX aansporen om vanuit Avignon terug te keren naar Rome. Tijdens het Grote Schisma in 1378 steunt ze paus Urbanus VI tegen de rivaliserende paus Gregorius IX (in Avignon). Ze wordt later heilig verklaard.

Polen - Poolse recht

In Polen wordt de basis gelegd voor het Poolse recht. Door vrijstelling van belasting voor de Poolse adel, stemmen deze laatsten toe in een unie met Hongarije.

ServiŽ

Aan het einde van de Byzantijnse burgeroorlog (1341-1347) lijft Stefan IX Doesjan (įĪ1308 +1355) met akkoord van Byzantium heel MacedoniŽ in bij ServiŽ, alsook Epirus en een groot deel van ThessaliŽ.

Tsjechoslovakije - Praag - Karlstein

Men begint met de bouw van kasteel Karlstein, net buiten Praag. De opdrachtgever is Karel IV van het Heilige Roomse Rijk. De bouw duurt tot 1378.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1348

Engeland - eerste torenklok

De oudste torenklok wordt gegoten.

Duitsland -

Universiteit van Praag - Kanselarijduits

De eerste Duitse universiteit wordt in Praag gesticht door Karel IV. De Rijkskanselarij stelt een standaard schrijftaal voor, en legt die wettelijk vast: het Kanselarijduits.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland -

Hoekse & Kabeljauwse twisten

5 jan: graaf Willem V van Holland regeert (tot 1354) over Holland en Zeeland. Hij wordt aangesteld door zijn moeder Margaretha van Beieren. Met hem komt het huis van Beieren aan het bewind. De steden en een deel van de adel keren zich echter tegen hem, en vragen aan Margaretha om terug zelf te besturen. Dit is het begin van de Hoekse en de Kabeljauwse twisten.

Vlaanderen - Goede Disendach

13 jan: graaf Lodewijk van Male van Vlaanderen verslaagt de Gentse wevers. Hierdoor wordt hij heer van Vlaanderen, meester van zijn graafschap.

Duitsland - Gouden Bul

Een gouden bul van keizer Karel IV bepaalt dat inwoners van Brabant en Limburg niet berecht mogen / kunnen worden buiten hun eigen grondgebied.

1349

Duitsland - Heinrich Suso

Heinrich Suso (įĪ1295 Konstanz of ‹berlingen +1366 Ulm), treedt uit het klooster, waar hij sedert 1344 prior was. Dit gebeurt nadat een vrouw - die hem om advies vroeg - hem ervan beschuldigt dat hij de vader van haar kind is. Hij wijkt uit naar Ulm. Hij is opgevoed in Konstanz, en schrijft o.a. "BŁchlein der Wahrheit" en "BŁchlein der Ewigen Weisheit".

Engeland - Pest

Door het uitbreken van pest, kent Engeland dit en volgend jaar een zware economische crisis.

Thomas Bradwardine (įĪ1295 Hartfield, Sussex? +1349 Canterbury) wordt tot aartsbisschop van Canterbury gewijd. Nog geen maand later sterft hij aan de pest.

Osmaanse Rijk - Epirus

Epirus wordt overwonnen, en de Osmanen hebben bijna heel Klein-AziŽ in de macht.

ServiŽ

16 apr: Stefan IX Doesjan (įĪ1308 +1355) voert een nieuw wetboek in voor ServiŽ. De code werd opgesteld naar Byzantijns model. Het land kmot onder leiding van de Servische adel en de kerk heeft de meeste gronden in bezit.

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Gelre

Hertog Reinoud III van Gelre komt in conflict met zijn broer Eduard. Reinoud III wordt gesteund door een aantal edelen - ze verenigen zich als de Hekerens. Eduard wordt gesteund door de Bronkhorsten.

1350

Engeland -

Orde van de Kousenband

Koning Edward III sticht de Orde van de Kousenband. Het Brits parlement krijgt meer en meer macht.

Frankrijk - Jan II

Koning Jan II van Frankrijk de Goede (į1319 +1364 Londen) regeert (tot 1364). Hij is een zoon van Filips VI van Valois. Hij schenkt BourgondiŽ in leen aan zijn jongste zoon Filips de Stoute.

Pierre Ailly

Pierre Ailly of Petrus de Alico of Petrus de Cameracensis (įĪ1350 CompiŤgne +1420). Frans academicus die opkomt voor de hervorming van de kerk. Hij wordt rector van het college van Navarre, en nog later aalmoezenier en biechtvader van Karel V van Frankrijk.

ItaliŽ - Zeevaartverzekering

In Genua worden de eerste premie-verzekeringen voor zeevaart afgesloten.

Tsjechoslovakije - Praag

Men begint te bouwen aan de Sint Vitus kathedraal in Praag.

Spanje - Leůn en CastiliŽ

Koning Peter I de Wrede / el Cruel (į1334 Burgos +1369 Montiel) van Leůn en CastiliŽ regeert (tot 1369).

Laatste wijziging 27-05-2007 - Nieuwe iconen
28-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl