-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1301 1311  1321 1331 1341 1351 1361 1371 1381 1391

 

1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - Kasteel Cleydael

Volgens een akte van 1331 wordt kasteel Cleydael bewoond door de familie Sanders.

Bornem - de Bar

Yolande van Vlaanderen, dochter van Robert de Cassel, wordt dame van Bornem (tot 1395). Zij huwt eerst met Henri de Bar, en een tweede keer met Philippe de Navarre. Hierdoor komt het Land van Bornem in handen van de Franse adel.

Verdrag van Woudrichem

22 jul: tussen graaf Willem III en graaf Reinoud II van Gelre en Zutphen, waarmee ze Sticht Utrecht in twee delen, gescheiden door de IJssel. Het Oversticht gaat naar Gelre en het Nedersticht gaat naar Holland. Bisschop Jan III van Diest van Utrecht moet lijdzaam toezien.

1331

Frankrijk - François Villon

François Villon wordt rond deze tijd in Parijs geboren (°±1331 Parijs +na 1463) in alle armoede, maar wordt door een kanunnik van Parijs geadopteerd en krijgt een universitaire opleiding. Hij wordt dichter en schrijft o.a. zijn "Grand Testament" en andere ballades. In zijn leven wordt hij beschuldigd van diefstal en moord op een priester, waarvoor hij gevangen wordt gezet. Na zijn vrijlating wordt hij echter ontvangen aan het hof van Karel van Orléans.

Servië - Stefan IX

Stefan IX Doesjan (°±1308 +1355) wordt koning van Servië tot 1346, nadat hij het gebied verovert op de Balkan. Het gebied bestaat op dat moment uit het huidige Albanië, Epirus, Macedonië en Thessalië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1332

Zwitserland - Luzern

Lüzern (LU) sluit aan bij het Zwitsers eedgenootschap (Confederatio Helvetica - CH). Het is de eerste stad die toetreedt tot het genootschap.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem

De vesting van Bornem lijdt grote schade, als Vlaamse krijgers de streek teisteren.

  1333

Japanse keizerrijk - Go-Daigo - Kyotsugo

Keizer Go-Daigo herstelt het keizerlijk bestuur na een overwinning op de Kamakura Sjoghunaat.

Kan'ami Kyotsugo (°1333 +1384) en later zijn zoon Zeami (°1363 +1443) worden als de grondleggers beschouwd van het Japanse nô - het Japanse klassieke toneel - met gemaskerde acteurs. Het doel van het nô-spel is niet echt het vertellen van een verhaal, maar wel het voelbaar maken van de schoonheid.

Polen - Casimir III

Koning Casimir III de Grote (°1310 +1370) komt in Polen aan de macht, en verovert Galicië en Podolië. In zijn bestuur, krijgt hij de steun van Hongarije, en slaagt erin om met Duitsland en het keizerrijk vreedzame betrekkingen af te sluiten. Hij verdedigt de rechten van de boeren, stimuleert de kerkbouw, en exploiteert de bodemschatten van Polen (o.a. de zoutmijnen). Ook ziet hij erop toe dat de rechten van de Poolse joden worden nageleefd. Hij is een zoon van Wladyslaw IV, en erft een land dat in wanorde is.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Callebeekveer

Dit jaar is er een veerdienst op de Schelde, vertrekkende vanaf de Callebeek.

Ruisbroek - Kapellen op den Bos

Ruisbroek behoort tot de meierij van Kapellen-op-den-Bos.

Grote Coalitie

aug: een grote coalitie wordt gevormd door Luik, Luxemburg, Gelre, Keulen, Vlaanderen en Holland-Henegouwen tegen Brabant. Deze coalitie tegen Brabant is ontstaan op aandringen van koning Filipx VI van Valois van Frankrijk.

Filips VI van Frankrijk komt in Amiens tussen, omdat hem dat op het ogenblik "goed uitkomt", en schrijft zijn voorwaarden ter onderhandeling voor aan hertog Jan III van Brabant. Hertog Jan III komt echter sterker dan ooit uit de strijd.

Vrede van Amiens:

Tiel, Zandwijk en Herewaarden gaan over naar Gelre, op voorwaarde dat Gelre afziet van Heusden.

1334

Frankrijk - Froissart

Jean Froissart (°±1334 Valenciennes +±1405), Frans geschiedschrijver,, één van de eerste middeleeuwse kroniekschrijvers (o.a. "... de France, ... d'Angelterre, ... d'Écosse, ... d'Espagne..."). Hij treedt in dienst van de graven van Hainault. In 1361 bezoekt hij het Engelse hof, en krijgt daar bescherming van Philippa, de vrouw van koning Edward III.

Paus Benedictus - Avignon

Paus Benedictus (tot 1342). Hij bouwt de Pausenbrug in Avignon.

Italië - Giotto

Giotto (di Bondone) (°±1270 +1337) wordt benoemd tot hoofdarchitect van de kathedraal van Florence.

Servië - Stefan IX

Stefan IX Doesjan (°±1308 +1355) weet met de Byzantijnen een overeenkomst te sluiten, over de aanhechting van West-Macedonië bij Servië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

Oudst bekende zegel van Blaasveld (Rietstap).

Hemiksem - Sint Bernaards

Hertog Jan III van Brabant verleent de monniken vrijstelling van belastingen.

Rumst - Steenbakkerij

Eerste melding van een steenbakkerij in Rumst, meer bepaald in "de Vrijheid".

  1335

Bohemen - Polen -

Verdrag van Visegrad

Bohemen krijgt Silezië toegewezen, maar ziet af van Polen.

Pauselijk paleis - Avignon

Het pauselijk paleis van Avignon wordt in gebruik genomen.

Indië - ibn-Tughluq

Het islamitische rijk Delhi bereikt onder leiding van sultan Mohammed ibn-Tughluq de grootste omvang (bijna heel Indië).

Zweden - Brigitta

Brigitta van Zweden (°1303 +1373) treedt in koninklijke dienst als hoofd van de hofhouding van koningin Blanche van Namen, de vrouw van koning Magnus II. Rond deze tijd beginnen de goddelijke visioenen van Brigitta.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Dendermonde

Het vroeg gotische stadhuis van Dendermonde wordt gebouwd (tot 1350). Oorspronkelijk doet het dienst als lakenhalle.

Vlaanderen - Engeland

De Engelsen komen naar onze gewesten om bondgenootschap te zoeken, voor de op handen zijnde strijd van koning Eduard III tegen Frankrijk.

12 aug: de Engelse wolexport naar Vlaanderen wordt stopgezet, waardoor werkeloosheid ontstaat, met hongersnood als gevolg.

1336

Italië - Pisano

Andrea Pisano maakt de bronzen deuren voor de doopkapel van Firenze.

Mongolenrijk

Het IL-Khanaat van de Mongolen valt uiteen in de volgende deeldynastieën:

- de Dsjelairieden (hoofdstad Bagdad)

- de Mussafarieden (hoofdsteden Sjiraz en Isfahan)

- de Serbedarieden

- de Gurieden (steden Herat en Balch)

Spanje - Aragón

Peter IV (°1319 Balaguer +1387 Barcelona) wordt koning van Aragón (tot 1387).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Vanaf 30 nov 1337 wordt abt Gosuinus Dreyman (+1358) abt van de Sint Bernaardsabdij genoemd.

Holland - Henegouwen

Graaf Willem II de Stoute van Henegouwen (= graaf Willem IV van Holland en Zeeland) regeert (tot 1345). Hij is een zoon van Willem I de Goede van Henegouwen / Willem III van Holland.

100-jarige Oorlog

Bij het uitbreken van de 100-Jarige Oorlog kiezen de Vlamingen de kant van de Engelsen, onderleiding van Jacob Van Artevelde. Willem III wordt aangesteld als gevolmachtigde van koning Eduard III van Engeland, bij het begin van de 100-jarige oorlog.

1337

Engeland - 100-jarige Oorlog

Begin van de 100-Jarige Oorlog (tot 1453), als gevolg van de verbeurdverklaring van het Engelse leen Guyenne, door Filips VI van Valois.
Hij strijdt tegen koning Edward III van Engeland, die aanspraak maakt op de Franse troon.

Kathedraal Gloucester

De kathedraal van Gloucester wordt gebouwd (tot 1357). Deze kerk is hét voorbeld van de "perpendicular style".

Osmaanse Rijk

Orhan (of Orchan) (°1281 +±1359) verovert Nicomedia (nu Izmid).

Hij voert een nieuwe munteenheid in, en kiest de fez als nationaal symbool. Ook voert hij hervormingen door in het leger, waarbij hij meerdere groepen onderscheidt:

- de akindsji (lichte troepen)

- de sultansgarde van de Pasja's (feodale cavalerie)

- de spahi's met de renegaten (ruiters, elitetroepen) en de janitsjaren (tot slaaf gemaakte christenen, vnl. jongeren).

Wales

Cornwall wordt verheven tot hertogdom. Het is de oudste zoon van de Britse koning die de titel "Duke of Cornwall" voert.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Jacob van Artevelde

De burgerij van Gent verjaagt onder leiding van Jacob Van Artevelde het bestuur. Hij is ruwaard van Vlaanderen en wordt hoofdman van Gent (samen met 4 anderen). Dit leidt de heerschappij van Jacob Van Artevelde in.

Onder zijn leiding, strijden de Vlamingen tijdens de 100-jarige oorlog aan de kant van de Engelsen - toch blijft de graaf van Vlaanderen trouw aan de Franse koning. Jan Van Brabant sluit een verbond met Lodewijk Van Male. De Gentse edelman Zeger de Kortrijkzaan wordt onthoofd op last van graaf Lodewijk van Nevers van Vlaanderen.

1338

Duitsland - Rense

In Rense stemmen de keurvorsten de wet dat de paus geen inspraak meer heeft in het kiezen van de koning.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Reinoud II

Reinoud II van Gelre wordt tot hertog verheven door keizer Lodewijk IV de Beier, en regeert (tot 1343). De titel verleent hem echter niet méér macht dan hij al had.

Vlaanderen - de Mirabello

Lombard Simon de Mirabello wordt uitgeroepen tot ruwaard van Vlaanderen, nadat Lodewijk van Nevers naar Frankrijk is gevlucht. De eigenlijke macht blijft wel in handen van Jacob Van Artevelde.

1339

Engeland - Frankrijk

Engels - Nederlandse invallen in het noorden van Frankrijk. De 100-jarige oorlog duurt tot 1453, en het is de bedoeling om de Franse troon te veroveren op Filips VI van Valois. Aanvankelijk boeken de militairen succes, maar de strijd kost heel wat geld, en het parlement moet toegevingen doen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Engeland - Frankrijk

26 jan: Edward III laat zich tot koning van Frankrijk kronen op de Vrijdagmarkt in Gent. Zijn vrouw Philipina reist met hem.

24 jun: een Franse vloot die Vlaanderen en Holland komt "straffen", wordt verslagen bij Sluis door Engelse en Vlaamse schepen. In Esplechin wordt een wapenstilstand gesloten, die tot 1342 stand houdt.

18 jul: nog in Gent, wordt Edward III van Engeland vader van een zoontje John (van Gent / Gaunt)  (°1340 Gent +1399), die later stamvader wordt van het huis van Lancaster. Die huwt in 1359 met zijn nicht Blanche, de dochter van hertog Hendrik I van Lancaster, en verkrijgt korte tijd later de hertogelijke titel. Als Blanche sterft, hertrouwt hij met Constance van Castilië, waardoor hij koning van Castilië en León wordt.

Jacob van Artevelde sluit verbond met Edward III tegen graaf Lodewijk van Nevers. Hierdoor komt de wolexport van Engeland terug op gang.

Vlaanderen kiest de kant van Engeland, en wordt daardoor betrokken in het conflict.

Vlaanderen - Filips van Artevelde

18 jul: geboorte van Filips van Artevelde (°18 jul 1340 Gent +27 nov 1382 Westrozebeke), zoon van Jacob van Artevelde.

1340

Denemarken - Waldemar IV

Graaf Gerhard III van Holstein wordt vermoord.

Waldemar IV van Atterdag komt in Denemarken aan de macht (tot 1375). Hij richt meerdere veldtochten in naar Åland en naar Gotland.

Indië - Hindoeïsme

In het sultanaat van Delhi begint langzaamaan de ontwikkeling van het Hindoeïsme met het rijk van Vijayanagar.

Italië - Boccaccio

Giovanni Boccaccio (°1313 Certaldo, Florence +1375 Certaldo) keert terug naar Florence, en mengt zich in het politieke leven.

Spanje - Slag bij Salado

In de slag bij Salado wordt de sultan van Marokko verslagen. Spanje doet mee in de Honderdjarige oorlog.

Laatste wijziging 27-05-2007 - Nieuwe iconen
28-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl