-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1301 1311  1321 1331 1341 1351 1361 1371 1381 1391

 

1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1321

Italië - Dante Alighieri overlijdt

14 sep: Dante (of: Dante Alighieri) (°9 mei 1256 Florence +14 sep 1321 Ravenna), Italiaans dichter, overlijdt. Hij schrijft seder 1313 aan "La divina commedia" (de Goddelijke Comedie) tot net voor zijn dood. In het werk leidt Vergilius de dichter in een denkbeeldige reis door het Inferno (de hel) en het Purgatorio (het vagevuur) naar zijn jeugdliefde Beatrice. Tenslotte komt hij in het Paradiso (de hemel). Hij kreeg van het Italiaanse volk de bijnaam "sommo poeta" wat zoveel betekent als "opperste dichter".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Mechelen - Nieuwendijkmolen

De Nieuwendijkmolen wordt "de molen van Machteld Karmans" genoemd (eigenaar?).

Vlaanderen - Van Nevers

Graaf Lodewijk van Nevers (tot 1346). Hij is een feodaal en Fransgezind vorst, en is aanleiding van talrijke twisten in Vlaanderen.

1322

Bosnië - Kotroman

Onder heerschappij van Stjepan Kotroman (tot 1353) beleeft Bosnië een nieuwe bloeitijd, na de lange overheersing door Byzantium.

Byzantium

In Byzantium breekt een periode van onlusten en volksopstanden aan (tot 1354).

Frankrijk - Karel IV

Koning Karel IV de Schone (°1294 +1328 Vincennes) regeert (tot 1328). Hij is een zoon van Filips IV de Schone, en de laatste Capetinger op de troon.

Slag bij Mühldorf

Lodewijk van Beieren verslaat zijn Habsburgse tegenstanders. Hij neemt Frederik de Schone gevangen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld - Pipenpoy

Stichting van de eerste kerk van Blaasveld door Rudolf Pipenpoy, maarschalk van Brabant en heer van Blaasveld.

Schelle - Sint Bernaards

De abdij van Sint Bernaards bezit in de Hollestraat een windmolen die nu de banmolen is van Schelle, Niel en Hellegat. Florens Berthout, heer van Mechelen en Schelle, verkoopt de molen aan Gielis Van Ruusbroec.

Vlaanderen - de Kerels

De "Kerels" - boeren uit de Vlaamse kuststreek - komen onder leiding van Zannekin en Jacob Peyt in opstand tegen de graaf van Vlaanderen (tot 1328), dit als gevolg van fiscale mistoestanden. Ook hun anti-Franse gezindheid en haat tegen de edelen zijn redenen voor deze opstand.

Verdrag van Parijs

6 mar: tussen Willem III (van Avesnes) van Holland en Henegouwen, en graaf Lodewijk van Nevers van Vlaanderen wordt in Parijs een verdrag gesloten. Hiermee wordt de strijd beëindigd tussen de Avesnes en de Dampierres, en ook wordt een oplossing overeengekomen over het twistgebied van Zeeland, ten zuidwesten van de Schelde. De Hollandse graven worden ontslagen van hun leenhulde tegenover Holland; dezelfde graaf Willem III van Holland en Henegouwen doet afstand van alle aanspraken op de regering in Rijks-Vlaanderen.

1323

Spanje - Sardinië

Spanje voert strijd om Sardinië en Corsica met Pisa en Genua (tot 1325).

Vaticaan

Paus Johannes XXII (tot 1334) veroordeelt in de "Armoedestrijd van de Franciscanen" de leer van de armoede van Christus en zijn apostelen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Abt Henricus Bannaert (+26 dec 1341) neemt deel aan een processie in Antwerpen, waarbij de abt van de Sint Michielsabdij de mis opdraagt.

  1324

Duitsland - Appellation de Sachsenhausen

Keizer Lodewijk van Beieren zorgt dat paus Johannes XXII zich niet langer kan mengen in de geschillen rond de Duitse troonstrijd, met de "Appellation de Sachsenhausen". Paus Johannes XXII (tot 1334) spreekt daarop de ban uit over Lodewijk van Beieren, wat echter niets uithaalt.

Engeland - Van Ockham

William Van Ockham (°±1285 Ockham, Surrey +1349 München), filosoof en nominalist, moet zich in Avignon verantwoorden omdat hij het bestaan van God een waarschijnlijkheid noemt, i.p.v. een zekerheid. Hij vlucht in 1328 naar Toscane. Onder bescherming van Lodewijk de Beier reist hij naar München, waar hij intrekt in het Franciscaner klooster, waar hij overlijdt en begraven wordt.

Frankrijk - Van Padua

Marsilius van Padua (Marsiglio dei Mainardini) (°±1280 +1343), geneeskundige, schrijft "Defensor Pacis", als hij rector is van de universiteit in Parijs.

Rusland - Dimitri II

Dimitri II (tot 1325).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Kouterveldmolen

Vermelding van de Kouterveldmolen, eigendom van de Vrouwe van Baerle. De molen is gelegen op "den grooten Bornhem Coutere, ter plaatse geheeten de Molenheyde, bij de straete die naer Doregem gaat".

Er wordt melding gemaakt van een windmolen, gelegen op de grote Bornemheide aan de kant van de Zavelberg.

Vlaanderen - de Kerels

Onder leiding van Willem De Deken sluit de stad Brugge aan bij de opstand van de "Kerels" tegen de graaf van Vlaanderen (tot 1328). Graaf Lodewijk van Nevers van Vlaanderen wordt in Kortrijk gevangen genomen. Robrecht van Kassel wordt uitgeroepen tot ruwaard of regent van Vlaanderen. De laatste is een oom van Lodewijk van Nevers.

Vlaanderen - "Interdict"

De Franse koning laat over Vlaanderen het "Interdict" afkondigen.

1325

Midden Amerika - Azteken

De Azteken vestigen zich in de Vallei van Mexico.
Ze stichten er later de hoofdstad Tenochtitlan, langs het meer van Mexico.

Rusland - Iwan I

Iwan I Kalitá (= geldbuidel), wordt gezien als de eerste persoon die de Russische gebieden verenigt. Hij koopt o.a. de gunst van de Tataren.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Henegouwen

De broer van graaf Willem III van Holland en Henegouwen, Jan Van Beaumont leidt een expeditie naar Engeland, op verzoek van de Engelse koningin Isabella. Jan van Beaumont helpt om Edward - de zoon van Isabella - aan de macht te brengen. Edward zal later ook trouwen met een dochter van graaf Willem III van Holland.

Vlaanderen - Van Nevers

Graaf Lodewijk van Nevers van Vlaanderen wordt vrijgelaten uit de gevangenis, en vlucht naar Frankrijk. Hij zoekt daar hulp bij de Franse koning Karel IV, die deze kans maar al te graag grijpt om zijn invloed in Vlaanderen opnieuw te versterken.

1326

Denemarken - Gerhard III

Graaf Gerhard III van Holstein is rijksregent van Denemarken, maar laat nu hertog Waldemar III van Sleeswijk tot koning kiezen. Hierdoor komt een einde aan de strijd voor de troon, die er is tussen de koninklijke familie, de adel en de geestelijkheid.

Italië - Petrarca - Kanonnen

Francesco Petrarca (°1304 Arezzo +18-7-1374 Arquà) keert na de dood van zijn vader terug naar Avignon.

Het Florentijnse leger is het eerste dat in Italië gebruik maakt van kanonnen.

Osmaanse Rijk - Orhan

Orhan (of Orchan of Urchan) (°1281 +±1359) volgt zijn vader Osman op als 2de sultan van het Osmaanse Rijk (tot rond 1359). Hij staat al sedert 1320 aan het hoofd van de strijdkrachten. Hij verovert Bursa, en vestigt er de eerste residentie van de Turkse sultans.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Henegouwen

Jan Van Beaumont helpt in Engeland om Edouard III, de echtgenoot van koningin Isabella, aan de macht te brengen.

Holland - Henegouwen

Keizer Lodewijk van Beieren schenkt Oostergo en Westergo aan Willem III van Holland & Henegouwen. De gebieden zijn in Friesland gelegen.

1327

Engeland - Edward III

Koning Edward III van Engeland (°1312 Windsor Castle +1377 Londen) regeert (tot 1377). Hij is een zoon van koning Edward II, en een bekwaam krijgsman. Eigenlijk werd hij koning op zijn 14de, toen zijn vader als koning werd afgezet, maar zijn moeder (Isabella van Frankrijk) neemt tot 1330 het regentschap waar. Hij begint tijdens zijn regeerperiode (in 1339) de 100-Jarige oorlog, met de bedoeling de Franse troon te veroveren op Filips VI van Valois.

In Engeland komen er vrederechters uit de lage adel ("gentry"). Ze hebben politie- en rechtsbevoegdheid. Onder de regeerperiode van Edward III, ontstaat een scheiding van de House of Lords (hoogste gerechtshof) en de House of Commons (lagerhuis).

Rusland - Alexander II

Alexander II (tot 1328).

Spanje - Erfopvolging

De erfopvolging wordt uitgesproken in het voordeel van Ferdinand van Castilië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld - Pipenpoy

Rudolf Pipenpoy wordt als heer van Blaasveld vermeld. Hij is schepene en aman van Brussel en drossaard van Brabant. Hij sticht de eerste parochiekerk. Hij is een zoon van Willem Pipenpoy, baljuw van Gaasbeek.

Vlaanderen - Frankrijk - Slag bij Kassel

De nieuwe Franse koning Philips VI van Valois verslaat de Vlaamse boeren in de slag bij Kassel, als hij ter hulp geroepen wordt door graaf Lodewijk van Nevers van Vlaanderen.

Robrecht Van Kassel en Willem van Holland en Henegouwen hebben zich aan de kant van het Franse leger geschaard. De goederen van alle opstandige boeren worden verbeurd verklaard, maar Frankrijk lijft Vlaanderen niet in.

1328

Duitsland - Lodewijk IV

Lodewijk IV van Beieren trekt naar Italië, en wordt tot keizer gekroond.

Frankrijk - Philips VI

Koning Philips VI van Valois van Frankrijk (°1293 +130 Dreux) regeert (tot 1350). Dit leidt tot het huis van Valois.

Osmaanse Rijk - Andronicos III

Andronicos III komt aan de macht (tot 1341). Er ontstaan opstanden in Klein-Azië en de Balkan. Uiteindelijk zal heel Klein-Azië door de Turken worden bezet. De eigenlijke politieke leider van het land is Johannes Kantakoezenos. Hij werpt zich op als tegenkeizer. Meer en meer raken Serven, Bulgaren en Seldjoeken betrokken in de volksrellen.

Rusland - Iwan I

Iwan I Kalitá wordt grootvorst (tot 1341) na een militaire overwinning op Twer. De bestuurszetel wordt van Wladimir naar Moskou verhuisd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Brabant

Hertog Jan III van Brabant verovert het kasteel van roofridder Reinoud van Valkenburg. Dit wekt wantrouwen op bij bisschop Adolf Van der Mark van Luik en graaf Jan de Blinde van Luxemburg.
Koning Filips VI van Frankrijk, moedigt hun vijandschap tegen Brabant aan, en vormt een bondgenootschap met de heren van Gulik, Namen, Luxemburg en Valkenburg, de bisschop van Keulen en de bisschop van Luik.

1329

Schotland - Bruce - Verdrag van Edinburgh

Robert Bruce (°1274 Turnberry +1329 Cardross) wint uiteindelijk in de strijd tegen Engeland, de vrijheid voor het Schotse volk terug. Engeland erkent de onafhankelijkheid van de Schotten. De vrede zal worden gevierd door het huwelijk van Robert's zoon David met Joan, de zuster van Edward III. Robert Bruce overlijdt ten gevolge van lepra.

De vrede wordt vastgelegd in het Verdrag van Edinburgh.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Het groot aantal abdijbewoners noodzaakt abt Henricus Bannaert een nieuwe kerk te bouwen. Hertog Jan III van Brabant legt de eerste steen.
De bouwwerken zullen 114 jaar duren.

Ruisbroek

25 jun: pastoor Wilhelm van Wollemont overlijdt. Kanunnik Jan Van Florence (de plaatsvervanger van de bisschop van Kamerijk) laat weten dat de plaats vacant is.

De bisschop van Kamerijk geeft het patronaat van de kerk van Ruisbroek aan de abdij van Grimbergen. Uiteindelijk stellen ze Walter van Rosebeke als opvolgend pastoor aan.

 

1330

Azië - pest

Rond deze tijd breekt op de steppen van oost-Azië de pest uit en verspreidt zich langs de gebieden van de zijderoute. Ook soldaten van het Mongoolse leger in de haven Kaffa (Krim) worden besmet, waardoor de ziekte via schepen zich naar andere streken zal uitbreiden.

Bulgarije - Slag bij Küstendil

De kleine Bulgaarse deelstaatjes gaan helemaal op in het Servische rijk.

Engeland - Langland - Wycliffe

William Langland (°±1330 +1400), Engels dichter en psalmzanger. Van hem "The Vision concerning Piers the Plowman".

John Wycliffe (°±1330 +1384), Engels theoloog. Eigenlijk is hij de eerste kerkelijk hervormer voor de reformatie. Hij schrijft o.a. "De civili dominio" en "De oficio regis".

Indië - Ibn-Tughluq

Rond deze tijd kent het sultanaat van Delhi zijn grootste bloeiperiode, onder Mohammed Ibn-Tughluq (tot 1413).

Italië - Giotto

Giotto (di Bondone) (°±1270 +1337), treedt in dienst van Robert van Napels.

Osmaanse Rijk

Orhan (of Orchan) (°1281 +±1359) verovert Nicea.

Laatste wijziging 27-05-2007 - Nieuwe iconen
28-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl