-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1301 1311  1321 1331 1341 1351 1361 1371 1381 1391

 

1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Johannes Van Malre is baccalaureus theologie als hij abt gekozen wordt van de abdij Sint Bernaards in Hemiksem. Hertog Jan II van Brabant en graaf Willem III van Holland verlenen vrijstelling van belasting voor het gebied.

Oppuurs - Watermolen

De watermolen nabij de Calsterhoeve draait op de stroming van de Vliet (tot 1669). De molen is afhankelijk van het Hof Van der Calsteren, en wordt later eigendom van de abdij van Cornelimunster.

Puurs - Sint Bernaards

Philips van Vianden, heer van Rumst, verkoopt de Koutermolen of Sauvegardemolen aan de abdij van Sint Bernaards.

Brugge - Bloedprocessie

De eerste Bloedprocessie in Brugge op de eerste maandag na 3 mei (oorspronkelijk), waarin de relikwie van het Heilig Bloed wordt rondgedragen. Nu is de processie op Hemelvaartsdag.

Mechelen - Lakenhalle - Sint Rombouts

Bouwen van de nieuwe Lakenhalle op de Grote Markt in Mechelen (tot 1326).

De Sint Romboutskerk in Mechelen wordt ingewijd, ondanks de nog aan de gang zijnde bouwwerken.

1311

Italië - Dante Alighieri

Dante Alighieri (°1265 Firenze +1321 Ravenna) schrijft o.a. "Divina commedia" (tot 1321).

Concilie van Vienne

(tot 1320)

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Lippelo - Londerzeel - Van Marselaer

Henric van Marselaer doet verhef van een kasteel, een hoeve en een watermolen. Vermoedelijk wordt dit jaar door het geslacht Marselaere de Quadenmolen gebouwd in Malderen.

Verdrag van Pontoise

11 jul: Filips IV de Schone van Frankrijk en graaf Robrecht van Bethune van Vlaanderen verdelen de heerschappij. De Franse koning lijft de kasselrijen Rijsel, Douai en Béthune in, en Robrecht van Bethune wordt van zijn rente ontslagen.

Brabant - Charter van Kortenberg -Jan III

27 sep: hertog Jan II van Brabant vaardigt het charter van Kortenberg uit. Dit charter stelt dat een Raad wordt samengesteld uit 4 ridders en 10 (later 12) vertegenwoordigers van de steden. Hiermee sticht hij de grondslag van de Brabantse vrijheden.

Hertog Jan III van Brabant aan de macht (tot 1355).

Volksopstand van Mal-Saint Martin

3-4 aug: ambachtsgilden verbranden een groot aantal patriciërs in de kerk van Saint Martin. Een gevolg daarvan is de overmacht van de ambachtsgilden in het stadsbestuur.

1312

Concilie van Vienne

Op het Concilie van Vienne heft paus Clemens V de orde van de Tempeliers op. Hun bezittingen komen toe aan de koning van Frankrijk!

Spanje

Alfons XI (°1311 +1350 Gibraltar) wordt koning van Castilië en León (tot 1350).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Berthout

Florent Berthout verkoopt het leengoed Humbeek aan Daniel van Boechout.

  1313

Italië - Boccaccio

Giovanni Boccaccio (°1313 Certaldo, Florence +1375 Certaldo), Italiaans schrijver van o.a. "Decamerone", "La Caccia di Diana" en "Mulieribus. Met zijn werk zorgde hij voor een heropleving van de Griekse literatuur. Geboren als bastaardzoon, bracht hij het merendeel van zijn tijd door in Napels.

Mongolenrijk - Gouden Horde

Khan Oezbeg van de Gouden Horde in Rusland, bekeert zich tot de Islam.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem

Robrecht de Cassel, de tweede zoon van Robrecht van Bethune, wordt heer van Bornem (tot 1331). Hij huwt met Jeanne de Bretagne. Hij keert zicht tegen de plannen van Gijsbrecht van Leeuwerghem om Barelsteyn onafhankelijke heerlijkheid te laten verheffen. In de priorij van Bornem houdt hij een rechtszitting, en veroordeelt Gijsbrecht.

Gent - Belforttoren

Waarschijnlijk wordt dit jaar begonnen met het bouwen van de Belforttoren van Gent.

Vlaamse & Waalse Charter

Het Vlaamse en het Waalse Charter worden uitgevaardigd in Brabant, op het ogenblik dat Jan III van Brabant mondig wordt verklaard. Hierdoor worden waarborgen gegeven voor een ordelijk bestuur. Het is zeker een stap in de goede richting, op weg naar de Brabantse standenstaat.

1314

Duitsland - Habsburgers

Koning Lodewijk IV van Beieren regeert (tot 1347). Hij bestrijdt de Habsburgers met de hulp van de Zwitsers. Hij wordt gesteund door Willem III in zijn strijd tegen de paus. Ook de meeste keurvorsten steunen zijn koningschap. De beslissing tot zijn koningschap maakt een einde aan de concurrentiestrijd dienaangaande tussen het huis van Habsburg en het huis van Wittelsbach.

Frankrijk - Lodewijk X

Lodewijk X de Twistzoeker / de Woelzieke (°1289 Parijs +1316 Vincennes) regeert (tot 1316). Hij is een zoon van Filips IV de Twistzoeker.

Schotland - Slag van Bannockburn

Robert II legt de basis voor de dynastie van de Stuarts (die tot 1714 aan de macht zullen blijven).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Johannes Van Malre wordt door de monniken van Villers tot abt gekozen. Henricus Bannaert volgt hem op als abt, als Johannes vertrekt op een reis naar Rome. Het eerste jaar van zijn ambt kreeg hij te maken met zware beproevingen als hongersnood en pest.

  1315

Slag bij Morgarten

Het ridderleger van Leopold I van Oostenrijk wordt door de Zwitserse boeren verslagen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vrede van Fexhe

18 jun: rustpunt in de sociale twisten tussen prins-bisschop Adolf II van der Mark en de Luikse steden. Dit is een aanzet tot de Luikse Statenvergaderingen, waarbij de oude privileges worden hersteld en de macht van de drie standen wordt versterkt.

1316

Frankrijk - Jan I - Philips V

Koning Jan I (°1316 +1316) van Frankrijk regeert.  Hij is een zoon van Lodewijk X de Twistzoeker en leeft slechts enkele dagen.

Philips V de Lange (°1294 +1322 Longchamps) neemt het bewind over (tot 1322). Hij is een zoon van Lodewijk X de Twistzoeker.

Paus Johannes XXII

Paus Johannes XXII (tot 1334) wordt paus benoemd in Lyon. Hij wordt geboren als Jacques Duèze (°1249 Cahors +1334 Avignon) en studeert rechten in Montpellier en Parijs. In 1300 wordt hij bisschop van Fréjus en in 1310 van Avignon. Twee jaar later, in 1312, wordt hij kardinaal-bisschop van Porto. De pauselijke zetel is in Avignon.

Litauen

In Litauen bouwt Gedimin steden en burchten (tot 1341). Het rijk wordt uitgebreid naar het zuidoostelijke Witrusland en naar de Oekraïense vorstendommen toe.

Verbod op kerkzangen

De Kerk verbiedt de gezangen die volgen op het epistel in de Latijnse missen, die waarschijnlijk geschreven werden door Notker Balbulus (leefde rond 900), met de naam "Media Vita". Dit gebeurt omdat de Kerk aan deze liederen magische krachten toekent. Luther vertaalt later "Media Vita".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Johannes Van Malre sterft op een terugreis uit Rome in Clervaux (28 mar 1317), waar hij ook wordt begraven. Heel waarschijnlijk wordt hij (voor korte tijd) als abt  opgevolgd door Johannes Van Steenbergen.

Puurs - Ruisbroek

Herverdeling van het familiebezit na het overlijden van Henrick III van Oyenbrugge. Zijn oudste zoon Boudewijn erft de heerlijkheid Coolhem, en zijn tweede zoon erft Oyenbrugge.

Aanduiding van "Scag(h)e" als zijnde in Puderse. Het gaat om het gebied dat later met Ruisbroek-Sauvegarde wordt aangeduid.

Holland - Utrecht

Bisschop Gwijde van Avesnes van Utrecht overlijdt, waardoor de Amsterdamse en Woerdense goederen definitief toekomen aan graaf Willem III van Holland.

1317  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Gelre - Willem III

Willem III van Holland doet uitspraak over de geschillen tussen Reinoud I van Gelre en diens zoon Reinoud II. De laatste wordt regent, in de plaats van zijn krankzinnige vader. Reinoud I wordt opgesloten in het kasteel Montfoort.

Willem III benoemt in Gelre de grafelijke ambtenaren, samen met de edelen, ministerialen en vertegenwoordigers van de steden.Grote schade aan de dijken door een stormvloed in Zeeland.

1318

Schotland - Slag van Berwick

Robert Bruce (°1274 Turnberry +1329 Cardross) leidt de Schotten naar de overwinning.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Gelre - Reinoud II

Reinoud II van Gelre wordt regent in de plaats van zijn krankzinnig geworden vader.

1319

Rusland - Joeri

Joeri (tot 1324).

Zweden - Eriksson

Magnus Eriksson komt aan de macht in Zweden (tot 1363). Hij wordt de eerste uniekoning van Noorwegen en Zweden. Later verliest hij Skåne, Åland en Gotland aan Denemarken.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Dendermonde

Willem van Vlaanderen, heer van Dendermonde, overlijdt. Hij is getrouwd met Maria van Vianden (een dochter van Filips II van Vianden en Sofie van Schoorisse). Zij hertrouwt met Enguerrand van Coucy (+1344), de burggraaf van Meaux en heer van Condé.

Rumst

Philips van Vianden sterft. Hij is gehuwd met Sophia van Schoorisse. Uit dit huwelijk blijven twee kinderen: Filips en een dochter.

Weert - Oude Schelde

Robrecht van Kassel laat rond deze tijd de Oude Schelde volledig afsluiten. In deze periode hoort Weert toe aan Wouter en Egied van Coudenborch (afkomstig uit Temse).

Vlaanderen - Frankrijk

21 jul: graaf Robrecht van Bethune van Vlaanderen doet in Parijs manschap aan koning Filips V van Frankrijk. Hiermee symboliseert hij zijn onderwerping aan de Franse koning.

Lodewijk van Nevers, kleinzoon van Robrecht van Bethune, trouwt met Margaretha van Bourgondië, dochter van de Franse koning. Zij is erfelijk bezitster van Artois, Franche-Comté en Salins; bij haar overlijden in 1361 komen deze goederen toe aan Lodewijk van Nevers.

1320

Engeland - Wales

Dafydd ap Guilym (°±1320 +1380), erkend als grootst middeleeuws dichter uit Wales, en afkomstig uit het adellijk geslacht Uchelwyr.

Frankrijk - du Guesclin

Bertrand du Guesclin (°±1320 +1379), Frans veldheer. Hij helpt Karel V een groot deel van de gebieden te heroveren, die door de Engelsen bezet zijn.

Indië

In Delhi in het noorden van India komt de islamitische Tughluq Dynastie aan de macht (tot 1413).

Italië - Villani - de Ubaldis

Giovanni Villani (°±1280 +1348) helpt Florence door de hongersnood te geraken. Hij stamt af van een koopmansfamilie en voelt zich thuis in bestuurszaken. Zelf sterft hij in 1348 ten gevolge van de zwarte dood.

Baldus de Ubaldis (of Baldo degli Ubaldi da Perugia) (°±1320 Perugia +1400), kanunnik en rechtsgeleerde. Hij studeerde in Perugia, en doceerde zelf in Bologna, Perugia en Pavia. Hij schrijft "Usus Feudorum", een serie van commentaren op het feodaal recht.

Polen - Wladislaw Lokietek

Wladislaw Lokietek wordt in Krakau tot koning van Polen gekroond. Hij herstelt de eenheid van het rijk.De Silezische hertogdommen gaan echter over naar Bohemen.

Uitvinding van buskruit

Uitvinding van het buskruit (M. Schwartz). Buskruit wordt vanaf nu in bijna alle oorlogen gebruikt.

Laatste wijziging 27-05-2007 - Nieuwe iconen
28-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl