-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 601  621  641  661  681

 

661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    661

Arabische Rijk - Muawija O

Kalief Ali ibn Abu-Talib wordt vermoord.

De Umaijaden komen aan de macht (tot 750).

Muawija I wordt de eerste kalief (tot 680) van het Arabisch-Islamitische rijk. Hij gaat in overleg met de zoons van Ali, en kiest Damascus als residentie. Onder zijn regering verovert hij het oostelijk gelegen Kabul, Bochara en Samarkand.

Ook verplaatst hij de hoofdstad van zijn rijk van Medina naar Damascus in SyriŽ.

BrittanniŽ

Rond deze tijd bestaan in BrittanniŽ drie kerken:

- de Oudbritse kerk in Wales

- de Iers-Schotse kerk in Ierland en Schotland

- de Angelsaksische kerk (nauw verwant aan de Roomse)

Longobarden - Grimwald I

Koning Grimwald I van de Longobarden (tot 671). Tijdens zijn bestuur viert hij overwinningen op de Franken, de Byzantijnen, de Avaren en de Slaven.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Childerik II

Childerik II wordt tot koning van de Franken uitgeroepen, na de verdwijning van Childebert III (de zoon van Grimoald). Zelf is hij een zoon van Chlodovech II, en het is zijn moeder Bathildis die bij de Austrasische machtshebbers "lobbiet".

662  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    663  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    664

Synode van Whitby

Hiermee krijgt de paus het recht om aartsbisdommen te stichten in Engeland, en er de bisschoppen te benoemen. De liturgische gebruiken van de kerk worden aanvaard, ten nadele van oude Keltische christelijke tradities.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    665  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    666  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    667  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    668

Chinese Rijk - Korea

Het Koreaanse koninkrijk Shilla trekt samen met de Chinese T'ang Dynastie ten strijd tegen het noord-Koreaanse koninkrijk van Korguryo. Het laatste wordt verslagen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    669

BrittanniŽ - Canterbury - Theodorus van Tarsus

Theodorus van Tarsus wordt aartsbisschop van Canterbury (tot 690). Hij is degene die de Angelsaksische kerk organiseert, en sticht de aartsbisdommen York en Canterbury.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    670  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    671

Longobarden - Grimwald I

Koning Grimwald I van de Longobarden sterft. Er ontstaat een strijd voor de troonopvolging.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    672

Libanon - Callinicus

Callinicus van Heliopolos (of Bašlbek in Libanon) ontwikkelt rond deze periode het "Griekse Vuur". Dit is een sterk brandbaar mengsel dat als wapen erg geducht is.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Childerik II

Childerik II wordt nu koning van het hele Merovingische Rijk, als gevolg van een opstand van de NeustriŽrs tegen hofmeier EbroÔn. Hij wordt later vermoord.

673

Byzantium - Arabieren

Keizer Constantijn IV van Byzantium verdedigt de stad Constantinopel tegen aanvallen van de Arabische vloot. Hierbij maken ze gebruik van Grieks vuur (zie hierboven).

BrittanniŽ - Belda Venerabilis

Beda Venerabilis (į673 +735), zal later de "Historia ecclesiastica gentis Anglorum" schrijven. Hij is de grote geschiedschrijver van de Angelsaksen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    674  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Childerik II

Childerik II en zijn vrouw worden slachtoffer van een samenzwering van de NeustriŽrs. Bisschop Audoenus van Rouen, laat beide lichamen in de abdij van Saint-Germain-des-Prťs begraven.

Maastricht - Lambertus

Rond deze tijd wordt Lambertus bisschop van Maastricht. Hij wordt rond 700 in Luik vermoord.

675  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Chlodovech III

Chlodovech III wordt op de troon gezet door EbroÔn en andere Austrasische leiders. Hij is misschien een zoon van Chlotarius III). Zijn beleid ken echter niet veel succes, en hij krijgt geen steun. Dit is de kans voor Theodorik III (een broer van Childerik II) om naar de macht te grijpen.

676  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    677  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Gent - Amandus

Amandus, stichter van de Sint Baafs abdij, overlijdt.

678  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Pepijn II de Middelste van Herstal

Koning Dagobert II overlijdt. Pepijn II de Middelste van Herstal (+714 Jupille a.d. Maas) wordt de hofmeier van AustrasiŽ en regeert tot 714. Hij wordt hiermee de machtigste persoon in het oostelijke rijk. Hij is een zoon van Angesigel en Begga, en een kleinzoon van Arnulf en Pepijn I.

679

Byzantium - Nomaden

Turks-Mongoolse nomadische Bulgaren steken de Donau over. Ze veroveren Byzantijns gebieden, ten zuiden van de rivier.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    680

Arabische Rijk - Jazid I

Kalief Jazid I (tot 683). Hij verslaagt Hoessein (zoon van Ali) en zijn aanhangers bij de stad Kerbela op 10 oktober - deze dag wordt herinnerd als de Pasidag der SjiÔeten, en Kerbela wordt voor hen een bedevaartsoord.

BrittanniŽ - Book of Durrow

Rond deze tijd wordt het "Book of Durrow" geschreven.

Byzantium - Concilie

6de Oecumenisch Concilie van Constantinopel (tot 681): hier wordt het groeiend onbegrip tussen Rome en Constantinopel bevestigd. De Roomse paus keert zich tegen monotheÔsme van keizer Heraklios I en paus Honorius (625 tot 638) (Christus heeft twee naturen maar slechts ťťn wil).

Laatste wijziging 24-05-2007 - Nieuwe iconen
13-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl