-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 601  621  641  661  681

 

641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Doornik - Eligius

Eligius (of Elooi) wordt bisschop van Doornik - Noyon gewijd. De zetel van het bisdom werd naar het meer zuidelijk gelegen Doornik verplaatst, vanwege het geringer succes van de bekeringen in de noordelijke Nederlanden.

641

Byzantium - Constantius II

Constantius II Pogonatus krijgt het leiderschap over het Oostromeinse of Byzantijnse rijk (tot 668).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    642

Slag van Nihawend

Kalief Omar voltooit de verovering van PerziŽ met de slag van Nihawend, waar de Perzische Sassaniden verslagen worden.

17 sep: Egypte wordt veroverd door de Islam onder leiding van Amr Bin al-As, de veldheer van kalief Omar. AlexandriŽ wordt ontruimd door de Byzantijnen. Achtereenvolgens wordt het onderworpen aan de kaliefen van Mekka, Damascus en Bagdad (tot 969). Hierbij wordt de bibliotheek van AlexandriŽ verwoest.

BritanniŽ - Northumbria - Oswy

Oswy wordt koning van Northumbria (tot 670).
Het rijk van Northumbria groeit uit tot het machtigste van Noord en Midden Engeland.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    643

Longobarden - Edictus Rothari

Koning Rothari (tot 652) legt in het "Edictus Rothari" het Longobardische Volksrecht vast.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    644

Arabische Rijk - ibn Affan

3 nov: kalief Omar I inb al-Chattah wordt in Medina vermoord.

Oethman ibn Affan (een Umaijaad) wordt tot kalief gekozen (tot 656). Hij zet de uitbreidingspolitiek verder, en dringt door naar Barka (tot 645). Onder kalief ibn-Affan worden de 3 geloofsfundamenten op schrift gesteld:

- de Koran (= woord van God)

- de Sunna (= overlevering over gewoonten en uitspraken van de profeet)

- de Idsjma (= eendracht onder de gelovigen)

Synode van Whitby

Een conflict tussen de Keltische en de Romeinse kerk wordt opgelost, ten voordele van de Romeinse kerk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    645

Japanse Keizerrijk

In Japan wordt een ambtenarenstaat ingericht door de Taika-hervorming: keizerlijke ambtenaren (met een erfelijk landbezit) komen in de plaats van de oude geslachten het bewind uitmaken. Ze ondersteunen het absolute keizerschap. Dit stelsel blijft zich tot in 1192 manifesteren.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    646  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Maastricht - Amandus

Amandus wordt bisschop van Maastricht (tot 650).

647

IndiŽ - Radjspoet

Vanaf deze periode valt het Kanyakubia rijk uiteen in kleine staten, die worden geleid door afstammelingen van Radsjpoet.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    648  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Sint Omaars

Bisschop Omaar van Terwaan sticht de abdij van Sithiu. De naam wordt later veranderd in abdij van Sint Bertijns. Later onstaat rond de abdij de stad Sint Omaars (10de eeuw).

649

Visigoten - Rekiswinth

De Visigoot Rekiswinth slaagt erin om een wetboek samen te stellen dat zowel voor de Goten als voor de Romeinen volstaat: "Lex Visigothorum". Het boek wordt afgewerkt in 654.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Stavelot - Sint Vaast - Nijvel

Ontstaan van het klooster van Stavelot - Malmťdy.

Stichting van de abdij Sint Vaast in de buurt van Atrecht.

Itta, de weduwe van Pepijn I, sticht de abdij van Nijvel. De eerste abdis is haar dochter Geertrui.

Gislenus, een Griek, komt rond deze tijd naar onze gewesten. Hij sticht een klooster in Henegouwen, dat later Saint Ghislain wordt genoemd.

650

Noormannen - ScandinaviŽ

De Noormannen beheersen samen met de Gotlanders het hele Oostzeegebied, inclusief Finland, Koerland en Oost Pruisen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    651  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    652  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    653

Islam - Mohammed - Koran

De openbaringen aan Mohammed, worden door de volgelingen verzameld en in zijn definitieve vorm vastgelegd in de Koran. Dit werk wordt het heilig boek van de Islam.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    654  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    655  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Chlotarius III

Chlotarius III (+670), de oudste zoon van Chlodovech II, wordt koning van het Frankische Rijk (tot 660).

656

Arabische Rijk

Kalief Oethman ibn-Affan bevooroordeelt de Umaijaden, en wordt om die reden vermoord. Dit betekent het einde van de eenheid die tot nu toe heerste binnen de islam, zowel op politiek als op religieus gebied.

Kalief Ali ibn Abu-Talib - neef en schoonzoon van de profeet - bestrijdt Aisja, de weduwe van Mohammed, in de 1ste burgeroorlog. Uiteindelijk zegeviert hij in de kamelenslag bji Basra. Hij verplaatst de residentie naar Kufa, waardoor Medina politiek niets meer te betekenen heeft. Hij regeert tot 661.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    657

Arabische Rijk - Muawija

De stadhouder van SyriŽ, Muawija, will de dood van zijn neef Osman wreken, en gaat in strijd met de slag van Siffin. Deze blijft echter onbeslist.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    658

Arabische Rijk - Muawija

Gevolg van de strijd tussen Muawija en kalief Ali is dat een deel van de aanhangers van Ali hem verlaten.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    659

Chinese Rijk

Onder keizer Kautsung, verovert de Chinese T'ang Dynastie de rijkjes Fergana en Sogdiana (Oezbekistan). Hierdoor verwerft China de macht over centraal-AziŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Eligius - Childerik

Eligius overlijdt. Hij is de eerste goudsmid, en werd bisschop van Noyon en Doornik. Hij predikte in Vlaanderen en Antwerpen.

Koning Childerik (tot 675), koning van AustrasiŽ.

660  

Laatste wijziging 24-05-2007 - Nieuwe iconen
13-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl