-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 601  621  641  661  681

 

621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    621  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    622

Islam - Mohammed

16 jul: na het prediken van het Islamitische geloof, moet Mohammed Mekka verlaten: de Hijra (= wegtrekken, uitwijken). Deze dag is het begin van de Islamitische tijdrekening. Mohammed begeeft zich naar Yathrib of Medina, de stad van de profeet.

Spanje - Isidorus van Sevilla

Isidorus van Sevilla (įĪ560 Cartagena? +4 apr 636 Sevilla), Spaans geleerde en aartsbisschop, schrijft "Etymologiae" of "Origines". Het is een encyclopedie die bestaat uit 20 delen, en handelt over zowel theologische als profane kennis van zijn tijd. Het werk werk uitgegeven door een andere bisschop, nl. Braulio van Zaragoza.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Dagobert I

Koning Chlotarius II wordt door de edellieden verplicht om zijn zoon Dagobert aan de macht te brengen, als koning van AustrasiŽ.

Koning Dagobert I (į608 +639) regeert (tot 639) over AustrasiŽ en NeustriŽ. Hij zal eenheid brengen in zijn rijk, en ervoor zorgen dat zijn gezag aanvaard wordt. Bisschop Arnulf van Metz wordt zijn regent, en Pepijn I wordt zijn hofmeier. Hij had van zijn vader het gebied van AustrasiŽ opgeŽist ter gelegheid van zijn huwelijk met Gomatruda in Clichy.

623  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    624  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    625

BrittanniŽ - Angelsaksen

In het graf van koning Redwald in Sutton Hoo, wordt een schat aan kunstvoorwerpen bewaard uit de heidense cultuur van de Angelsaksen.

Paus Honorius

Paus Honorius (tot 638). Hij keurt het monotheÔsme goed: Christus heeft twee naturen, maar slechts ťťn enkele wil.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franksiche Rijk - Gertrudis van Nijvel

Gertrudis van Nijvel (į626 +659 Nijvel), dochter van Pepijn van Landen. Ze is een zuster van Begga van Nijvel. Ze wordt later de patrones van de reizigers.

626  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Gaugericus

Rond deze tijd wordt Gaugericus bisschop van Atrecht en Kamerijk.

627

Chinese Rijk - Tai-Tsung

Tai-Tsung komt aan de macht (tot 649). Onder hem beleeft de Tang dynastie haar hoogtepunt. Om de grensbeveiliging te verbeteren, worden zelfstandige militaire districten opgericht. Die slagen erin om de Turken te verdrijven of de stammen uit te roeien. Het leger doet zelfs een aanval op Korea. Door 88 Aziatische volken, wordt de Chinese souvereniteit erkend.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    628

Sassaniden - Byzantium

Na verlies in de strijd in Ninive, sluit koning KhosroŽ II (Chosru II) vrede met de Oostromeinse / Byzantijnse keizer Heraklios. De Heilige Kruisrelikwie wordt teruggegeven.

Arabieren - Byzantium

De Arabieren belegeren herhaaldelijk de Byzantijnse gebieden in Klein AziŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Dagobert I

Bij de dood van zijn vader Chlotarius II, eist Dagobert I (į608 +639) het hele gebied op en wordt koning der Franken (tot 639). Hij herenigt het hele Frankische rijk: "Regnum Francorum".

BourgondiŽ komt in zijn macht, en hij wordt ook als koning erkend in NeustriŽ. In zijn bestuur wordt hij bijgestaan door de raadgevers Desiderius, Dado en Eligius.

Hij dringt zijn jongere broer Charibert terug ten zuiden van AquitaniŽ.

Frankische Rijk - Utrecht

In de buurt van Utrecht wordt een kerk gebouwd in de buurt van een oud Romeins fort, met goedkeuring van koning Dagobert I. Blijkbaar zonder veel succes, want de Friezen geven er de voorkeur aan om heiden te blijven.

629  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Gent - Sint Baafs

Rond deze tijd wordt de Sint Baafsabdij in Gent gesticht door de later heilig verklaarde Amandus. Hij is een AquitaniŽr die in Rome tot missiebisschop is gewijd. Zijn bekeringsopdracht heeft succes in BelgiŽ.

630

Islam - Mohammed

1 nov: Mohammed keert terug naar Mekka, en zuivert de stad en het Arabische heiligdom Kaaba van de afgodendiensten. Mekka wordt door de Islam veroverd, en de Islam wordt de nieuwe godsdienst van de Arabieren.

Byzantium - Constans

Keizer Flavius Heraclius Constans (į630 +688 Syracuse). Hij regeert van 641 tot 668.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    631  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    632

Islam - Mohammed

8 jun: Mohammed sterft in Medina.

Arabieren - Aboe Bekr

Aboe Bekr wordt eerste Arabische kalief (tot 634). Hij is de schoonvader van Mohammed, en onderwerpt de afvallige Arabische stammen. Hij zoekt gebiedsuitbreiding in de richting van SyriŽ en PerziŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    633  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - AustrasiŽ

Koning Dagobert I (į608 +639) moet zijn 3-jarige zoon Sigebert III als koning van AustrasiŽ erkennen, na een opstand in AustrasiŽ.

634

Arabieren - Aboe Bekr

Aboe Bekr wordt opgevolgd door Omar I ibn al-Chattah, ook de beheerser der gelovigen genoemd (tot 644). Hij vormt de nationale Arabische staat om tot een theocratisch wereldrijk en versterkt de militaire macht aanzienlijk. Naast hoofd van het leger is hij de stadhouder (in het kalifaat), religieus leider en burgerlijk rechter.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    635

Chinese Rijk

In China komen de eerste nestoriaanse missionarissen aan.

Franken - BrittanniŽ - Oswald

Koning Oswald verzoekt Aidan van Lindisfarne (+651 Lindisfarne) naar Northumbria gestuurd om de streek te bekeren. Voordien stichtte Aidan het klooster van Lindisfarne, en was er zelf abt van. Het klooster werd in die tijd als centrum van de godsdienst beschouwd. De Bretons aanvaarden de opperheerschappij van de Franken.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    636

Arabieren - Sassaniden (huidige SyriŽ)

Kalief Omar verovert SyriŽ na de slag bij de Jarmoek-rivier - Damascus wordt ingenomen - en PerziŽ door de inname van Ktesiphon.

Longobarden

Koning Rothari van de Longobarden (tot 652).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    637

Arabieren - Sassaniden

De Arabieren maken een einde aan het rijk van de Sassanieden, als ze MesopotamiŽ bezetten na hun overwinning bji al-Qadisiya.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Aegyna

Een opstand van hertog Aegyna in Gascogne wordt door koning Dagobert I (į608 +639) onderdrukt.

638

Arabieren - Jeruzalem - Omar I

Kalief Omar I verovert Palestina - Jeruzalem wordt ingenomen na een beleg van 4 maanden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Grimoald I - Chlodovech II - Ida

Koning Dagobert I (į608 +639) van de Merovingers overlijdt. Dit is het begin van de val en verbrokkeling van het Merovingische rijk, dat opnieuw zal uiteenvallen.

Grimoald I, de zoon van Pepijn I, wordt hofmeier van AustrasiŽ, hoofd van de eigenlijke vorstelijke hofhouding.

Chlodovech II (į635 +657) volgt zijn vader op als koning. Vanwege zijn minderjarigheid, wordt het regentschap over de staat gevoerd door zijn moeder Nanthild.

Ida, de weduwe van Pepijn I, sticht de abdij van Nijvel. Gertrudis, een dochter van Pepijn en Ida, wordt hier abdis.

639

Byzantium - Egypte

Egypte komt bij het Byzantijnse Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Pepijn I

Pepijn I de Oudere van Landen overlijdt.

640

Chinese Rijk

Door handel te drijven met ArabiŽ kent de Chinese economie een enorme bloeiperiode. Het rijk van de T'ang dynastie breidt uit naar Centraal AziŽ.

Arabieren - Egypte

AlexandriŽ wordt door de Arabieren veroverd en ingenomen.

Laatste wijziging 24-05-2007 - Nieuwe iconen
13-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl