-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 201  221  241  261  281

 

221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    221

Chinese Rijk

Generaal Liu Bei (░161 +223) roept zichzelf uit tot keizer. Dit betekent het begin van het Shu Han rijk.

Romeinse Rijk

26 jun: keizer Heliogabalus (░▒203 +Rome 11 maart 222 vermoord) adopteert Severus Alexander (░208 +235 vermoord). Hij kiest hem ineens als opvolger.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    222

Chinese Rijk - 6 dynastieŰn

In het zuiden van China regeren de 6 dynastieŰn (tot 589).

Stichting van het koninkrijk Wu (tot 280). Het rijk ligt zuidelijk van de Blauwe rivier en de hoofdstad is Jianye (nu: Nanking).

Slag bij Yling: Sun Quan (░182 +252) verslaat de legers van Liu Bei (░161 +223).

Christendom

Paus Urbanus I (░Rome +Rome 23 mei 230) volgt paus Callixtus I op, na diens overlijden.

Romeinse Rijk - Severus Alexander

11 mar: keizer Heliogabalus (░Emesa 204 +Rome 11 maart 222 vermoord) wordt samen met zijn moeder Julia Soaemias vermoord, tijdens een opstand van de Pretoriaanse wacht.

Severus Alexander (░208 +235 vermoord), de neef van Heliogabalus, komt op de keizerstroon (tot 235). Zijn moeder Julia Mamaea heeft grote invloed op hem, en is eigenlijk de regentes van Rome.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    223

Chinese Rijk

Krijgsheer Cao Ren (░168 +223) overlijdt.

Keizer Liu Bei (░161 +223) van Shu Han overlijdt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    224

Parthen (Perzische Rijk) - Sassaniden

Ardashir I werpt het Parthische regime omver in PerziŰ. Hij verlaat de legers van koning Artabanus IV. Hij sticht de dynastie van de Sassaniden, met Ctesiphon aan de Tigris als hoofdstad (tot 241).

Romeinse Rijk

Julia Mamaea (+235 vermoord) - de moeder van de overleden keizer - regeert (tot 235). Een vrouw aan de macht wordt niet geappreciŰerd door het Romeinse volk, en er breken onlusten uit.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    225

Romeinse Rijk

Keizer Severus Alexander (░208 +235 vermoord) huwt met Gneaea Seia Herennia Sallustia Barbia  Orbiana. Ze wordt Augusta (verhevene) en wordt dus keizerin.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    226

ParthiŰ - Sassaniden

Ardasjir roept in PerziŰ het Masde´sme of de leer van Zarathustra uit tot staatsgodsdienst.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    227

Chinese Rijk

29 jun: keizer Cao Pi (░Zihuan 187 +227) van het koninkrijk Wei overlijdt.

Sassaniden - Perzische Rijk

Koning Ardashir I (░▒180 +241) verovert met zijn legers de hoofdstad Ctesiphon (of Madain) en verslaat de legers van koning Artaban IV. Artabanus wordt gedood, nadat hij gevangen wordt genomen.

Begin van het Nieuw-Perzische rijk van de Sassaniden (tot 241), dat de macht overneemt van de Parthen. Ardasjir I benoemt zichzelf tot opvolger van de Achemenieden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    228

Romeinse Rijk

Julia Mamaea (+235 vermoord) slaagt erin om het huwelijk van haar zoon keizer Severus Alexander (░208 +235 vermoord) en Sallustia Orbiana te laten ontbinden, dit tegen de zin van de keizer. Sallustia Orbiana wordt verbannen naar de provincie Noord Africa en haar vader wordt geŰxecuteerd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    229

Sassaniden

Koning Ardashir I van de Sassaniden heeft nu het hele gebied van de Parthen veroverd.

Koning Vologases VI van ParthiŰ overlijdt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    230

Christendom

23 mei: paus Urbanus I (░Rome +Rome 23 mei 230) overlijdt.

21 jul: hij wordt opgevolgd door paus Pontianus (+SardiniŰ 29 september 235).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    231  

 

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    232

Griekenland

Geboorte van Porphyrius (░Tyrus 232 +304). Later ontwikkelt hij zich tot filosoof.

Romeinse Rijk

Vermoedelijk geboortejaar van Marcus Aurelius Probus (░▒232 +Rome herfst 282 vermoord). Hij wordt later keizer van Rome.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Alemannen - Romeinse Rijk

De Alemannen vallen in Zuid-Duitsland het Romeinse Rijk Binnen.

233  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    234

Chinese Rijk - Slag op de velden van Wuzhang

Sima Yi (░179 +251) verslaat de legers van Zhuge Liang (░181 +234). De laatste sneuvelt.

Sassaniden - Romeinse Rijk

Veldheer Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus "Africanus" (░191/192 +12 april 238) verdedigt het rijk van MesopotamiŰ tegen de aanvallen van de Sassaniden.

 Soldatenkeizers in Rome

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Alemannen - Romeinse Rijk

Keizer Maximinus Thrax verslaagt de Alemannen en weet de grens tegen de Germanen veilig te stellen. De strijd duurt tot 238.

235

Christendom

29 sep: paus Pontianus (+SardiniŰ 29 september 235) overlijdt. Hij wordt opgevolgd door paus Anterus (░Griekenland +Rome 3 januari 236).

Perzische Rijk - MesopotamiŰ

De Perzen vallen in MesopotamiŰ binnen.

Romeinse Rijk - Soldatenkeizers

Keizer Alexander Severus (░208 +235) en zijn moeder Julia Mamaea worden in Vicus Britannicus (buurt Mainz) vermoord.

In Rome treden de "soldatenkeizers" aan (tot 305). Thracisch worstelaar Maximinus Thrax (+april/juni 238 vermoord) wordt tot keizer uitgeroepen.

Het zijn ervaren generaals, die door het leger aan de macht komen. Dit leidt tot anarchie in het Rijk, de verdediging aan de grenzen van het Rijk laat te wensen over. Volkeren van buiten het Rijk maken hiervan dankbaar gebruik, vallen het Rijk binnen en veroveren grote gebieden. De Soldatenkeizers worden bijna allemaal vermoord.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    236

Christendom

3 jan: paus Anterus (░Griekenland +Rome 3 januari 236) overlijdt. Hij wordt opgevolgd door paus Fabianus (░Rome +Rome 20 januari 250).

Romeinse Rijk

keizer Maximinus Thrax (+april/juni 238 vermoord) verheft zijn zoon Gaius Julius Verus Maximus (░216 +238 vermoord) tot keizer.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    237

Romeinse Rijk

Geboorte van Philippus II (░237 +249). Hij is een zoon van Marcus Julius Philippus de Arabier (░▒204 +249) en Otacilia Severa (+249).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Romeinse Rijk

Onder het bewind van Gordianus III, komt de eerste vermelding van de Franken als volk, die verslagen worden door de Romeinen bij Mainz (tot 244). Het gaat over stammen die aan de beneden-Rijn (SaliŰrs) en de midden-Rijn (RipuariŰrs) wonen.

238

Romeinse Rijk - Gordianus

lente: de Senaat zet keizer Maximinius Thrax  (+april/juni 238 vermoord) af. In zijn plaats komen Gordianus I (░157/159 +Carthago 12 april 238) en zijn zoon Gordianus II (░191/192 +Carthago 12 april 238) aan de macht. Beide laatsten sneuvelen in de slag van Carthago, waar ze verslagen worden door de legers van Capellianus op 12 april.

Marcus Antonius Gordianus Pius III (░225 +11 februari 244) wordt keizer van Rome, en blijft aan de macht tot 244.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    239

Chinese Rijk

Keizer Cao Rui (░205 +239) wordt opgevolgd door Cao Fang in het rijk van Wei.

Griekenland

Kerkhistoricus Origines (░▒185 +253/254) vertaalt het Oude Testament in 5 talen.

Keizerrijk Japan - Chinese Rijk

Japan stuurt op initiatief van koningin Himiko van Wa een handelsmissie naar China.

 Frankische Rijk

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - GalliŰ - Chlodovech - Frankische Rijk

In de 5de eeuw veroveren de Franken GalliŰ en stichten onder Chlodovech het Frankische Rijk. Dat rijk wordt onder zijn opvolgers uitgebreid in AustrasiŰ, NeustriŰ en BourgondiŰ.

Germanen vallen Alphen aan de Rijn aan. De vernielingen hebben als gevolg dat de stad niet langer een handelscentrum blijft.

240  

Laatste wijziging 09-06-2009 - Toevoegen van nieuwe gegevens
24-05-2007 - Nieuwe iconen
10-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl