-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 101  121  141  161  181

 

181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    181

Chinese Rijk

Geboorte van Han Xiandi (°181 +234) - hij wordt de laatste keizer van de Han dynastie van het Chinese Rijk (189 - 220).

Geboorte van Zhuge Liang (°181 +234), die later geraadpleegd wordt voor zijn strategisch inzicht, en eerste minister zal worden van Shu-Han.

Brittannië - Romeinse Rijk

Generaal Lucius Artorius Castus wordt commandant van de provincie Britannia.

Nieuw Zeeland

Grote uitbarsting van de vulkaan bij Lake Taupo, met een kracht van 7 (dwz. dat een gebied van 120 km² getroffen wordt). Het is één van de krachtigste uitbarstingen in de gekende geschiedenis.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    182

Romeinse Rijk - Bithynië

Koning Prusias II volgt zijn vader Prusias I op in Bithynië.

Een complot gevoerd tegen keizer Commodus (°Lanuvium 31 augustus 161 +Rome 31 december 192) wordt tijdig ontdekt. Het complot werd mee beraamd door de zus van de keizer, Lucilla (°149 +183).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    183

Romeinse Rijk

Lucilla wordt na beraming van de mislukte aanslag op haar broer keizer Commodus, verbannen naar het eiland Capri. Korte tijd later wordt ze daar geëxecuteerd.

Ook de echtgenote van keizer Commodus, Bruttia Crispina (°Rome ±164 +183) wordt naar Capri verbannnen. Ze zal er korte tijd later worden gewurgd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    184

Chinese Rijk

Conflicten aan het keizerlijke hof over de erfopvolging, de macht van de keizerinnen en de politieke invloed van de eunuchen. Dit leidt tot de "boerenopstand van de gele tulbanden".

Uiteindelijk wordt dit de val van de Han dynastie.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    185

Griekenland

Vermoedelijk het geboortejaar van Origenes (°±185 +Tyrus 253/254), kunsthistoricus en verdediger van het christendom.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    186

Brittanië

Publius Helvius Pertinax (°Ligurië 1 augustus 126 +Rome 28 maart 193 vermoord) slaagt erin om in Britannia muiterij te onderdrukken.

Vermoedelijk overlijdensjaar van koning Lucius van Brittannië.

Romeinse Rijk - Caracalla

Geboorte van Caracalla (°186 Lyon +217 Edessa). Zijn volle naam is Marcus Aurelius Severus Antoninus, en wordt meestal aangesproken als Bassanius. Hij is de oudste zoon van Septimius Severus en Julia Domna. Hij wordt keizer van Rome in 211.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    187

Romeinse Rijk

Lucius Septimius Severius (°Leptis Magna 11 april 145 +Eboracum - nu York 4 februari 211) trouwt met de Syrische prinses Julia Domna (°170 +217 vermoord).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    188

Romeinse Rijk - Griekenland

Keizer Commodus (°Lanuvium 31 augustus 161 +Rome 31 december 192) wordt archont (of bestuurder) van Athene.

Geboorte van Marcus Aurelius Antoninus (°Lugdunum 188 +Carrhae 8 april 217 vermoord), zoon van Septimius Severus. Hij wordt geboren met de naam Lucius Septimus Bassianus.

Hij wordt later beter bekend als keizer Caracalla (198 - 217).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    189

Chinese Rijk

Twee provinciale krijgsheren nemen in China de hoofdstad Luo-Yang in handen. De stad behoorde toe aan de Han-Dynastie, en het Chinese rijk vervalt hoe langer hoe meer in anarchie.

Romeinse Rijk

Geboorte van Publius Septimius Geta (°Milaan 7 maart 189 +Rome 26 december 211). Hij wordt later mede-keizer van Lucius Septimius Severus (°Leptis magna 11 april 145 +Eboracum 4 februari 211) en Caracalla (°188 +217).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    190

Chinese Rijk

Generaal Tung Cho zet Hsien Ti op de troon van de Han. De keizer fungeert echter als marionet, in handen van de generaal.

Parthië

Osroes II komt in opstand tegen koning Vologases IV.

Romeinse Rijk

Graanschaarste in Rome. Keizer Commodus geeft de schuld aan één van zijn gunstelingen: Cleander.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    191

Chinese Rijk

Tiran Dong Zhuo (+192) wordt uit de hoofdstad Luoyang verdreven nadat hij China met een staatsgreep in zijn macht had. Met zijn uittocht ontvoert hij keizer Xian naar de stad Chang'an (nu: Xi'an).

Romeinse Rijk

Zware brand in Rome waardoor grote vernielingen worden aangericht. Keizer Commodus (°Lanuvium 31 augustus 161 +Rome 31 december 192) wil de stad herbouwen. Hij overweegt de nieuwe naam Colonia Commodiana.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    192

Chinese Rijk

Han generaal en tiran Dong Zhuo (+192) wordt vermoord door Lü Bu, ook een Chinees generaal van de Han dynastie.

Parthië

Koning Vologases V volgt de overleden koning Vologases IV op. Hij regeert tot 207.

Romeinse Rijk

31 dec: keizer Lucius Aelius Aurelius Commodus (°Lanuvium 31 augustus 161 +Rome 31 december 192) wordt vermoord in zijn bad. De opdrachtgevers zijn de eigenlijke machthebbers van Rome: Laetus (de prefect van de garde), Eclectus (de kamerheer) en de keizerlijke concubine Marcia.

Dit is het begin van de anarchie in Rome (tot 284), en ook van de strijd om de toon.

Onmiddellijk daarna wordt Publius Helvius Pertinax (°Ligurië 1 augustus 126 +Rome 28 maart 193 vermoord) uitgeroepen tot keizer Pertinax van Rome.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Romeinse Rijk

Keizer Septimus Severus inspecteert de grensverdediging van het hele Romeinse Rijk, en laat aan de Rijn meerdere forten optrekken.

Ook in de Balkan wordt het Romeinse Rijk bedreigd met invallen van Germaanse stammen.

193

Romeinse Rijk

28 mar: keizer Pertinax (°Ligurië 1 augustus 126 +Rome 28 maart 193 vermoord) wordt vermoord.

Dit is het begin van het 2de Vierkeizerjaar en ook de Romeinse Burgeroorlog (tot 197).

28 mar: Marcus Severius Didius Julianus (°Rome 133 +Rome 2 juni 193) wordt keizer van Rome.

9 apr: Didius Julianus wordt afgezet en Lucius Septimius Severus (°Leptis Magna 11 april 145 +Eboracum 4 februari 211) wordt keizer van Rome.

Samen met hem wordt Decimus Clodius Septimius Albinus (°140/150 +Lugdunum 19 februari 197) keizer van Rome.

De Romeinse troepen in Syrië roepen Gaius Pescennius Niger (°135/145 +194) uit tot keizer van Rome.

2 jun: Septemius Severus zet keizer Didius Julianus af, en laat hem executeren.

Keizer Lucius Septimius Severus overwint uiteindelijk de tegenkeizers, en neemt de macht in handen (tot 211). Hij wordt door zijn legioenen, die in Pannonia strijd voeren, tot Romeins keizer uitgeroepen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    194

Romeinse Rijk

Keizer Lucius Septimius Severus overwint in de veldslag van Issus in zuidoost Cilicië. Er sneuvelen 20.000 soldaten van het leger van "keizer Niger". Die laatste wordt korte tijd later in Antiochië gevangen genomen en gedood.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    195

Indië

Sakische ridders stichten in Indië de staat van Ksjatrapa (tot rond 405 nC).

Romeinse Rijk - Trajanus Decius

Keizer Septimius Severus doopt zijn oudste zoon om van Lucius Septimius Bassianus tot Marcus Aurelius Antoninus. Hij roept hem in één keer uit tot Caesar in plaats van Clodius Albinus.

Rond deze tijd wordt Gaius Messius Quintus Trajanus Decius geboren (°Pannonia 195/200 +Dobroedzja 1 juli 251). Hij wordt later keizer Decius in 249.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    196

Romeinse Rijk

Decimus Clodius Septimius Albinus (°140/150 +197) laat zich zelf tot augustus uitroepen, en wordt daarmee tegenkeizer van Lucius Septimius Severus (°Leptis Magna 11 april 145 +Eboracum 4 februari 211).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    197

Romeinse Rijk

Keizer Lucius Septimius Severus (°Leptis Magna 11 april 145 +Eboracum 4 februari 211) overwint tegenkeizer Decimus Clodius Septimius Albinus (°140/150 +Lugdunum 19 februari 197) in de slag bij Lugdunum (nu: Lyon). Clodius Albinus pleegt zelfmoord.

De slag bij Lyon betekent het einde van de Romeinse burgeroorlog.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    198

Romeinse Rijk - Parthen

Septimus Severus trekt ten strijde tegen de Parthen (tot 201) en verblijft daardoor in de oostelijke provincies. Hij plundert hun hoofdstad Ctesiphon aan de Tigris. Tijdens de veldtocht verwoest hij ook de steden Seleucia, en Babylon.

Romeinse Rijk - Caracalla

Marcus Aurelius Antoninus wordt mede-keizer Caracalla (°Lugdunum 186 +Edessa 217) huwt met Fulvia Plautilla, de dochter van Plautianus, de prefect van de pretoriaanse wacht.

Publius Septimius Geta (°Milaan 7 maart 189 +Rome 26 december 211) wordt caesar Geta.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    199

Chinese Rijk

Krijgsheer Gongsun Zan overlijdt.

Christendom

Paus Zephyrinus (°Rome +Rome 20 december 217) volgt paus Victor I (°Romeins Afrika +±28 juli 199) op.

Romeinse Rijk - Mesopotamië - Parthië

Keizer Lucius Septimius Severus (°Leptis Magna 11 april 145 +Eboracum 4 februari 211) overwint Mesopothamië en palmt het gebied in. Er wordt vrede gesloten met de Parthen.

Claudius Galenus (°Pergamum 22 september 131 +±Rome), een Romeins geneeskundige, overlijdt rond deze tijd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen

Germaanse stammen die langs de Rijn wonen, sluiten het Frankisch Bondgenootschap. Het gaat o.a. om de Bructeren, de Chamaven, de Chasuarii en de Tencteren.

200

Chinese Rijk

Er begint een oorlog tussen generaal Cao Cao van de Han dynastie (°154 +220) en krijgsheer Yuan Shao (°154 +202) van de Han dynastie.

Christendom

De Handelingen van Thomas worden geschreven.

Egypte

Keizer Lucius Septimius Severus (°Leptis Magna 11 april 145 +Eboracum 4 februari 211) bezoekt Egypte.

Midden Amerika - Maya's

De Maya-cultuur raakt stilaan in verval in Midden Amerika, o.a. ook als gevolg van een zware uitbarsting van de vulkaan Ilopango in El Salvador.

Romeinse Rijk

Doordat de Romeinen door heel het rijk een goed wegennet aanleggen, met de bedoeling de legers vlug te kunnen verplaatsen, verbetert ook de handel over land.

Zuid Amerika (huidige Peru)

De Moche-cultuur is dan weer verspreid over heel noordelijk Peru, en kent een bloeitijd (tot 400).

Laatste wijziging 07-06-2009 - Toevoegen van nieuwe gegevens
24-05-2007 - Nieuwe iconen
10-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl