-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 101  121  141  161  181

 

161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    161

Parthen - ArmeniŰ

Koning Vologeses IV van de Parthen verklaart opnieuw de oorlog aan de Romeinen - Hij trekt met zijn leger ArmeniŰ binnen. De Romeinse legers worden aangevoerd door Lucius Aelius Verus.

Romeinse Rijk - Pius - Marcus Aurelius

7 mar: keizer Antoninus Pius (░Nţmes 19 september 86 +Rome 7 maart 161) overlijdt. Het stoffelijk overschot wordt bijgezet in het mausoleum van Hadrianus (nu: de Engelenburcht).

Keizer Antoninus Marcus Aurelius (░Rome 26 april 121 Rome +Wenen 17 maart 180) komt aan de macht (tot 180). Hij is een aangenomen zoon van Antoninus Pius. Gedurende zijn bewind strijdt hij tegen de Germanen, de Britten en de Parthen. Van hem bekend is een werk in het Grieks Zelfbespiegelingen. Men noemt hem ook de filosoof op de keizerstroon. Tot 169 regeert hij samen met zijn adoptiefbroer Lucius Aelius Verus (░130 +169).

Lucius Aelius Verus verlooft zich met Annia Aurelia Galeria Lucilla (░149 +183), de dochter van keizer Marcus Aurelius.

Aurelius Commodus

Geboorte van Marcus Aurelius Commodus Antonius (░Lanuvium 31 augustus 161 +Rome 31 december 192). Hij is de zoon van keizer Marcus Aurelius en diens nicht Faustina Minor de Jongere. In 180 wordt hij keizer Commodus van Rome.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    162

Romeinse Rijk - MesopotamiŰ

De strijd tussen de Romeinen de Parthen duurt voort. Deze keer wordt er gevochten om de rechten over de provincies Armenia, Cappadocia en Syria.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    163

Romeinse Rijk - MesopotamiŰ

De Romeinen winnen tegen de Parthen. ArmeniŰ komt opnieuw in bezit - de hoofdstad Artaxata wordt in de strijd helemaal verwoest.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    164

Maya cultuur

Van deze periode zijn de oudst dateerbare goederen van de Maya.

Romeinse Rijk

Lucius Aelius Verus trouwt met Annia Aurelia Galeria Lucilla (░149 +183), de dochter van keizer Marcus Aurelius.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    165

Ceylon

Koning Kanittha Tissa van Ceylon.

Chinese Rijk - Koguryo

Koning Sindae Wang van Koguryo - een gebied op de landtong van het huidige Korea.

Romeinse Rijk - MesopotamiŰ

De Romeinen winnen tegen de Parthen in de slag bij Doura Europos. Ze bezetten MesopotamiŰ en nemen de stad Dura Europus aan de Eufraat in.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Romeinse rijk

Begin van de eerste Marcomannenoorlog (tot 175), langs de Donau. Marcus Aurelius stelt alles in het werk om de rivier als grens met het Germanenrijk te bewaren.

166

ParthiŰ - Romeinse Rijk

Koning Vologesis IV en Rome sluiten een vredesverdrag.

Romeinse Rijk

Op 5-jarige leeftijd wordt Marcus Aurelius Commodus Antonius (░Lanuvium 31 augustus 161 +Rome 31 december 192) door zijn vader keizer Marcus Aurelius (░Rome 26 april 121 Rome +Wenen 17 maart 180) aangeduid als zijn opvolger.

Romeinse Rijk - Pestepidemies

In deze regeerperiode van keizer Marcus Aurelius (░Rome 26 april 121 Rome +Wenen 17 maart 180) wordt het Romeinse Rijk meerdere keren geplaagd door pestepidemies.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    167

Chinese Rijk

Geboorte van Cao Ren (░168 +223) - hij wordt een Chinees krijgsheer in de periode van de Drie Koninkrijken.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    168

Chinese Rijk

Keizer Han Huandi overlijdt. Hij regeerde van 146 tot 168. Hij wordt opgevolgd door keizer Ling, ook bekend onder de naam Han Lingdi.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Romeinse rijk

De Marcomannen - geholpen door de Quaden en de jazyges - trekken de Julische Alpen over. plunderen de stad Aquileia (ten noordwesten van TriŰste). Ze slagen erin om 100.000 mensen in Noord ItaliŰ krijgsgevangen te nemen.

Uiteindelijk slagen de legers van keizer Marcus Aurelius  (░Rome 26 april 121 Rome +Wenen 17 maart 180) en keizer Lucius Aelius Verus (░130 +169) erin om de Germanen te verdrijven.

169

Romeinse Rijk

Keizer Lucius Aelius Verus (░130 +Rome 169) overlijdt in Rome. Hij is 38 jaar.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    170

Romeinse Rijk

Geboorte van Julia Domna (░SyriŰ 170 +Rome 217). Ze huwt in 187 met Septimius Severus, die later keizer van Rome wordt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Romeinse rijk

Keizer Marcus Aurelius (░Rome 26 april 121 Rome +Wenen 17 maart 180) haalt meer en meer overwinningen op de inval van de Germanen. Een bondgenootschap dat hij eerder met de Quaden had gesloten, blijkt minder nodig, en hij zal hÚn ook afstraffen voor de inval.

171  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    172

Egypte

In Egypte breekt andermaal een opstand tegen de Romeinse bezetter uit.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    173

Egypte

De opstand in Egypte tegen de Romeinen wordt onderdrukt door de legers, aangevoerd door Gaius Avidius Cassius.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    174

Romeinse Rijk

Annia Galeria Faustina de Jongere krijgt de eretitel Mater Castrorum (moeder van de legerkampen).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Romeinse rijk

De strijd van de Romeinse legers met de volkeren langs de Donau lopen uit op een overwinning voor Rome.

In Coriovallum (nu: Heerlen) worden de thermen hersteld door Sattonius Jucundus (geschatte datum).

175

Romeinse Rijk

Gouverneur Gaius Avidius Cassius van SyriŰ komt in opstand tegen keizer Marcus Aurelius (░Rome 26 april 121 Rome +Wenen 17 maart 180) en roept zichzelf uit tot keizer. De opstand kan echter na korte tijd worden onderdrukt.

Gaius Avidius Cassius wordt uiteindelijk geŰxecuteerd in opdracht van de keizer.

Annia Galeria Faustina de Jongere overlijdt in Halala in CappadociŰ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    176

Romeinse Rijk - Marcus Aurelius

Voor Marcus Aurelius wordt een triomfzuil gebouwd, als ereteken voor zijn inzet in de strijd tegen de Germanen, meer bepaald de Marcomannen.

Het systeem van adoptiefrecht opgegeven.

Keizer Marcus Aurelius (░Rome 26 april 121 Rome +Wenen 17 maart 180) benoemt zijn zoon Caesar Commodus (░Lanuvium 31 augustus 161 +31 december 192) uit tot imperator.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    177

Romeinse Rijk

Commodus (░Lanuvium 31 augustus 161 +31 december 192) krijgt nu de titel Augustus (verhevene) en wordt daardoor medekeizer van Marcus Aurelius (░Rome 26 april 121 Rome +Wenen 17 maart 180).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Romeinse rijk - Bohemen - Marcomannenoorlog

Begin van de 2de Marcomannenoorlog (tot 180) tegen de volkeren langs de Donau.

178  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Romeinse rijk - Castra Regina

De Romeinen stichten de legioenplaats Castra Regina (nu: Regensburg).

179

Chinese Rijk

Er verschijnt een boek over wiskunde met de titel De Negen Hoofdstukken over de Wiskundige Kunst.

Edessa - Bardaisan

Bardaisan (░154 +222) bekeert zich in Edessa tot het christendom.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Romeinse rijk - Bohemen

Keizer Commodus sluit een verbond met de Germanen, meer bepaald de Marcomannen. Bohemen en MoraviŰ worden door door de Romeinen bezet.

180

Perzische Rijk

Waarschijnlijk de geboorte van Ardashir (of Artaxares) (░▒180 +241). Hij wordt later koning van de Sassaniden in PerziŰ (226 - 241).

Romeinse Rijk - Marcus Aurelius - Aurelius Commodus

17 mar: in Vindobona (nu: Wenen) sterft Marcus Aurelius (░Rome 26 april 121 Rome +Wenen 17 maart 180) in een offensief tegen de volkeren die aan de Donaugrens leven.

Hierdoor wordt Marcus Aurelius Commodus Antoninus (░Lanuvium 31 augustus 161 +Rome 31 december 192) keizer van Rome.

Hij regeert tot 192, op vadsige en wrede wijze. Hij gelooft in de re´ncarnatie van Hercules en Mithras, en poseert als evenbeeld van een Romeinse re´ncarnatie van Hercules. Hij treedt zelf op als dierenvechter en als gladiator in het amphitheater.

Laatste wijziging 07-06-2009 - Toevoeging van nieuwe gegevens
22-05-2007 - Nieuwe iconen
10-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl