-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 101  121  141  161  181

 

141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    141

Myra

Als gevolg van een aardbeving stort in Myra (nu: Demre) de tempel van Artemis in.

Romeinse tempelbouw

Keizer Antoninus Pius (°Nîmes 19 september 86 +7 maart 161) bouwt verder aan de tempels van Venus en Roma - De werken begonnen al ten tijde van Hadrianus (in 121).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    142

Briganten - Brittannië

Onder de Briganten breekt een opstand uit tegen de Romeinen (tot 143).

Romeinse Rijk - Schotland - Muur van Antoninus

Keizer Antoninus Pius (°Nîmes 19 september 86 + 7 maart 161) laat in Schotland de muur van Antoninus, tussen Glasgow en Edinburgh aanleggen, als grenslijn of "limes" met het Romeinse rijk. De wal bestaat uit turf en is bedoeld om aanvallen van de Caledonische stammen tegen te houden. De werken duren 12 jaar en uiteindelijk zal de muur 63 km lang zijn.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    143

Chinese Rijk

Keizer Han Shundi (°115 +143) van de Han dynastie overlijdt. Hij wordt opgevolgd door keizer Han Chongdi.

Romeinse Rijk

Herodes Atticus (°Marathon 101 +Marathon 177) wordt in Rome tot consul (hoogste magistraat) verkozen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    144

Marcionisme

Marcion van Sinope (°Sinope a.d. Zwarte Zee ±110 +160) wordt geëxcommuniceerd. Het Marcionisme gaat ervan uit dat God uit het Oude Testament en God de Vader van Jezus Christus niet dezelfde zijn.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    145

Chinese Rijk

Keizer Han Chongdi (+145) van de Han dynastie overlijdt op 3-jarige leeftijd. Hij regeerde amper 16 maanden. Hij wordt opgevolgd door Han Zhidi.

Romeinse Rijk - Marcus Aurelius - Septimus Severus

Marcus Aurelius (°Rome 26 april 121 +Wenen 17 maart 180) huwt met Anna Galeria Faustina (°± 130 +±175), de dochter van keizer Antoninus Pius.

11 apr: geboorte van Lucius Septimius Severus (°Leptis Magna 11 april 145 +Eboracum 4 februari 211). Hij wordt keizer van Rome in 193.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    146

Chinese Rijk

Keizer Han Zhidi (°138 +146) van de Han dynastie overlijdt op 8-jarige leeftijd. Hij wordt opgevolgd door Han Huandi.

Romeinse Rijk

Anna Galeria Faustina de Jongere (°±130 +±175) krijgt de titel Augusta (verhevene) en wordt daardoor keizerin.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    147

Chinese Rijk - Boeddhisme

Boeddhistische geschriften worden vertaald in het Chinees, met als gevolg dat het geloof meer aanhangers krijgt in het Chinese Rijk.

Parthië

Koning Vologases III trekt zich terug en wordt opgevolgd door koning Vologases IV (tot 192).

Rome

21 apr: keizer Antoninus Pius (°Nîmes 19 september 86 +7 maart 161) organiseert een grootse viering van het 900-jarig bestaan van Rome.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    148  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    149

Romeinse Rijk

Geboorte van Annia Aurelia Galeria Lucilla (°149 +183), de tweede dochter van Marcus Aurelius en Annia Galeria Faustina de Jongere.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    150

Chinese Rijk - Han dynastie

Rond deze tijd herstellen de Han hun heerschappij over Centraal Azië.

Christendom - Afrika

Het christendom verspreidt zich meer en meer naar het westen, o.a. in Numidië en Mauretanië.

Egypte - Ptolemaeus van Alexandrië

In Alexandrië & Egypte breekt een opstand tegen de Romeinen uit.

Claudius Ptolemaeus van Alexandrië (°Ptolemais Hermii 87 +Alexandrië 150) geeft zijn eerste wereldatlas Geographia uit. Korte tijd later overlijdt hij. Hij was astroloog, astronoom, geograaf, wiskundige en muziektheoreticus in Alexandrië.

Nigeria - Nok ijzertijd

In de streek van het huidige Nigeria bereikt de nok ijzertijd een hoogtepunt. Er worden heel mooie terracotta sculpturen gemaakt.

Perzië - Kushan

De Kushan worden leenmannen van de Perzen.

Romeinse Rijk - Brittannië

De Romeinen rukken in Brittannië verder op tot aan de Firth of Forth.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    151

Griekenland - Mytilene - Smyrna

Aan de Egeïsche kust worden de steden Mytilene en Smyrna (nu: Izmir) verwoest door een aardbeving.

Midden Amerika - Mexico

Rond deze tijd wordt in Midden Mexico in de stad Teotihuacan, de pyramide van de Zon gebouwd. De bijna vierkante basis meet 220 op 225 meter, terwijl het gebouw 63 m hoog wordt. Het wordt daarmee het grootste bouwwerk in Amerika, en blijft dat meerdere eeuwen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    152

Alexandrië

Celadion volgt Marcus II op als patriarch van Alexandrië

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    153

India - Manipur

Koning Khuiyoi Tompok van Manipur

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    154

Chinese Rijk

Geboorte van Cao Cao (°154 +220). Hij wordt later generaal in de Han dynastie. Hij is een zoon van Cao Teng, en vader van Cao Pi.

Hij legt later de basis van het koninkrijk Wei (of Cao Wei), één van de 3 Chinese koninkrijken in de periode van 220 tot 265.

Romeinse Rijk - Osroene - Bardaisan

Geboorte van Bardaisan (°154 +222). Hij wordt één van de eerste schrijvers van het christendom in een periode dat het christelijk geloof nog helemaal niet gezien wordt als een gevestigde waarde.

Zwarte Zee

Koninkrijkjes aan de Bosporus en de Zwarte Zee doen een beroep op de Romeinen als ze worden aangevallen door de Alanen uit de Kaukasus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    155

Armenië - Parthen

De legers van keizer Antoninus Pius (°Nîmes 19 september 86 +7 maart 161) begint opnieuw oorlog te voeren tegen de Parthen.

Onbepaalde vrede na een poging van de Parthen om Armenië te veroveren.

Chinese Rijk

Begin van het Yongshou tijdperk van de Han dynastie.

Christendom

Paus Anicetus (°Emesa Syrië +Rome ±17 april 167) volgt Paus Pius I op.

Romeinse Rijk

Rond deze tijd wordt Lucius Cassius Dio (°Niceae ±155 +Niceae >229) geboren. Hij wordt schrijver.

Schotland - Romeinse Rijk

De legers van de Romeinse keizer trekken zich terug van de noordelijke muur van Antoninus tot de muur van Hadrianus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    156

Griekenland

Rond deze tijd overlijdt Polycarpus van Smyrna (°±69 +Smyrna ±156). Hij was bisschop en stierf als martelaar.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    157

Chinese Rijk

Filosoof Zhang Daoling (°34 +156) overlijdt. Hij stichtte een daoïstische stroming.

Romeinse Rijk

sep: geboorte van Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus "Africanus" (°september 157 +nabij Carthago 12 april 238). Hij wordt later keizer Gordianus I in Rome.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    158

Chinese Rijk

Binnen de Han dynastie gaat men over van Yongshou naar Yangxi.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    159

Chinese Rijk - Han dynastie

Keizerlijke Han feodale heren geven de eunuchs een zekere macht.

Maya cultuur

In de Copán vallei wordt de eerste stad van de Maya's gesticht: Copán.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    160

Egypte - Romeinse belastingen

De Egyptische economie gaat ten onder vanwege de Romeinse belastingdruk.

Griekenland

Lucianus van Samosata (°Samosata a.d. Eufraat 120 +Egype ±190) publiceert rond deze tijd de Vera Historia.

Romeinse grens aan de Rijn

De versterkte grens (limes) aan de Rijn wordt uitgebreid inde Neckar-vallei.

Laatste wijziging 07-06-2009 - Toevoegen van nieuwe gegevens
22-05-2007 - Nieuwe iconen
10-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl