Inleiding
 
Straatnamen
Personen
Brouwerijen
Gebouwen
Fabrieken
Bronnen
 
Bedankt...
Contact
 
In samenwerking met
 
 

 

Straatnamen

 

Hieronder vind je een overzicht van de straten die in dit deel van de website worden behandeld.

Klik op één van de letters om naar het overzicht te gaan van straatnamen met die beginletter te gaan.

Klik daarna op de straatnaam om meer informatie over de straat te weten te komen.

 

 

Status van de verwerking van informatie (Klaar / Wijziging?

De beschikbare gegevens en foto's voor deze straat werden verwerkt

Beschikbare informatie wordt op dit ogenblik op de webpagina's toegevoegd

Inhoud voor deze pagina's moet nog worden toegevoegd

Verwijzing van een vroegere straatnaam naar de huidige straatnaam

Er werden recent wijzigingen toegevoegd aan deze pagina

 

Als je op de webpagina's voor een straat bent:

> Op de eerste pagina vind je algemene informatie over de straat

> In het menu links kan je dan navigeren naar de huisnummers.

> Per beschikbaar huisnummer kan je naar de gegevens per periode (indien gekend) navigeren

 

 

Straatnamen

 

A - B - C - D - E - F - G - H - IJ - K - L - M - N - O - PQ - R - S - T - UV - W - XYZ

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

-

 Aa Root   -   zie: Oude Dendermondsestraat

WILACACI

 Acacialei

WILADZPL

 Adrien Dezaegerplein

WILAKKER

 Akkerlaan

WILAPEPL

 Alida Peetersplein

-

 Allée Verte   -   zie: Groene Laan

KLWANTWS

 Antwerpsesteenweg (Klein-Willebroek)   -   vroeger: Ruisbroeksesteenweg

WILAPLDS

 Appeldonkstraat   -   Asserdonkstraat

WILAPLDW

 Appeldonkweg

-

 Asserdonkstraat   -   zie: Appeldonkstraat

WILAVLPL

 August Van Landeghemplein   -   vroeger: Vier Armen

WILAVLST

 August Van Landeghemstraat   -   vroeger: Appeldonkstraat, Dorpsstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILVEERT_BED

 Bedrijvenpark de Veert

WILBEGON

 Begoniastraat

WILBERKL

 Berkenlei

WILBEUKL

 Beukenlaan

-

 Blijk (den)   -   zie: August Van Landeghemstraat

-

 Blindestraat   -   zie: Tonstraat

-

 Boerenkrijgstraat   -   zie: Camille Huysmansstraat

WILBOOMS

 Boomsesteenweg

WILBOSST

 Bosstraat

WILBRNDS

 Brandstraat

WILBRNDP

 Brandweerplein

WILBRNDK

 Breendonkstraat

WILBRIGA

 Brigandstraat

WILBROUW

 Brouwerijstraat

WILBROWN

 Brownfieldlaan

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILCALLS

 Callaertstraat

WILCHUYS

 Camille Huysmansstraat (ook: Kamiel Huysmansstraat)   -   vroeger: Boerenkrijgstraat

WILCPPTR

 Captain Trippstraat   -   vroeger: Laan der Verbondenen

WILCEDER

 Cederlaan

WILCBROE

 Constant Broeckmeyerstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILDAHLI

 Dahliastraat

-

 Den Blijk   -   zie August Van Landeghemstraat

WILDENDL

 Denderlaan

-

 Dendermondse Straat   -   zie: Dendermondsesteenweg (hieronder) of ook Oude Dendermondsestraat

WILDENDS

 Dendermondsesteenweg   -   vroeger: Dendermondse Straat

WILDENNE

 Dennenstraat

WILDWAAG

 De Waag

WILDIJLE

 Dijlelaan

WILDOELS

 Doelstraat

WILDPERS

 Dokter Persoonslaan   -   vroeger: Nieuwe Steenweg

WILDOORN

 Doornstraat

-

 Dorpsstraat   -   zie: August Van Landeghemstraat

WILDRFS

 Drafstraat

WILDURME

 Durmelaan

KLWDWARS

 Dwarsdijk (Klein Willebroek)

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILEDGRI

 Edmond de Grimbergheplein

WILEDANS

 Eduard Anseelestraat

WILEENDR

 Eendrachtstraat

WILEGGES

 Eggestraat

WILEGMOH

 Egmont en Hoornstraat

WILEIKST

 Eikstraat

WILEMVDV

 Emiel Vanderveldestraat   -   vroeger: Peperstraat

WILEMROL

 Emmanuel Rollierstraat

-

 Entrepotstraat   -   zie: Stapelstraat

WILEUROP

 Europalaan

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILFABRI

 Fabrieksstraat   -   vroeger: ook Faubourg St. Antoine - St. Antonius Voorgeborgte (gedeeltelijk)

WILFABRI_LDN

 Fabrieksstraat   -   Louis De Naeyer (startpagina)

-

 Farostraat (gedeelte tussen de brouwerij en de Antwerpsesteenweg)   -   zie: Volksstraat (Klein Willebroek)

-

 Faubourg St. Antoine - St. Antonius Voorgeborgte (gedeeltelijk)   -   zie: Fabriekstraat (hierboven)

WILFLORI

 Floridastraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILGANSD

 Gansdijk

WILGFROM

 Gaston Fromontstraat   -   vroeger: Verbindingsstraat

WILGERHK

 Geerhoek - opmerking: sinds de fusies op 1 januari 1977 gaat het over de Geerhoek in Blaasveld - voordien: grondgebied Willebroek

WILGERST

 Gerststraat

WILGEUZE

 Geuzenstraat

WILGEZON

 Gezondheidsstraat

WILGIETS

 Gieterijstraat

WILGLOOI

 Glooistraat   -   vroeger: Gloyestraat

WILGORRE

 Gorrebroek

WILGRAAN

 Graanstraat

WILGROEN

 Groene Laan   -   vroeger: Allée Verte

WILGGEZL

 Guido Gezellestraat   -   vroeger: Nockerstraat, Nokkestraat

WILGULDV

 Guldenvliesstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILHNDKS

 Heindonksesteenweg   -   vroeger: Kaasstraat

KLWHNDKS

 Heindonkstraat (Klein Willebroek)

WILHEVOS

 Herman Vosstraat

WILHOEIK

 Hoeikensstraat   -   vroeger: Hoeikensweg

WILHOEVE

 Hoevestraat

WILHOGHE

 Hoge Heide

KLWHOOFD

 Hoofd (Klein Willebroek)   -   vroeger: Vlaemsch Hoofd

WILHOOIV

 Hooiveld

WILHOPST

 Hopstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILYZERW

 IJzerenwegstraat

WILINDUS

 Industriestraat

WILJHLMA

 Jan Helmanstraat

WILJWAUT

 Jozef Wautersstraat   -   vroeger: Tuinwijk

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

-

 Kaasstraat   -   zie: Heindonksesteenweg

-

 Kamiel Huysmansstraat   -   zie: Camille Huysmansstraat

WILKAPBL

 Kapellenboslaan

WILKAPST

 Kapelstraat

WILKARRE

 Karreveld

WILKASTL

 Kasteellaan

-

 Kasteelstraat   -   zie: Torenstraat

WILKERKS

 Kerkstraat

-

 Kerkwegsken   -   zie: Pastorijstraat

WILKLAVR

 Klaverweide

WILKLODD

 Kloddemansveldweg

WILKLOOS

 Kloosterstraat

WILKBODW

 Koning Boudewijnlaan

WILKOREN

 Korenstraat

WILKRAAG

 Kraag

WILKRAGW

 Kraagweg

WILKREWG

 Kreweg   -   vroeger: (ook) Krewegwegsken

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

-

 Laan der Verbondenen   -   zie: Captain Trippstraat of Zegestraat

WILLEEUW

 Leeuwerikstraat

WILLELIE

 Leliestraat   -   vroeger:Mispelstraatje

WILLYSTR

 Lijsterstraat

-

 Lindenlaan   -   zie: Sparrenlaan (samengevoegd in 1979)

WILLINDE

 Lindenstraat

KWLLDNKA

 Louis De Naeyerkaai (Klein Willebroek)

WILLDNPL

 Louis De Naeyerplein   -   vroeger: Markt

WILLMOMA

 Louis Mommaertsstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILMAAIV

 Maaiveld

WILMAALD

 Maalderijstraat

-

 Markt   -   zie: Louis De Naeyerplein

-

 Mechelse Baan   -   zie: Mechelsesteenweg (hieronder)

WILMECHS

 Mechelsesteenweg   -   vroeger: Mechelse Baan

WILMEERH

 Meerhoflaan

WILMEREL

 Merelstraat

WILMERKL

 Merkezeel

WILMERKS

 Merkezeelstraat

-

 Mispelstraatje   -   zie: Leliestraat

WILMISPL

 Mispelweg   -   vroeger: Mispelwach

WILMOLES

 Molenstraat   -   vroeger: Meulenstraete

WILMOLEW

 Molenweg

WILMOUTS

 Moutstraat

WILMUTUA

 Mutualiteitsstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILNACHT

 Nachtegaalstraat

-

 Nief Root   -   zie: Vooruitgangsstraat

-

 Nieuwe Steenweg   -   zie: Dokter Persoonslaan

WILNIEUW

 Nieuwstraat

WILNYVRH

 Nijverheidsstraat   -   bestaat nu niet meer

-

 Nokkestraat, Nockestraat   -   zie: Guido Gezellestraat

WILNONNE

 Nonnenvijverstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILOOIEV

 Ooievaarsnest

WILOSTDK

 Oostdijk

KLWOSTVD

 Oostvaartdijk (Klein Willebroek)

WILOSTZV

 Oostzavelland   -   vroeger: Savellant

WILOPDAM

 Opdam

WILOTINZ

 Otto Intzeplein

WILODDNM

 Oude Dendermondsestraat   -   vroeger: Dendermondse Straet

WILODSAS

 Oud-Sasplein   -   vroeger: Sasplein

WILODSTA

 Oud-Stationsplein

WILODSTR

 Oud-Strijdersstraat   -   vroeger: Vrijheidsstraat

WILOTINZ

 Otto Inzetplein

WILOVERW

 Overwinningsstraat   -   vroeger: Palingstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

-

 Palingstraat   -   zie: Overwinningsstraat

WILPARKL

 Parklaan

WILPASTO

 Pastorijstraat   -   vroeger: Kerkwegsken

-

 Peperstraat   -   zie: Emiel Vanderveldestraat

-

 Pieter Peetersplaats   -   zie: Veert

-

 Poefstraat   -   zie: Captain Trippstraat

WILPLOEG

 Ploegstraat

WILPOLDR

 Polderstraat   -   vroeger: Beekstraat

KLWPOORT

 Poort (Klein Willebroek)

WILPOPUL

 Populierenlaan

WILPULPS

 Pulpstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILRESGR

 Residentie Groenlaar

WILRESHR

 Residentie Herselaar

WILRESSD

 Residentie Schoondonk

WILRYKSW

 Rijksweg 1 bis

WILRINGL

 Ringlaan

WILRODKR

 Rode-Kruisstraat

WILROGGE

 Roggeveld

WILROOIL

 Rooiland

-

 Rouwinkelstraat(je)   -   zie: Vaartstraat

WILROZEN

 Rozenstraat

-

 Ruisbroeksesteenweg   -   zie: Antwerpsesteenweg (Klein Willebroek)

KLWRUPLD

 Rupeldijk (Klein Willebroek)

WILRUPLL

 Rupellaan

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

KLWSASPL

 Sasplein (Klein Willebroek)

-

 Sasplein (Willebroek)   -   zie: Oud-Sasplein

-

 Savellant   -   zie: Oostzavelland of Westzavelland

WILSCHAL

 Schalkstraat

WILSCHEL

 Scheldelaan

KLWSCHOL

 Schoolstraat (Klein Willebroek)

WILSCHWG

 Schoolweg

WILSCHHO

 Schuttershof

WILSCHST

 Schuttersstraat

-

 St. Antonius Voorgeborgte - Faubourg St. Antoine - (gedeeltelijk)   -   zie: Fabriekstraat

WILSLEPR

 Sleperlaan

WILSMEDS

 Smederijstraat

-

 Spaarstraat   -   zie: Spaarzaamheidsstraat (hieronder)

WILSPRZH

 Spaarzaamheidsstraat   -   vroeger: Spaarstraat

WILSPARR

 Sparrenlaan   -   vroeger: Lindenlaan (samengevoegd in 1979)

-

 Spoorwegbrug over het kanaal aan de Groene Laan   -   zie: Groene Laan (nr 50A)

WILSTADI

 Stadionlaan

WILSTAMP

 Stampmolen

WILSTAPE

 Stapelstraat   -   vroeger: Entrepotstraat

WILSTAPL

 Stationsplein   -   vroeger: Statieplein

WILSTAPL_COK

 Cokesfabriek   -   Stationsplein

WILSTAST

 Stationsstraat   -   vroeger: Statiestraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILTAPRY

 Tapperijstraat

WILTVINC

 Thomas Vinçottestraat

WILTSLTS

 Tisseltsesteenweg   -   vroeger: Thisseltraat

WILTOEKO

 Toekomststraat

-

 Tollenaerestraat   -   zie: Captain Trippstraat   -   vroeger: Laan der Verbondenen

WILTONST

 Tonstraat   -   vroeger: Blindestraat

WILTOREN

 Torenstraat   -   vroeger: Kasteelstraat

-

 Tuinwijk   -   zie: Jozef Wautersstraat

WILTULPE

 Tulpenstraat

WILTURFS

 Turfsteeg

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILVAART

 Vaartstraat   -   vroeger: Rouwinkelstraat(je)

WILVAKBO

 Vakbondstraat

WILVEERT

 Veert   -   vroeger: (ook) Pieter Peetersplaats

WILVEERT_BED

 Veert, Bedrijvenpark

WILVENNE

 Vennestraat   -   vroeger: (ook) Vennestraatje

-

 Verbindingsstraat   -   zie: Gaston Fromontstraat

KWLVDUMO

 Victor Dumonlaan (Klein Willebroek)

-

 Vier Armen   -   zie: August Van Landeghemplein

WILVVRHO

 Vijvershof

WILVVRHL

 Vijvershoflaan

WILVINKS

 Vinkstraat

WILVIOOL

 Viooltjesstraat

-

 Vlaemsch Hoofd - zie: Hoofd (Klein Willebroek)

WILVLIET

 Vlietlaan

KWLVOLKS

 Volksstraat (Klein Willebroek)   -   vroeger: Farostraat (gedeelte tussen de brouwerij en de Antwerpsesteenweg)

WILVOORT

 Vooruitgangsstraat

WILVORSP

 Vorsenpoelweg   -   vroeger (ook): Vorsenpoelwegsken

WILVRIJH

 Vrijheidsstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILWLVRT

 Welvaartstraat

WILWSTDK

 Westdijk

KLWWSTVD

 Westvaartdijk (Klein Willebroek)

WILWZAVL

 Westzavelland   -   vroeger: Savellant

WILWILGE

 Wilgenhof

WILWLVRT

 Willem Van Oranjestraat

WILWIPST

 Wipstraat

BLVWLEFP

 Wouters-Lefèbvreplein (Blaasveld)

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILZAVLW

 Zavelweg

WILZEGES

 Zegestraat   -   vroeger: Laan der Verbondenen

WILZWALU

 Zwaluwstraat

WILZWBK

 Zwarte Beekstraat

 

 

Laatste wijziging 13-08-2021 - Afsplitsen van de sectie personen, gebouwen, fabrieken
13-07-2021 - Toevoegen nieuwe straten op het vroegere bedrijventerrein van de papierfabriek Louis De Naeyer
11-06-2021 - Extra rubrieken voor verwijzing naar gebouwen, personen, fabrieken
06-06-2021 - Toevoegen link voor Appeldonkstraat - Ammoniak
30-05-2021 - Nieuwe vorm van tabellen - animated GIF voor recente wijzigingen
16-05-2021 - Toevoegen van Gorrebroek
23-04-2021 - Toevoegen verwijzing voor de spoorwegbrug over het kanaal aan de Groene Laan
01-04-2021 - Toevoegen Alida Peetersplein
31-03-2021 - Toevoegen volkse straatnamen met verwijzing naar de huidige straatnamen
24-03-2021 - Toevoegen oude straatnamen met verwijzing naar de huidige straatnamen
19-03-2021 - 05-12-2021 - Uitbreiden met iconen ivm status van het opladen van gegevens
16-03-2021 - Toevoegen hyperlinks naar voorbereide pagina's
15-03-2021 - Creatie van de pagina