Allerlei
De Naeyer
Gebouwen
Kanaal
Klein-Willebroek
Mensen
Prins Carnaval
Straten
Varia
Verenigingen
Voorwerpen
 
Vroeger & Nu
 
Reizen
 
Foto archief
Bibliotheek
Kanaal  |  Bruggen  |  Sluizen  |  Schepen

 

 

  Het kanaal

Het kanaal rond 1902

Foto van het kanaal tussen kasteel De Kraag en het tolhuis op de oostelijke oever.

Het kanaal

Foto met zicht op de westelijke oever, ter hoogte of net ten noorden van kasteel De Kraag.

Oude sluis van Willebroek

Deze sluis was ongeveer gelegen ter hoogte van de huidige Vredebrug, vlak voor "het Casino" en brouwerij het Anker.

Kanaal aan de papierfabriek De Naeyer

Zicht op de Oostvaartdijk, met de bureelgebouwen van de papierfabriek uiterst links, en de ingang van de Fabriekstraat aan de rechterzijde.

Nieuwe arm van het kanaal - Bedrijfsgebouwen Dumon-Van der Vin

Vanwege de verzanding van de Rupel en het t klein schutvermogen van de sluis van Klein-Willebroek, werd een nieuwe kanaalarm gegraven naar Wintam, waar het kanaal dichter bij de Schelde zou uitkomen. De nieuwe geul werd gegraven in een gebied waar vroeger turfputten waren. En van de aannemers van de werken - Dumon-Van der Vin - bouwde een filiaal van het bedrijf in Klein-Willebroek aan "de Punt".

 

  De bruggen

Kanaalbrug

Deze brug werd n Wereldoorlog II gebouwd ter hoogte van de huidgie Dr. Persoonslaan, en verbond het Oude Sasplein met de Oostvaartdijk.

Kanaalbrug

Dezelfde brug, maar nu gezien van op de Westvaartdijk. Je merkt aan de overkant van de vaart de Fabriekstraat, en de gebouwen en schoorstenen van de papierfabriek Louis De Naeyer.

Kanaalbrug

De Vredesbrug in opbouw. De foto werd gemaakt van aan de ingang van de papierfabriek van Louis De Naeyer.

 

Afbeelding: Dany Teck

Vredebrug

Uiteindelijk werd een nieuwe brug gebouwd over het kanaal, een hefbrug die de doorvaart voor grotere schepen moest garanderen.

 

 

Er werden tal van plannen gemaakt, het n al makkelijker uitvoerbaar dan het andere. Hierboven het plan van een viaduct-brug, daterend van  oktober 1941.

Type brug: verhoogde dubbele wipbrug met op en afritten.

Vrije doorvaarhoogte: 5,1 meter.

Oprit oostzijde: begint ter hoogte waar zich nu ongeveer busgarage Nuyens bevindt.

Oprit westzijde: begint op het pleintje, ter hoogte van de jongensschool.

Het viaduct zou gebouwd worden tussen de Dr. Persoonslaan en de Nieuwstraat. Het plan werd echter in 1946 definitief afgevoerd. Bij ons weten (G.A.W.) werd dit plan zelfs nooit publiek vertoond.

 

In 2002 bestaat de Vredebrug 50, iets wat uiteraard gevierd wordt met feestelijke verlichting en een tentoonstelling in het Sashuis in Klein-Willebroek. Links de foto die Patrick Hattori van de verlichte brug gemaakt heeft.

 

Afbeeldingen: Eric Van Winghe / Marcel Eeraerts / Patrick Hattori

Spoorbrug

Naast een brug voor personen- en vrachtvervoer, moest ook een brug wroden gebouwd voor de spoorlijn Mechelen - Terneuzen.

Afbeelding: Eric Van Winghe / Marcel Eeraerts

Boulevardbrug

Deze brug verzekerde de doorgang over de nieuwe arm van het kanaal (richting sluis Wintam) naar Boom en Antwerpen.

 

  De sluizen

Sluis in Willebroek / Tisselt

Na de zeesluis in Wintam was de sluis in Willebroek, ter hoogte van het "Scherp Zand" de eerste om een verval van meer dan 4 meter te overwinnen. De sluis werd echter overbodig door aanpassingswerken aan de kanaalmuren, en de bouw van een nieuwe sluis in Zemst. Deze kan een verval van 9 meter aan.

De sluis in Willebroek werd dan ook afgebroken.

 

  De schepen

De Mops

Redelijk bekend beurtschip van de familie De Heel, dat een trafiek in drank en tabak naar Antwerpen onderhield.

 

 

Laatste wijziging 05-11-2017 - Toevoegen foto Vredesbrug in opbouw
02-03-2017 - Oude postkaart van de nieuwe sluis
02-06-2013 - Toevoegen rubriek "Prins Carnaval"
20-05-2013 - Toevoegen rubriek "Varia" - Correctie link "Foto Archief Bibliotheek"
01-12-2007 - Nieuwe rubriek: Verenigingen
25-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl