A  B
 C  D
 E  F
 G  H
 I  J
 K  L
 M  N
 O  P
PA
PAN
PE
PER
PI
PIN
PJ
PL
PO
POO
PR
 Q  R
 S  T
 U  V
 W  X
 Y  Z

pjeedestal

zn (ne), mv: pjeedestals - verklw: pjeedestalleke (e)

1. Voetstuk voor een pronkstuk of een plant. [>Fr. pidestal]

Eur vs s van de pjeedestal gevalle. = Haar vaas is van zijn voetstuk gevallen.

Oemda ze zoo goe[d] eur bst ej gedn, mme'm eur s goe oep e pjeedestalleke gezt. = Omdat ze zich zo heeft uitgesloofd, hebben we haar eens extra in de bloemetjes gezet.

 

 

pjrefilee

zn (ne), mv: pjrefilees - verklw: pjrefileeke (e)

1. Filet van paardenvlees.

Ni[j] alle bijnaavers mme pjrefilee - allijn bij de pjrentesser oep Klaa Willebroek kunde dad alle dge koope. = Niet alle slagers verkopen paardenfilet - enkel bij de paardenbeenhouwer in Klein-Willebroek vind je dat alle dagen.

 

pjreloo / pjrelul

zn (ne), mv: pjreloos / pjrelulle - verklw: pjrelooke / pjrelulleke (e)

1. Letterlijk: het geslacht van een mannelijk paard.

Amaj! Da pjt aa nogal ne pjreloo, znne! 't Was persies of da't vijf pooten aa! = Nou zeg! Die hengst had een groot geslachtsdeel, hoor! Het leelk wel of het vijf poten had!

 

2. Volkse uitdrukking voor een groot mannelijke geslachtsdeel.

'k Paas da da manneke ne pjrelul moet mme... Gelk as de maskes dr achter loope! = Ik vermoed dat die kerel ruim geschapen is... Kan je bijna afleiden uit het feit dat alle meisjes hem najagen!

 

pjrenbijnaaver

zn (ne), mv: pjrebijnaavers

1. Slager die paardenvlees verkoopt.

Vruuger odde vel mijr pjrebijnaavers as naa - 'k paas da de mnse nemij zoo zot zn van pjrevlijs. Da's pertang ijl goe! = Vroeger trof je meer paardenslagers als nu - ik vermoed dat de mensen paardenvlees niet meer zo lekker vinden, terwijl dat net wl het geval is.

 

pjrenbifstuk

zn (ne), mv: pjrebifstukke - verklw: pjrebifstukske (e)

1. Biefstuk van paardenvlees.

Da's naa zoo simpel oem te mke, n toch zn er ni veul mnse die da knne: ne goeje pjrenbifstuk bakke, m ajonsaas w da ge veul mostt in doe, n da m[j] e spoosse fritte. = Eenvoudig te bereiden, en nochtans zijn er niet veel mensen die dit gerecht kennen: een lekkere paardenbiefstuk, met ajuinsaus die je met veel mosterd klaar maakt - daarbij nog een portie frieten.

 

pjrentesser

zn (ne), mv: pjrentessers

1. Paardenslachter of handelaar in paardenvlees.

Mijne grootnoenkel was ne pjrentesser. = Mijn grootnonkel was paardenslachter.

 

Zie ook: tesser.

 

 

pjrentoekker

zn (ne), mv: pjrentoekkers - verklw: pjrentoekertsje (e)

1. Dierenbeul, iemand die dieren mishandelt vnl. door ze te slaan (= toekke).

As de mllekboer ie m zen kaar verbij komt, blijf ekik binne. A dij ze pjt ni rap genoeg lestert, begint dij derkt m de krawasj te slge. De pjrentoekker! = Als de melkboer met zijn kar in de straat komt, blijf ik binnenshuis. Als zijn paard niet snel genoeg reageert, begint hij direct met de zweep te slaan. De dierenbeul!

 

pjresjt

zn (ne), mv: pjresjte - verklw: pjresjtsje (e)

1. Paardestaart, zowel van een paard, als in lang meisjeshaar.

Naa mme de maskes eulen r los ange, m vrieger aa ze dikkels ne pjresjt. = Nu laten de meisjes de haren los hangen, maar vroeger droegen ze vaak het haar in een paardestaart.

 

pjrestront

zn (ne), mv: pjresstronte - verklw: pjrestrontsje (e)

1. Paardenmest, paardenvijgen, paardenstront, paardendrek.

Vruuger wiere de kaare getrokke deu pjre, n die liete natuurlek dikkels al s iet valle. M g'ot dn ook mnse die de pjrestront ginge[n] oepraape oem in den of te gebrojke. = Vroeger werden paarden gebruikt om de kar te trekken. En die dieren deden uiteraard ook regelmatig hun behoefte. Maar je had ook mensen die de paardenvijgen opraapten, om als mest te gebruiken in de tuin.

 

Zie ook: pjrevijg.

 

pjrevijg

zn (een), mv: pjrevijge

Zie: pjrestront.

 

 

pjrevlijs

zn (et/-), geen mv

1. Paardenvlees, vlees van het paard dat bedoeld is om te consumeren.

Da zn m wijneg lande w da ze pjrevlijs eete, mr ier n de Vt s da toch ijl norml, znne. = Er zijn niet zoveel landen waar men paardenvlees eet, maar hier in het Vaartland is dat toch de gewoonste zaak.

Gerekt pjrevlijs s toch van 't fnste da ge kunt mme, zeeker! = Gerookte paardenfilet is toch het lekkerste wat bestaat, zeker!

Zie ook: rekvlijs.

 

pjrewps

zn (ne), mv: pjresjte - verklw: pjresjtsje (e)

1. Wesp, paardenhorzel.

Ik deurref ni bojtekomme[n] oep men trras, want d zitte pjrewpse! = Ik durf niet buiten te gaan op het terras, want er vliegen paardenhorzels!

 

Zie ook: peewps / pejwps.

 

pjroog

zn (een), mv: pjrooge - verklw: pjregske (e)

1. Eiergerecht: spiegelei. [>Nl. paardenoog = gewestelijk voor spiegelei]

A g'een pjroog wilt bakke, dn moet aa pan goe[d] ijt zijn, m booter, n dn lt'er een raa aar in valle; a ge dn ni ruurt dn dde een pjroog. = Als je een paardenoog wil klaarmaken zorg je voor een hete pan met boter; daarin breek je een ei; en als je dan niet roert heb je een paardenoog.

 

 

 

pjt

zn (e), mv: pjre - verklw: pjtsje (e)

1. Paard.

Onze Max was e goe pjt; dij[n] ej nogal wa bakke versleerd, znne. = Ons paard heette Max en het heeft veel lasten versleurd.

 

2. Ook figuurlijk gebruikt.

Een oer gelk e pjt. = Een prostitue die hl goede zaken doet.

Iemant oep ze pjt ztte. = Iemand boos maken, met iemand de spot drijven.

Zien gelk e pjt. = Niet opzij kijken, geen interesse betonen voor wat er met anderen gebeurt. Enkel zijn eigen wil voor ogen hebben. Associaal zijn. De uitdrukking verwijst naar de ooglappen van een paard, die het dier niet toelaten om opzij te kijken.

Zoo stoem as't pjt van Kristus, n... da was nen eezel! = Heel dom zijn.

 

pjsmontee

zn (ne), mv: pjsmontees - verklw: -

1. Letterlijk een opgemaakt stuk. Wordt meestal gebruikt om een voorwerp aan te duiden dat groots en vnl. in de hoogte werd uitgewerkt. [>Fr. pice monte]

Oep 't vetfijst kwme z'oem tien uure binnen m ne pjsmontee, n ijlem van boove ston e klaa koppeltsje in traaklijre. Schoon! = Op het avondfeest (van een huwelijk) kwam men om tien uur de zaal in met een grote taart, en helemaal bovenaan stonden popjes als huwelijkspaar. Mooi!

 

 

Laatste wijziging 27-06-2008 - Toevoegen afbeeldingen
10-05-2008 - Toevoegen afbeeldingen
24-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl