A  B
 C  D
 E  F
 G  H
 I  J
 K  L
 M  N
MAA
MAN
ME
MES
MI
MO
MOL
 O  P
 Q  R
 S  T
 U  V
 W  X
 Y  Z

moljr

zn (ne), mv: moljs - verklw: moljrreke (e)

1. Lage herenschoen met vetersluiting. [>Fr. molire]

E[j] ej ne lejre moljr gekocht in 't Modrren Schoentsje. = Hij heeft een lederen molire gekocht in de winkel met de naam Modern Schoentje.

 

mondmuzikske

zn (e), =verklw, mv: mondmuzikskes

1. Mondharmonica.

Splde gij een xtermnt? - Neeje! Allijn e mondmuzikske. = Bespeel jij een instrument? - Neen, alleen mondharmonica.

 

monnekemn

Zie: mannekemn.

 

m

zn (een), mv: ms - verklw: mke (e)

1. Made. Meestal gebruikt in de verkleinvorm.

E mke v te visse. = Een made om te vissen.

Viste gij m mkes of m vddevasj? = Vis jij met mades of met muggelarven?

 

2. Luim, gezindheid.

E[n] ej weer een m. = Hij is slecht geluimd. Dit is hetzelfde als: e[n] ej wee[r] een loet.

 

moore

zn (ne), mv: moores - verklw: merreke (e)

1. Moor, kookketel voor water (moor is zwart, en zou dus kunnen komen van een zwartgeblakerde ketel).

Zt s ne moore wter oep't vuur. = Zet een ketel water op het vuur.

E merreke[n] ijt wter in't bat doen. = Een ketel heet water in de badkuip gieten.

 

 

moose

ww, verv: moos - mooste - gemoost

1. Prutsen, dingen doen zonder kennis van zaken, klungelen. Wordt meestal gebruikt om aan te geven dat iemand onhandig is.

Let dij raddejoo naa stn n zit er ni[j] n te moose! = Laat die radio staat en pruts er niet aan!

 

moosel

zn (e), mv: moosels

1. Ringvormige metalen versterking rond een steel of een handgreep van gereedschap.

Den bestel aa ijl de nacht bojtegestn, n da was ek vergeete. As ek van de morreget den bestel bij 't moosel vastpakte, bleeve mijn vingers dern plkke, want 't aa ijl de nacht gevrooze. = Ik was vergeten dat de bezem de hele nacht had buitengestaan. Toen ik hem vanmorgen bij de metalen ring vastnam, bleven mijn vingers aan het metaal plakken, want het had de hele nacht gevrozen.

 

mf

bijv nw, tvgl: mve

1. Een zachte, met geel gemengde paarse kleur hebbend, warm purper, mauve. [>Fr. mauve = met de kleur van malve]

'k Zaa gejre da mf klijke[n] ojt d'talaazj s passe. = Ik zou graag die purperen jurk die in het uitstalraam staat eens aanpassen.

Mf-wit? Da's den Anderlcht. = Paars-wit? Dat zijn de kleuren van voetbalploeg Anderlecht.

Zen vingers zge mf van de kaa, n zen lippe[n] ook. = Zijn vingers waren blauw van de kou, en zijn lippen ook.

 

msteek

zn (ne), mv: msteeke - verklw: mstkske (e)

1. Steek van een made of van een worm, vooral in fruit.

'k Aa ne kilo pejre gekocht n d wre[r] drej m msteeke. = Ik had een kilo peren gekocht en drie peren waren door maden aangetast.

 

moozegat

zn (e/'t), mv: moozegte - verklw: moozegotsje (e)

1. Afloop voor vuil water, rioolputje. Vroeger was het een klein gaatje in de muur, langs waar het water naar buiten kon. Waarschijnlijk genoemd naar moos , vuil water dat overblijft na het kuisen. Meestal werd deze afvoer eenvoudigweg afgesloten door er een plaatje voor te zetten.

Git den ijmer m[r] in't moozegat. = Giet die emmer (vuil) water maar in de afvoer.

St[g] et moozegat al oope? = Uitdrukking die terugslaat op lang vervlogen tijden, toen het moozegat eigenlijk als bliksemafleider fungeerde. Als het onweerde, bestond er namelijk altijd de kans dat de bliksem insloeg.  De mensen spraken dan van nen donderstijn (= bolbliksem) die in huis kwam. Door het moozegat open te zetten werkte dit als "bliksemafleider", omdat het gat laag bij de grond was en eigenlijk altijd aan beetje vochtig en daardoor als goede geleider dienst deed.

 

2. Ook figuurlijk gebruikt om aan te duiden dat iets verloren is.

Da's deu't moozegat. = Dat is verdwenen, dat is weg.

 

 

mossel

zn (een), mv: mossele - verklw: mosseltsje (e)

1. Mossel (schaaldier). [>Lat. Mytilus edulis]

Mossele m fritte n e gelas bier. = Een portie mosselen met frieten een glas bier.

Mossele moet eete in de meunde m[j] een r. = Mosselen zijn het lekkerst in de maanden waarvan in de naam de letter "R" voorkomt.

 

2. Slag.

Een mossel teegen aa oore krijge. = Een draai om de oren krijgen, een oorveeg krijgen.

 

3. Scheldnaam voor een vrouw (of meer bijzonder: het vrouwelijk geslacht).

Die stoeme mossel ej'ta wee gn verr. = Die domme vrouw heeft dat verraden.

 

mosseling(st) / mosselngst

zn (een)/(ne), mv: mosseling(st)e / mosselngste

1. Klein schip dat mosselen ophaalt aan de kust en dan de rivieren en kanalen opvaart. De schipper verkoopt de mosselen aan de wal.

De mosselingst lej[j] al in't saske. = Het mosselscheepje ligt al in de sluis (van Klein Willebroek).

Ik koop allijn mossele[n] bij de mosseling. = Ik koop mosselen rechtstreeks bij de mosselboer aan het schip (waarschijnlijk om aan te duiden dat die klant alleen heel verse mosselen wil kopen).

 

 

 

mot

zn (een), mv: motte - verklw: motteke (e)

1. Mot, nachtvlinder. [Lat. familie Tineidae]

A me sves in den of zitte in de scheemer, dn komme de motte. = Als we bij valavond in de tuin zitten, komen de nachtvlinders.

Da ziede naa toch zoo da de mot der in zit! = Dat merk je nu toch onmiddellijk, dat er motten in zitten (in kleding).

 

2. Slaag, rammel.

Imant een goej mot teege zen oore geeve. = Iemand een flinke oorveeg geven.

 

3. Ook figuurlijk.

'k Aat al lank in de mot, dat er iet was tusse die twij. = Ik had het al lang door, dat die twee een relatie hadden.

Mot deroep! = Recht in de roos.

 

motbussel

zn (een), mv: motbussels - verklw: motbusselke (e)

1. Scheldnaam voor een dikke vrouw of een dik meisje met een ineengedrongen gestalte.

Zie die dikke motbussel d naa loope. = Zie dat dikke meisje daar nu lopen.

 

mots(j)iklt

zn (ne), mv: mots(j)ikltte - verklw: mots(j)ikltteke (e)

1. Motorrijwiel, bromfiets.

M ne motsjiklt kunde ijgelek ooveral deu, ook as d'ottoos in de fil stn. = Met een motorrijwiel kan je eigenlijk overal langs, zelfs als auto's in de file staan.

 

 

motteg

bijv nw, tvgl: motteg - motteger - mottegst

1. Lelijk, niet toonbaar.

Wad's me da veu ne mottege vnt! = Wat is dat een lelijke man!

 

2. Onwel, ziek, misselijk, ongemakkelijk.

'k Wer motteg a'ze'k n eete paas. = Ik word onwel als ik aan eten denk.

 

 

muggepis

zn (ne/de), geen mv

1. Neerslag in de vorm van motregen, fijne druppels of heel natte nevel.

Ne prreplie s naa ni[j] cht noodeg m deeze muggepis! = Een regenscherm heb je echt niet nodig in deze stofregen.

 

2. Aanduiding van een kleine hoeveelheid, maar dan meestal juist in ontkennende betekenis.

Da's ook gijne muggepis! = Dat is ook niet niks! Dat zou je beter niet onderschatten!

 

mumbol

zn (ne), mv: mumbolle - verklw: mumbolleke (e)

1. Lekkernij, karamel, ulevel.

Ve twij frang mumbolle n ne lkker. = Voor twee frank snoepjes en een likstok.

 

Zie ook: mimbol.

 

musseflapper

zn (ne), mv: musseflappers - verklw: musseflapperke (e)

1. Katapult, kattepul. V-vormig houten staafje, waartussen een elastiek wordt bevestigd. Hiermee kan men kleine projektielen katapulteren.

'k Aa e froppeke n de juffraa geschoote n z'ej mene musseflapper afgepakt. = Ik had een papieren propje naar de (school)juffrouw afgeschoten, en nu heeft ze mijn kattepul afgenomen.

 

musseschrik

zn (ne), mv: musseschrikke - verklw: musseschrikske (e)

1. Mussenverschrikker, vogelverschrikker, gemaakt uit wapperende lappen die al of niet in de gedaante van een pop worden gedrapeerd, opgesteld om de vogels af te schrikken van bezaaide velden.

Oem de voogels wg te jge van ze vld, aa em ne musseschrik gezt. = Om de vogels te verjagen van het veld (waar net gezaaid was) had hij een vogelverschrikker gemaakt.

 

2. Ook figuurlijk, om aan te geven dat iemand zich op slechte manier gekleed heeft.

'k Von et ni plizant da gij oep mij fijsje geklijd as ne musseschrik kwomt binnevalle. = Ik vond het niet zo prettig dat je zo slecht gekleed op mijn party binnenwandelde.

 

mwajn

zn (ne), geen mv

1. Middel, methode om iets te bereiken of te verwezenlijken. [>Fr. moyen]

M gijne mwajn kon ek eur van eur gedacht afbringe. = Het lukte me niet om haar van gedachte te doen veranderen.

 

 

Laatste wijziging 23-06-2008 - Toevoegen afbeeldingen
10-05-2008 - Toevoegen afbeeldingen
23-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl