A  B
 C  D
 E  F
 G  H
 I  J
 K  L
KAA
KAB
KAL
KAS
KE
KER
KI
KLA
KLI
KN
KO
KOM
KOO
KRA
KRO
KW
 M  N
 O  P
 Q  R
 S  T
 U  V
 W  X
 Y  Z

knging

zn (een), mv: knginge

1. Letterlijk iets wat knaagt. Wordt meestal in het meervoud knginge gebruikt om buik- of darmkrampen aan te geven. [>Nl. knaging]

'k Paas da 'k iet verkird geete[n] m, want 'k m kngingen in menen bojk! = Ik vermoed dat ik iets gegeten heb wat me niet bekomt, want ik heb darmkrampen.

 

knbber

zn (ne), mv: knbbers - verklw: knbberke (e)

1. Lelijk aangezicht, grijns waaruit afkeuren, ongenoegen of jaloezie spreekt.

Da's de lste kij da'k ik Eufrazie oep de kaffeeklasj vrg! M dij ljleke knbber van de zjaloezie jgt ze de mnse schrik n. = Nu was het echt de laatste keer dat ik Eufrazie op de koffie vraag! Met die lelijke grijns van pure jaloezie jaagt ze zelfs de mensen de stuipen op het lijf.

 

2. Iemand die veel praat.

Dij knbber kan naa gijn twij sekonde zwijge! = Die praatgraag kan geen twee seconden zwijgen!

Zie ook: snbber.

 

zn (-), geen mv

3. Dikke bruine bonen. In de winter werden deze bonen vaak als voer voor de duiven gebruikt.

 

knejt

zn (een), mv: knejte - verklw: kntsje (e)

1. Knars, snars, minimaal iets, te verwaarlozen ding.

E snapt er gijn knejt van! = Hij bebrijpt er niets van!

Zie ook: knijt.

 

knp

zn (een), mv: knppe - verklw: knppeke

1. Kin, deel van het aangezicht. Zowel letterlijk als figuurlijk gebruikt, maar altijd met negatieve bedoeling.

Da maske kan er niks n doen, m m zoon knp zal ze ni rap van't strt gerke, paas ek! = Jammer genoeg kan het meisje het niet verhelpen, meer met zo een lelijke (grote?) kin zal het haar moeilijk vallen om een relatie aan te gaan, denk ik!

Toen a'k eur zaa da ze mij gijn floozekes moest wijsmke n derkt betle, od s moete zien wa ve[r] een knp da ze trok! = Toen ik haar antwoordde dat ze me geen blaasjes moest verkomen, maar onmiddellijk betalen, had je moeten zien wat voor een lang gezicht ze zette!

 

kneut

zn (een), mv: kneute

1. Gierige, oude vrouw, die niet erg veel kan verdragen. Onverdraagzaam persoon. [>gewestelijk Nl. kneut]

Die[j] aa kneut kan d ni m oem! = Die oude vrouw kan dat niet verdragen.

 

 

knijt

zn (een), mv: knijte - verklw: kntsje (e)

1. Knars, snars, minimaal iets, te verwaarlozen ding.

Dr dde gij naa gijn knijt ojtstns mee! = Dat is nu helemaal niet jouw zaak! Dat belangt jou nu echt niet aan!

Zie ook: knejt.

 

knoebelflissijn

zn (et), geen mv

1. Knobbeljicht, reumatische aandoening waarbij kalkachtige knobbels aan de beenderen ontstaan. [>Nl. knobbeljicht]

Ge moet s zien oe da da mns last ej van 't knoebelflissijn. = Je moet eens kijken hoe die vrouw lijdt aan knobbeljicht.

 

knoeps

zn (de), mv: -

1. Oneetbaar stukje vet of kraakbeen (bijv. bij spek).

'k m da stik knoeps trug ojtgespjkt. = Ik heb dat stukje kraakbeen terug uitgespuwd.

 

knoessel

zn (ne), mv: knoessels - verklw: knoesselke (e)

1. Uitstekend been aan de enkel. [>gewestelijk Nl. knoesel]

Mene knoessel zie zoo blaat as iet, want 'k mmem teege de tafel gestoempt. = Mijn enkel ziet helemaal blauw, want ik heb me gestoten tegen de tafel.

 

knoessele

ww, verv: knoessel - knoesselde - geknoesseld

1. De enkels tegen elkaar slaan als men stapt.

Ik moet m die klaane n de spsjalist, want da's naa al e pr wejke da'k zien dat em knoesselt. = Ik moet met die kleine jongen naar de dokter, want ik merk al een paar weken dat hij de enkels tegen elkaar stoot bij het lopen.

 

knotsenbol

uitdrukking

1. Uitroep als twee mensen of twee voorwerpen tegen mekaar botsen.

'k Zag dij[n] ijne[n] ottoo van de Nopri komme, n den ander was zjest de Schldeln ingedrd... n j: knotsenbol! Want z'aa mekandere ni gezien. = Ik zag die ene auto van de parking van Nopri afrijden, en de andere was net de Scheldelaan ingedraaid... En ja: knal op mekaar! Want ze hadden mekaar niet gezien.

 

2. Is n van de contactmanieren met kleine kinderen, waarbij men het kind naar zich toe beweegt tot men met de voorhoofden tegen mekaar 'stoot'.

G me knotsenbol doen? = Gaan we met de voorhoofden tegen mekaar stoten?

 

 

Laatste wijziging 14-06-2008 - Toevoegen afbeelding
23-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl