A  B
 C  D
 E  F
 G  H
 I  J
 K  L
KAA
KAB
KAL
KAS
KE
KER
KI
KLA
KLI
KN
KO
KOM
KOO
KRA
KRO
KW
 M  N
 O  P
 Q  R
 S  T
 U  V
 W  X
 Y  Z

kijs

zn (een), mv: kijze - verklw: kijzeke (e)

1. Scheut van een plant.

Petattekijze = scheut(en) uit het oog van een aardappel.

Sonjakijze = sojascheuten.

 

kiekebest

zn (een), mv: kiekebeste - verklw: kiekebesje (e)

1. Borst van een kip, zacht en beenloos stuk vlees van de kip, kipfilet.

Mj e pr kiekebeste[n] mme wlle goe geete, n da's goejekooper as bustk. = Een paar kippenborsten volstaan om ons te verzadigen, en dat kost stukken minder dan biefstuk.

 

2. Kippenborst, misvorming van de borstkas van een mens.

Ge moet naa ni derkt oemzien , m d komt da vntsje m zen kiekebest zjest binne. = Je moet je nu niet onmiddellijk omdraaien om te kijken, maar daar komt net dat mannetje binnen met het vooruitstekende borstbeen.

 

kiekele

ww, verv: kiekel - kiekelde - gekiekeld

1. Loeren, afkijken, bespieden, spieken.

Zitte d naa wee te kiekele, v te weete wa da 'k ik oep da papier m ingevuld? = Zit je weer stiekem te spieken, om zo te weten wat ik heb ingevuld op het formulier?

 

kiekelijr

zn (een), mv: kiekelijre - verklw: kiekelijreke (e)

1. Letterlijk een kippenladder, een plank met een aantal dwarslatjes zodat de kippen makkelijker in het hok kunnen.

As de kiekes oep stok zn, l ekik mijstal de kiekelijr wg v dat er gijn ratte[n] in 't kiekekot zaa kunne. = Als alle kippen op stok zitten, haal ik gewoonlijk de kippenladder weg zodat de ratten niet in het kippenhok zouden komen.

 

2. Figuurlijk de score van een partij die altijd verliest bij een serie spelletjes zoals het kaarstspel. Deze score bestaat dan uitsluitend uit horizontale streepjes onder elkaar om de nulscore aan te duiden.

'k Zn gn zien n de kters in den Bara. De ploeg van de S ej vandg gijnenijne slag oepgelt want z'aa altij een kiekelijr oep't bddeke stn. = Vandaag ben ik in caf Bara naar het kaartspel gaan kijken. De ploeg van Frans is er vandaag niet in geslaagd om ook maar n slag binnen te halen, want ze hadden elke keer uitsluitend nulscores op de lei staan.

 

 

kiekenbisj

zn (ne), mv: - verklw: kiekenbisjke (e)

1. Letterlijk: kippenvlees.

Ie s! Moeke[n] ej kiekenbisjke gemokt. = Kijk hier: je mama heeft kip klaargemaakt.

 

2. Wordt normaal gebruikt om aan te duiden dat iets bijkomstig is, dat het niet veel te betekenen heeft.

M[j] oeveel komde glle[n] eete? M drij joenges n twij maskes, m de klnste ... da's kiekenbisj! = Met z'n hoevelen komen jullie eten? Met drie zonen en twee dochters, maar de kleinste moet je niet echt meerekenen.

Zie ook: bisj.

 

kiekestront

zn (de), mv: -

1. Letterlijk: kippenstront, kippendrek, kippenmest.

A g' aave[n] of mijr wilt lte[n] oepbringe, kund'er missching s kiekestront oep doen? = Als je meer opbrengst van je (groenten)tuin wil hebben, kan je misschien eens bemesten met kippenmest?

 

2. Figuurlijk: van alles door elkaar, een bonte mengeling, een allegaartje.

Da's ni 't ijn of 't ander, m van alles onderijn. Allee ... kiekestront, ! = Het is het ene noch het andere, maar van alles bij elkaar. Een allegaartje, dus!

 

kiekevlijs

zn (et), geen mv.

1. Kippenvel, gevoel dat men heeft bij sterke emoties zoals bij het horen van muziek of als men schrik heeft en waarbij de huid samentrekt. Dat ziet er dan uit als het vel van een geplukte kip. Wordt ook algemeen gebruikt als men koude rillingen krijgt.

lke kij as ek in de krrek de Brojloftsmarsj oor, krij[k] ik kiekevlijs! = Elke keer als men in de kerk de Bruiloftsmars speelt, krijg ik kippenvel!

'k Aa te lank in 't kaat wter gezwomme: men lippe zge[n] ijlem blaat n 'k aa kiekevlijs. = Ik was veel te lang in het koude water blijven zwemmen: mijn lippen waren blauw gekleurd en ik had kippenvel.

 

 

kiekoest / kinkoest

zn (de), geen mv.

1. Kinkhoest, besmettelijke, met krampachtige hoestbuien gepaard gaande kinderziekte.

Vruuger wiere[n] alle kindere ingnt teege de kinkoest, m srrewooreg doen ze da nemij. = Vroeger werden alle kinderen ingent tegen de kinkhoest, maar tegenwoordig doet men dat niet meer.

 

kiem

bijv nw, tvgl: kiem - kiemer - kiemst

1. Broos, gevoelig, vlug vuil, kwetsbaar.

Zoo wit stofke s nogal kiem - zodde niks anders pakke? = Witte stof (voor kleren) wordt makkelijk vuil - zou geen andere kleur kiezen?

 

kiepedoo

zn (ne), mv: kiepedoos - verklw: kiepedooke (e)

Zie: kuupedoo.

 

kifkif

bijv nw, tvgl: -

1. Effen, gelijk, met afgeloste schulden, fifty-fifty.

Arr! Ier s aa duuzend frang! Na zmme kifkif, znne! = Hier heb je de laatste duizend frank! Nu ben ik je niets meer schuldig, hoor!

 

kimmelee / kummelee

zn (ne), mv: kimmelees / kummelees - verklw: kimmeleeke / kummeleeke (e)

1. Salto mortale.

Ne losse kimmelee lgge. = Een saltosprong maken, sprong waarbij men opveert en over het hoofd rond draait, zonder daarbij de handen op de grond te steunen.

 

 

kinderezze

zn (-), geen mv

1. Kinderachtigheid, naeve streek, kinderlijke ondeugendheid.

Zdde gij naa ne groote vnt? Mj al die kinderezze kan ek ik da moejelek geloove, joeng! = Beweer jij dat je een volwassen man bent? En dat met al dat kinderachtig gedrag? Haast niet te geloven, kerel!

 

kinneke

zn (et), =verklw, mv: kinnekes

1. Kindje, baby, peuter.

Klaan kinnekes gn n de papschool n groote joenges gn n de joengesschool. = Kleine kinderen gaan naar de kleutertuin en grote jongens gaan naar het lager onderwijs.

Kom, g m m d'ander kinnekes speele, dn zn ekik ook een bkke gerust! = Kom, ga maar gauw een beetje met de andere kinderen spelen, zodat ik ook wat kan rusten!

 

2. Pupil, zwart vlekje omkranst door de iris van het oog.

Ma'k s in de kinnekes van aa[j] ooge zien? = Mag ik je eens diep in de ogen kijken.

n de kinnekes van zen ooge kinde zien dat em plezier ej. = Aan het fonkelen van zijn ogen kan je zien dat hij geniet.

 

kinnekesboot

zn (de), mv: -

1. Letterlijk: schip waarmee de babies afgeleverd worden. Dit is n van de manieren om aan kleine kinderen uit te leggen waar de babietjes vandaan komen, zonder op de echte voorlichting te moeten overschakelen.

Vandenacht ej de kinnekesboot bij tant'Arjt e klaa kozntsje gebrocht! = Vorige nacht is tante Henritte bevallen van een klein neefje!

 

 

kippere

ww, verv: kipper - kipperde - gekipperd

1. Het doel verdedigen. [>Eng. to keeper]

Swa den Dammer moest alle zondge gn kippere, n dn aa dij toch ook al ijl de wejk gewrrekt. = Franois Van Dam (den Dammer) stond alle zondagen in het doel, en hij had tenslotte toch al heel de week gewerkt.

Zie ook: keepere.

 

2. Naar binnen werken of gooien, opeten op een schrokkende manier. [>Nl. kieperen]

E was veel te lt ojtgewst n e[n] aa zen ijge[n] ooverslpe. Naa moet em zen booteramme m spk n binne kippere of e[j] s zen bus kwijt. = Hij was veel te laat op stap geweest en had zich verslapen. Nu moet hij zijn ontbijt naar binnen schrokken of hij komt te laat aan de bushalte.

 

kisjt

zn ('t), mv: kisjtte - verklw: kisjtteke (e)

1. Loket, deurvakje, doorgeefluik. [>Fr. guichet]

'k Moet tmbers mme m d st wl dttech man n 't kisjt. = Ik heb postzegels nodig maar er staan zeker 30 mensen te wachten aan het loket.

 

 

kivief

zn (ne), geen mv

1. In de uitdrukking "oep zene kivief zijn": op zijn hoede zijn. [>Fr. qui vive] [>Nl. qui-vive]

Z mr oep aave kivief, as ge n't bojteland vertrkt! = Let maar goed op als je naar het buitenland gaat!

 

2: Figuurlijk: het bewustzijn, het bewust aanwezig zijn. [>Fr. qui vive] [>Nl. qui-vive]

'k Was m mene veloo gevalle, n veu da'k goed n wl oep mene kivief was, aa die smejrlappe men sjakosj gepikt! = Ik was met de fiets gevallen, en voor dat ik ten volle bij bewustzijn was, hadden die gemenerds mijn handtas gestolen!

 

kizze / kuzze

zn (e), mv: kizzes / kuzzes - verklw: kizzeke / kuzzeke (e)

1. Kussen, oorkussen. [>oud Fr. cussin]

E kizze[n] onder aave kop lgge. = Een kussen onder het hoofd leggen.

Lg[d] e kizze[n] onder aa gat, dn zdde greter! = Als je op een kussen gaat zitten, zit je hoger.

'k m nief kuzzes gekocht vr in mene fotl. = Ik heb nieuwe kussens gekocht, om in de zetel te leggen.

 

 

Laatste wijziging 12-06-2008 - Toevoegen afbeeldingen
10-05-2008 - Toevoegen afbeelding
23-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl