A  B
 C  D
DA
DE
DEU
DI
DO
DR
DU
 E  F
 G  H
 I  J
 K  L
 M  N
 O  P
 Q  R
 S  T
 U  V
 W  X
 Y  Z

dubbe

ww, verv: dub - dubde - gedubd

1. Piekeren, veel over alle gebeuren nadenken, meestal op een negatieve manier, doemdenken, zich inwendig zorgen maken.

Oe s da naa toch meugelek? Gij moet altij iet mme oem oover te dubbe! Kunde gij ni gewoon kontnt zen m wa da g't? = Hoe is dat nu toch mogelijk? Jij moet altijd over iets zitten piekeren! Kan je voor n keer niet eens tevreden zijn met alles wat je hebt?

 

2. Nasynchroniseren, films die in een andere taal worden ingesproken. [>Eng. to dub]

Mijstal zien ek ni zoo gejre gedubde fillems, m 'k moet altij wl ijl t lache as eule mond ni klopt m wa da ze zgge. = Eigenlijk hou ik niet zo erg van nagesynchroniseerde films, maar ik ga wel onderuit van het lachen als de bewegingen van de mond niet overeenkomen met wat je hoort.

 

dubber

zn (nen), mv: dubbers - verklw: dubberke (een)

1. Piekeraar, doemdenker, iemand die zich voortdurend zorgen maakt, ook al is dat onterecht.

A'k ik zoo nen dubber was as gij, dn kree'k men ojsaave ni rond, znne. M j ... ik m d[r] allem gijnen tijd veu. = Als ik zo een piekeraar was als jij, dan kwam ik niet meer toe aan mijn huiselijke bezigheden. Maar gelukkig heb ik daar geen tijd voor.

 

duffelkoot

zn (nen), mv: duffelkoote - verklw: duffelkotsje (een)

1. Duffelse jas. Duffel had in de 17de eeuw een bloeiende textielnijverheid. [>Eng. Duffel coat]

Mt de jremt doet'em altij zenen duffelkoot n. = Ter gelegenheid van de jaarmarkt draagt hij altijd een duffelse jas.

 

 

duurdekomprenuur

bijv nw, tvgl: -

1. Traag van begrip, wordt gezegd van iemand die heel moeilijk iets verstaat.

Da gasje[n] s nogal duurdekomprenuur. = Die jongen is traag van begrip.

 

duurendans / dierendans

zn (nen), mv: -

1. Iemand die veel geld uitgeeft, of die anderen veel geld doet uitgeven in zijn eigen belang.

Aa'k geweete da studeere ve doktoor zoo duur was, dn odde ni meuge beginnen! Ge z wl nen duurendans gewerre n aa zuster s er ook nog, ! = Had ik geweten dat dokterstudies zo veel geld kosten, dan had ik je niet laten beginnen! Er gaat heel veel geld naar jou en je studies, en je zuster heeft ook nog recht op studeren, hoor!

 

2. Winkelier die zijn waren boven de normaal gangbare prijzen verkoopt.

Aa'k da na gistere geweete da'k vandg tomatte zaa noodeg mme! 't s zondag n naa moet ek n dijn duurendans ier oep't plntsje gn. = Had ik nu gisteren maar geweten dat ik vandaag tomaten nodig zou hebben! Vandaag is het zondag en dus moet ik naar die dure winkel hier op het pleintje.

 

duuveltsje

zn (een), =verklw, mv: duuveltsjes

1. Eenvoudig gebouwde kachel, waarin verschillende soorten brandstof kunnen worden gebruikt. Potkachel.

In de winter kunde bejter een duveltsje[n] in 't maggezijn ztte. = In de winter kan je beter verwarmen met een potkacheltje.

 

 

duuveltsjesr

zn (et), geen mv.

1. Dons, eerste haargroei, eerste baardgroei bij jongens

Ons klaan manne werre groot! Ons Zjfke krgt zllefs al wa duuveltsjesr oep zen kin. = Onze kinderen worden groot! Kleine Jozef begint zelfs al baardgroei te hebben.

 

 

dwzekloot

zn (nen), mv: dwzekloote

1. Goedwillig iemand, goedschiks persoon, goedgelovige.

D kinne ze naa m doen wasse wille, zoo'nen dwzekloot. = Met hem kan men doen wat men wil, hij is te goedgelovig.

 

dws

bijv nw, tvgl: dws - dwzer - dwst

1. Tegendraads, dwars.

'k m nog noot zoo'nen dwze vnt gezien. = Ik heb nog nooit zo een dwarse man gekend.

 

dwsdeu / dwzendeu

bijw

1. Dwars door.

't Rejgende zoo t da't wter deu't moozegat binneliep, n dwzendeu't ojs deu de veurdeur bojte liep! = Het regende zo hevig dat er water door het moozegat binnenstroomde, dwarsdoor de woning en langs de voordeur terug buiten.

De ketste manier oem d te gerke, s dwsdeu de waa te gn. = De vlugste manier om daar terecht te komen, is dwars door de weide lopen.

 

dwzerik / dwzegt

zn (nen), mv: dwzerikke / dwzegtte - verklw: dwzerikske / dwzechotsje (een)

1. Dwarsligger, tegendraads persoon.

Dijn dwzerik wilt da toch ni doen zeeker! = Hij is zo tegendraads dat hij het niet wil doen.

Zoo klaan n al zoo'nen dwzegt! = Zo jong en toch al zo dwars liggen!

 

 

Laatste wijziging 01-06-2008 - Toevoegen afbeelding
18-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl