A  B
 C  D
DA
DE
DEU
DI
DO
DR
DU
 E  F
 G  H
 I  J
 K  L
 M  N
 O  P
 Q  R
 S  T
 U  V
 W  X
 Y  Z

deudentwilvan

voorz.

1. Omwille van, om reden dat.

Deudentwilvan da'k ik giŽj gŽld aa, kost ek giŽjn eete kooŽpe Ťn moest ek g‚‚n beÔjdele! = Omdat ik geen geld meer had, kon ik geen eten kopen en dus moest ik wel bedelen.

 

deuge

ww, verv: deug - deugde - gedeugd

1. Goed zijn, OK zijn, in orde zijn, van nut zijn. [>Nl. deugen]

Da maske deugt ni veŁ diŽj joenge! = Dat meisje is geen goede partij voor die jongen.

Da deugd ie ni, joeng! = Het is hier niet pluis, man!

 

deŁgezeete zijn

zegswijze

1. Zo lang gezeten hebben dat het pijn doet, doorgezeten.

'k ňm zooŽ lank moete zitten, da'k iŽjlem‚‚ deugezeete zŽn. = Ik heb zo lang moeten zitten, dat ik er pijn van heb.

Me gat Žs iŽjlem‚‚ deugezeete! = Mijn achterste doet pijn van het zitten!

 

deuj‚‚ger

zn (nen), mv: deuj‚‚gers - verklw: deuj‚‚gerke (een)

1. Iemand die heel snel eet, zonder daarbij veel te kauwen.

Zit ni zooŽ te buffele, gij zŽ nen Žchte[n] deuj‚‚ger! = Zit niet zo te schrokken.

 

deur

zn (een), mv: deure - verklw: deŁrreke (een)

Zie: deer.

 

 

deurŤndeŁ

zegswijze

1. Door en door, aan ťťn stuk door.

A ge deu[r] aa eksaam wilt zijn, dŽn moete alles deurendeŁ kŽnne. = Als je wilt slagen voor je examen, dan moet je de stof grondig kennen.

 

deŁrrepstier

zn (den/nen), mv: deŁrrepstiere - verklw: deŁrrepstirreke (een)

1. Man in een dorp, die de naam heeft zoveel mogelijk vrouwenharten te veroveren.

DiŽj[n] eÔj[j] al alle vraave gat, da's nen Žchten deŁrrepstier. = Hij is al bij alle vrouwen geweest, hij heeft al met alle vrouwen geslapen, heeft alle vrouwenharten veroverd.

 

deusjasse

ww, verv: sjas deu - sjaste deu - deugesjast

1. Het WC doorspoelen. [>Fr. la chasse = waterspoeling]

As ge n‚‚'t ghemak g‚‚, meugde ni vergeete deu te sjasse, want d‚‚r Žs niks zooŽ vies as e kadooke[n] in de pot te vinne! = Als je naar het toilet gaat, mag je niet vergeten door te spoelen. Het is heel onaangenaam dat de volgende toiletbezoeker een onzuiver WC aantreft!

Zie ook: deutrŽkke.

 

deŁst

zn (den), mv: -

1. Dorst.

Eele mont Žs drooŽg van den deŁst. = Ze hebben een droge mond omdat ze heel veel dorst hebben.

'k ňm keŁste[n] oep men lippe van de grooŽten deŁst. = Ik heb zulke grote dorst, dat het lijkt of er korsten op mijn lippen staan van de droogte.

 

 

deutrappe

ww, verv: trap deu - trapte deu - deugetrapt

1. Gek zijn, domme dingen doen.

Ik gelooŽf naa toch da gij Žcht begint deu te trappe, zŽnne! = Nu geloof ik toch dat je gek wordt, hoor!

 

deutrapper

zn (nen), mv: deutrappers - verklw: deutrapperke (een)

1. Iemand die eigenaardig of gek doet. Ook gebruikt om een debiel persoon aan te geven, iemand die ze niet alle vijf meer heeft.

Da kunde naa beÔjter ni[j] ‚‚n diŽjn deutrapper vr‚‚ge, want wi wŽt wa da ge dŽn in aa[j] anne g‚‚ krijge! = Dat kan je nu beter niet aan die gekkerd vragen. Wie weet wat dan het resultaat zal zijn!

 

2. Soort van fiets met een vaste naaf in het achterwiel. Zolang het wiel draait, moet men ook met de pedalen blijven meetrappen (of deutrappe).

Oep men iŽjste velooke kost ek al rap goe raa, m‚‚ wa'k ik zooŽ ambetant von ‚‚n een deutrapperke, da was da'k moest blijve meetrappe tot a'k stil ston. = Het lukte me al gauw om met mijn eerste fiets te rijden, maar wat ik wel hinderlijk vond, was dat ik moest blijven trappen tot de fiets helemaal stil stond.

 

deutrŽkke

ww, verv: trŽk deu - trok deu - deugetrokke

1. Doortrekken, het W.C. doorspoelen.

A ge n‚‚ 't eŁske g‚‚, moete dern‚‚ deutrŽkke! = Als je naar het W.C. gaat, moet je doorspoelen.

 

2. Ook figuurlijk.

Me zŤn diŽj mŤns d'er ‚‚n't deutrŽkke. »n e[j] eÔj g'et ni deu! = We houden die man voor de gek. En hij heeft het niet door!

Zie ook: deusjasse.

 

 

deŁts / deŁtser

zn (nen/den), mv: deŁtse / deŁtsers - verklw: deŁtserke (een)

1. Duitser, inwoner van Duitsland.

A ge n‚‚ Majorkaa oep rijs g‚‚, zit in die[j] otŽls miŽjstal tusse de deŁtsers. = Als je naar Mallorca op verlof gaat, zijn er daar meestal veel Duitsers.

 

2. Wordt nog steeds vaak gebruikt om te refereren naar de gebeurtenissen tijdens WO II.

In den oorlog eÔj den deŁts veel mŤnse ziŽjr ged‚‚n Ťn in 't fort van BriŽjndoenk Žmme ze zŽllefs mŤnse gefolterd oem ze te doen spreeke. = In de tweede wereldoorlog hebben de Duitsers de mensen veel last berokkend, en in het fort van Breendonk werden mensen gefolterd om hen te doen praten.

 

deŁtsbeeleke

zn (een), = verklw, mv: deŁtsbeelekes

1. Bidprentje, kaartje met afbeelding en tekst ter nagedachtenis van een overledene. Het wordt gegeven aan de personen die de uitvaart bijwonen, of ook toegestuurd aan iedereen die zijn medeleven kenbaar maakt op andere manier.

In de mis blijve'k ik altij tot n‚‚ den offer, want anders Žmme'k giŽjn deŁtsbeeleke. = Een begrafenismis woon ik minstens tot na de offergang bij, omdat ik anders geen bidprentje krijg.

 

Zie ook: dooŽtsbeeleke.

 

deŁzzele

zn, (-) = mv.

1. Gruzelementen, in splinters en scherven, aan diggelen.

In deŁzzele vaniŽjn valle = helemaal stuk valen, aan diggelen vallen.

 

devooŽre

zn (de), mv: -

1. Best, uiterste. [>Fr. devoir]

Aa devoŽre doen. = Je uiterste best doen, alles op alles zetten. [>Fr. faire son devoir]

G'Žt ne goejen bultŤŤn, oemda ge zooŽ aa devooŽre[n] Žt ged‚‚n. = Je hebt een goede uitslag op school, omdat je zo je best hebt gedaan.

 

 

Laatste wijziging 10-05-2008 - Toevoegen afbeelding
18-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl